Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ministerstvo nařídilo Kronospanu omezit zněčišťování vzduchu


23. 4. 2007 - JIHLAVA [Arnika Jihlava]

Ministerstvo životního prostředí vyhovělo obyvatelům Jihlavy, kteří si již roky stěžují na prach a zápach, unikající ze závodu na výrobu dřevotřískových desek Kronospan. Jihlava je dnes díky Kronospanu nejšpinavějším městem Vysočiny.

Ministerstvo povolilo firmě instalaci nových technologií, ale nařídilo důsledný monitoring škodlivin unikajících z podniku do ovzduší. Podle sdružení Arnika jde o průlomový krok na cestě ke snížení zátěže Kronospanu pro životní prostředí Jihlavy.

„Státní úřady dodnes neudržitelnou situaci v Jihlavě ignorovaly. Závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR v procesu hodnocení vlivů Kronospanu na životní prostředí (EIA) je z tohoto pohledu průlomové,“ řekla vedoucí jihlavské pobočky sdružení Arnika Jana Vitnerová. „Ministerstvo uložilo Krajskému úřadu Kraje Vysočina, aby společně s hygieniky a inspektory České inspekce životního prostředí nařídil Kronospanu měřit čtyřikrát ročně emise rakovinotvorného formaldehydu. Obyvatelé Jihlavy se tak konečně dozvědí, jak velká je zátěž Kronospanu pro jejich zdraví.“

Pravidelný monitoring formaldehydu unikajícího z výroby požadovala nejen Arnika, ale i Město Jihlava, Česká inspekce životního prostředí, krajská hygienická stanice, Strana Zelených, Občanské sdružení Beseda a několik obyvatel. Ministerstvo životního prostředí projednávalo jejich písemné připomínky v rámci žádosti Kronospanu o instalaci nových filtrů na zachycení prachu z výroby. Arnika vycházela z podmínek, které úřady stanovily pro obdobný provoz ve Velké Británii, který musí rovněž čtyřikrát ročně měřit úniky nebezpečného formaldehydu.

„Po třinácti letech provozu se jedná o první investici Kronospanu do ochrany zdraví obyvatel města a životního prostředí. Na filtry však má být napojena jen sušárna dřevních třísek. Kromě komína z této sušárny má Kronospan dalších více než čtyřicet výduchů, které budou i nadále chrlit nečistoty přímo do ovzduší,“ komentuje situaci odborník Arniky na toxické látky Ing. Milan Havel. Podle něj chce proto Arnika prosazovat další opatření na zmírnění zátěže, kterou Kronospan představuje pro Jihlavu.

Ministerstvo požaduje, aby skutečný dopad investice Kronospanu na zlepšení kvality ovzduší prokázala svým měřením nezávislá firma. Monitoring má proběhnout před instalaci prachových filtrů a po ní. Způsob měření a výběr místa, na němž budou instalovány měřící přístroje, stanoví Krajská hygienická stanice v Jihlavě. Nová technologie by měla podle tvrzení Kronospanu odstranit prašnost a nepříjemný zápach ze sušárny dřevních třísek. Provoz nového kotle na spalování dřevního odpadu naopak zvýší v ovzduší koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidů dusíku.

Etážové lisy Defenbacher a Siempelkamp jsou v Kronospanu v nepřetržitém provozu již od roku 1980, případně 1987. Právě díky těmto zastaralým částem technologie má dnes Jihlava nejšpinavější ovzduší ze všech míst Kraje Vysočina.

Vedle měření emisí formaldehydu obsahuje závěrečné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) dalších 32 podmínek technické povahy – úřad požaduje například doplnění projektové dokumentace o grafické znázornění uspořádání nové výrobní linky, eliminaci zdrojů hluku a prašnosti, opatření proti znečištění vody a půdy během výstavby.

TZ
Stanovisko EIA MŽP

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz