Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Účast na rozhodování

Účast na rozhodování

Občanská společnost zůstává fiktivním konceptem, pokud se na rozhodování o podstatných společenských otázkách nepodílí veřejnost. Ta může být přitom této možnosti zbavena politickým uspořádáním společnosti, nebo se ze spolurozhodování může vyloučit sama - pasivitou nebo kvůli neznalosti nástrojů, jež je nutné při podílu na rozhodování v moderním státě využít. Přitom problémů, k jejichž řešení může občan svojí aktivitou přispět, je mnoho.

V oblasti Účast na rozhodování najdete:

  • Konkrétní návody, jak se může každý občan do rozhodování zapojit u nás a také v Evropské unii – jak oslovit se svými požadavky úřady, jak založit občanské sdružení, jak uspořádat demonstraci, referendum, petici, veřejné slyšení apod.
  • Informace o právech občana a legislativě, která mu přitom může být oporou.
  • Odkazy na další zajímavé weby věnované tématu spoluúčasti
  • Příklady, jak to funguje ve vybraných evropských zemích

Aktuálně: Přečtěte si a zapojte se do diskuse na téma:

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

Účast na rozhodování a Evropská unie

Větší pozornost otázce zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozhodovacích procesů v EU věnuje Evropská unie od konce 90. let. Základem pro účast veřejnosti na dění v EU se stal princip partnerství a veřejné konzultace.

Zapojení veřejnosti do rozhodování a také přístup k informacím se poprvé staly součástí evropského práva v roce 1990, kdy byla přijata směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí. Požadavek na zapojení veřejnosti je dnes obsažen i v dalších směrnicích.

Obecné principy zapojování veřejnosti je možné shrnout do bodů, které vycházejí z Aarhuské úmluvy a z dokumentu „Všeobecné principy a minimální standardy pro konzultace Komise se zainteresovanými stranami“.

Na evropské úrovni je participativní demokracie kombinací tzv. sociálního a občanského dialogu. Tyto dva druhy dialogu zapojují občanskou společnost a poskytují jí příležitost ovlivnit rozhodování.

Související zprávy

3.3.2014 - Problémy se zprovozněním Blanky město nepálí. Namísto řešení otálí
Magistrát měl do konce roku 2013 prověřit, jak pomoci Praze od problémů po zprovoznění Blanky, ale zaspal. Iniciativa Auto*Mat kvůli tomu interpelovala náměstka Nouzu, ale ten má dost času i na odpovědi. Na dotazy totiž chce odpovědět písemně do 30 dní.
kategorie: Účast na rozhodování

7.2.2014 - Chalupova vyhláška ohrožuje stromy. Je nelegální, potvrdil ombudsman
Říká se jí „kácecí vyhláška“, platí zhruba půl roku a bude se muset novelizovat. Vyplývá to z dopisu, který zástupce ombudsmana zaslal novému ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) a dal tak za pravdu i Arnice.
kategorie: Účast na rozhodování

10.1.2014 - Děti Země žalují ŘSD ČR za utajování informací o D8
První letošní žaloba Dětí Země směřuje proti dálnici D8, kterou se od roku 2007 snaží Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českém středohoří postavit. Důvodem jejího podání je utajení rozsahu právní činnosti advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři při zastupování ŘSD ČR v deseti soudních řízeních.

kategorie: Účast na rozhodování

6.1.2014 - Rekreační parky? Brněnská radnice chce ve skutečnosti do zeleně pustit supermarkety
V rozporu s veřejnou prezentací aktualizace územního plánu navrhuje Magistrát města Brna v textu závazné vyhlášky, aby se v zeleni a lesích mohly stavět supermarkety. O rekreačních parcích je zde jedna neurčitá věta, která jejich vznik nezajistí.
kategorie: Účast na rozhodování

9.12.2013 - Kanál u Přelouče je potřetí bez územního rozhodnutí
Krajský úřad v Pardubicích zrušil dne 28. listopadu 2013 územní rozhodnutí pro plavební kanál u Přelouče, které vydal Městský úřad Přelouč dne 17. prosince 2012. Úspěšné odvolání podala občanská sdružení Přátelé Slavíkových ostrovů a Děti Země. Krajský úřad stavebnímu úřadu především vytknul, že se pečlivě a přesvědčivě nezabýval všemi námitkami obou občanských sdružení, čímž závažným způsobem porušil zákon. Územní řízení probíhá devět let a územní rozhodnutí bylo zrušeno již třikrát.
kategorie: Účast na rozhodování


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

Příspěvek do diskuse
Štefan Haviar, 6. 11. 2011
Se skutečnostmi uvednými v tomto příspěvku mohu jen souhlasit. Moje zkušenosti v Holešově to potvrzuji. Jak jistě každý vnímá, je v legislativní oblasti ČR taková džungle, že se v ní jen obtížně orientují i právníci, natož obyčejný občan, který je právě za nemalé výlohy odkázán na právníky. Nejhorší je však, že samosprávy obcí, tedy funkcionáři volení občany proto, aby pečovaly mimo jiné o potřeby svých občanů a chránily zájmy občanů, které jim ukládá dokonce zákon, zákon nerespektují. Základním zákonem pro občana obce je zákon č.128/2000 Sb., o obcích a č.129/2000 Sb., o krajích. V prvním zákoně v § 16 a v druhém v § 12 jsou uvedené práva občanů. Dokonce o právech občanů obce vydal Ombudsman ve spolupráci s MV, odbor DK veřejné správy, stejnomennou publikaci "Práva občanů obce", kde najde každý občany podrobnou analýzu toho, jak může občan prosazovat své práva. Dokonce v této publikaci uvádějí "principy dobré správy", cituji:"Dobrá správa označuje takový postup úřadu, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknou svévoli, účelovost, vyhýbavost, neefektivnost,liknavost, schválnosti a jiné nežádoucí znaky". A úřednici MěÚ Holešov se chovají právě v rozporu s těmito principy. Uvedu příklad. Se mnou několik dalších občanů jako o.s. (PODNETY.CZ za obce a města krásnější abezpečnější)se angažujeme v oblasti podávání podnětů dle zák.č.128 a 129/2000 Sb.,Uváděné ustanovení § 16 odst.2 g dává občanovi právo podávat obci návrhy, připomínky a podněty, orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů... Když se podíváte na stránky www.podnety.cz a najdete si v seznamu podnětů na úvodní stránce podněty podávané městu Holešov v roce 2008, nebo 2009 a letech 2010 a 11 (stačí zatrhnout rok a uvést město Holešov) zjistíte, že většina podnětů je nevyřešených i přesto, že uplynula stanovená doba pro jejich vyřešení. Prostě byl porušen zákon a nikomu se nic nestane. A když úředníci obcí a měst vidí, jak se k zákonům chovají nahoře, pak má občan pocit naprosté zbytečnosti sisyfovské námahy. A řeči o demokratické společnosti jsou pak pouhými proklamacemi, které nikdo nerspektuje.
Obec dokonce prodala část veřejné komunikaci(po které jezdím) soukromým osobám bez věcného břemene a na vškeré mé upozornění "slyším" od úřadu mlčení. Přitom nejprve byla přístupová cesta a až poté byl pozemek prodán. Stejně tak město prodalo pozemek na kterém je uložena kanalizační přípojka k mému rodinnému domu. Když jsem si stěžoval odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV, tak dali za pravdu obci!!!!! S pozdravem Štefan Haviar,
Reagovat
Nevyplňujte:
Jméno
Nadpis
E-mail
Text komentáře

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit