Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

ast na rozhodovn

Účast na rozhodování

Občanská společnost zůstává fiktivním konceptem, pokud se na rozhodování o podstatných společenských otázkách nepodílí veřejnost. Ta může být přitom této možnosti zbavena politickým uspořádáním společnosti, nebo se ze spolurozhodování může vyloučit sama - pasivitou nebo kvůli neznalosti nástrojů, jež je nutné při podílu na rozhodování v moderním státě využít. Přitom problémů, k jejichž řešení může občan svojí aktivitou přispět, je mnoho.

V oblasti Účast na rozhodování najdete:

  • Konkrétní návody, jak se může každý občan do rozhodování zapojit u nás a také v Evropské unii – jak oslovit se svými požadavky úřady, jak založit občanské sdružení, jak uspořádat demonstraci, referendum, petici, veřejné slyšení apod.
  • Informace o právech občana a legislativě, která mu přitom může být oporou.
  • Odkazy na další zajímavé weby věnované tématu spoluúčasti
  • Příklady, jak to funguje ve vybraných evropských zemích

Aktuálně: Přečtěte si a zapojte se do diskuse na téma:

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

Účast na rozhodování a Evropská unie

Větší pozornost otázce zapojování veřejnosti a občanských organizací do rozhodovacích procesů v EU věnuje Evropská unie od konce 90. let. Základem pro účast veřejnosti na dění v EU se stal princip partnerství a veřejné konzultace.

Zapojení veřejnosti do rozhodování a také přístup k informacím se poprvé staly součástí evropského práva v roce 1990, kdy byla přijata směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí. Požadavek na zapojení veřejnosti je dnes obsažen i v dalších směrnicích.

Obecné principy zapojování veřejnosti je možné shrnout do bodů, které vycházejí z Aarhuské úmluvy a z dokumentu „Všeobecné principy a minimální standardy pro konzultace Komise se zainteresovanými stranami“.

Na evropské úrovni je participativní demokracie kombinací tzv. sociálního a občanského dialogu. Tyto dva druhy dialogu zapojují občanskou společnost a poskytují jí příležitost ovlivnit rozhodování.

Související zprávy


Diskuse na téma

Může veřejnost fakticky ovlivnit zastavění určitého území (např. průmyslová zóna, sklady, supermarket, garáže, lyžařská sjezdovka)? Jak? Proč? Jaká jsou rizika zapojování veřejnosti? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Co by bylo potřeba změnit či zlepšit, aby intervence veřejnosti měly vetší efekt a aby se omezily rizika zapojování veřejnosti?

Reakce a názor
Jiřina Bischoffiová, 12. 10. 2006
Souhlasím v podstatě s Marianem Páleníkem. Z vlastní zkušenosti a ze zkušeností našeho občanského sdružení "Chvojensko", je vše ovlivněno arogancí u moci jsoucích komunálních politiků. Pokud se občané nezajímají o projednávané záležitosti ve své obci, dojde k tomu, že si tito politici prakticky rozhodnou co chtějí. Mnohdy jde o věci pro obec zásadní, jako jsou změny územního plánu, prodeje pozemků, různé záměry. Zákon o obcích není dokonalý a mnohde /i u nás/ se využívá "děr", které tento zákon a bohužel i jiné zákony mají. Schopný manipulátor, dokáže "divy" a v podstatě se po rozhodnutí zastupitelstva nedá celkem nic dělat.

Jedinou cestou je to, aby se občané více zajímali o činnost svého zastupitelstva a trvali na zveřejňování informací. Je to však složité, a v podstatě nebezpečné. Takový občan nebo třeba lidé v občanském sdružení bývají velmi často označeni za "rypáky", "teroristy" apod. a ve své podstatě to vyvolá odvetné kroky. Pak nezbývá nic jiného než se bránit, dokazovat, přesvědčovat, což je velmi vyčerpávající. Přičemž by stačilo, kdyby úředníci a politici přistupovali ke své práce zodpovědně, poctivě, bez postraních úmyslů, přičemž je samozřejmě naivní myslet si, že tohoto stavu někdy dosáhneme.

Velmi oceňuji a velmi se mi líbí stránky www.otevřete, kde je možno jednak se podrobně seznámit se zákonem o svobodném přístupu k informacím a jednak je zde poradna a spousta dalších zajímavých informací. Doporučujeme lidem navštěvovat tyto stránky a sami se snažíme podněty dění v naší obci ovlivnit, ale musím poznamenat, že to jde velmi, velmi těžko a ztuha.

Všechny zdraví Jiřina Bischoffiová www.chvojensko.unas.cz
Reagovat


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit