Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

V právu na informace zůstává Česká republika na půl cesty


10. 11. 2011 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Míru demokracie, uplatňování práva a kvalitu života v různých zemích světa posuzuje nový světový žebříček. Nevládní organizace Acces Info Europe ze Španělska a Centrum pro právo a demokracii z Kanady sestavily hodnocení 89 zemí světa z hlediska kvality zákonů zaručujících právo na informace. Česká republika získala z maximálního možného počtu 150 bodů pouze 69.

Hodnotitelé vyčítají českému zákonu o svobodném přístupu k informacím zejména chybějící sankce pro úřady, které zákon porušují, např. formou pokutování odpovědných úředníků. Také procedura žádání o informace je podle hodnocení příliš složitá. Úřady například nejsou povinny žadatelům o informace pomáhat s podáním žádostí a v případě, že se žadatel obrátí na nesprávný úřad, nedozví se, kam svoji žádost správně adresovat a dostane se do byrokratického kolotoče. Pokud úřad neodpoví vůbec, nemá žadatel dostatečné možnosti se bránit.

Body ztrácí česká právní úprava také za příliš velký počet výjimek z povinnosti poskytnout informace. Výjimky jsou navíc roztroušeny po různých zákonech a tudíž je pro veřejnost velmi nejasné, na jaké informace vlastně právo má. Tato situace se zřejmě jen tak nezlepší. To naznačila nedávná kauza okolo zveřejňování odměn státních zaměstnanců. „Nejvyšší správní soud stávající zákon vyložil tak, že občan má právo vědět, jak jsou placeni v uvozovkách jeho zaměstnanci – úředníci. Vláda na to okamžitě reagovala pokusem zákon změnit a právo na informace omezit ještě víc. Ministerstvo vnitra dokonce neváhalo propašovat změnu do nesouvisejícího návrhu zákona o zdravotních službách," říká právník Arniky Lukáš Matějka.

Přestože autoři hodnocení rovnou říkají, že kvalita zákonů neříká nic o jejich praktickém naplňování, je prvním krokem k otevřené společnosti. Podle sdružení Arnika je cenné, že mezinárodní srovnání informační otevřenosti vzniklo, i když posuzuje pouze kvalitu zákonů. „Pokud by se hodnotila praxe, bude na tom Česká republika zřejmě ještě hůř. Naše úřady totiž velmi často porušují zákony a i ve zcela jasných případech odmítají lidem poskytovat informace, na které mají právo. Soudy jsou velmi pomalé a člověk tak může na požadované informace čekat i několik let. Pak už pro něj většinou nemají žádný význam," říká Lukáš Matějka z Arniky.

Příklad takového obstrukčního chování úředníků ukazuje například kauza problematické stavby lisovny autodílů vedle obytné části Úval u Prahy. Arnika požadovala kopií územního rozhodnutí a některých dalších dokumentů už v roce 2002, ale informace jí byly vydány po desítkách stížností, odvolání a třech žalobách až v roce 2009. Na žádost o sdělení, kolik stromů bylo vykáceno a kolik vysázeno za určité období, odmítlo Arnice odpovědět 28 z celkem 57 pražských městských částí.

Další informace a kompletní hodnocení

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

čtvrtek 2. března 2017 17:00 - sobota 25. března 2017 -
Jessica Litwak: Sociálně angažované divadlo a zkušenosti z České republiky

Jessica Litwak - newyorská režisérka, dramatička a herečka. Jak je koncept sociálně angažovaného divadla, jako prostředku k řešení konfliktů, odbourání strachu z odlišnosti a odstranění bariér mezi lidmi přijímán v České republice?

• místo: Americké centrum,Tržiště 13,Praha 1
• pořádají:
• kontakt:

.........

středa 29. března 2017 18:00 - 20:00 -
Boj s chudobou: Zákon o sociálním bydlení

Ač letos uplyne pět let od doby, kdy v ČR skončila regulace nájemného, ceny bydlení se  plně řídí zákonem poptávky a nabídky, stále nemáme zákon, který by pomáhal řešit situaci lidí v bytové nouzi nebo sociálně slabých, kteří nedosáhnou na tržní nájemné. Spolu s ekonomickým růstem rostou též ceny nemovitostí a nájemného bydlení. Nové nástroje sdílené ekonomiky jako Airbnb ženou vzhůru ceny bytů na turisticky atraktivních místech. Pronajmout si byt za dostupnou cenu se stává obtížným pro stále větší počet důchodců, sólo rodičů nebo i mladých rodin. Pomůže tuto situaci vyřešit nový zákon o sociálním bydlení? Komu má být sociální bydlení určeno? A v jaké míře a kdo jej má zajišťovat?

• místo: Café Louvre, Národní třída 22, Praha 1
• pořádají: Mozaiky o.s. Platform Dialog
• kontakt:

.........

úterý 18. dubna 2017 18:00 - 20:00 - Praha
A co Ukrajina? Pracovní migrace do Česka

Mluví se o rostoucí migraci z Ukrajiny do Česka, ale je vůbec česká ekonomika pro Ukrajince atraktivní anebo nabízí příliš nízké mzdy na evropském trhu?
Jaký byl a je vliv války na Ukrajině na migraci?
Nebude mít migrace kvalifikovaných pracovníků jako zdravotních sester negativní dopady na Ukrajinu?

• místo: Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1)
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz