Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty


18. 10. 2006 - PRAHA [Fórum 50%, o.s.]

Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.

Podíl žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu po červnových volbách poklesl. Fórum 50% proto zajímalo, jaké bude po říjnových volbách zastoupení žen v jeho Horní komoře, ale také, jak vypadá situace na úrovni komunální.

Podíl nominovaných žen v říjnových volbách do Senátu v příslušné třetině volebních obvodů (tzn. 27 obvodech) se od roku 1996 neustále zvyšuje. Jestliže v prvních volbách do Senátu činil ve sledovaných volebních obvodech 11,5 % (22 kandidátek), v roce 2000 to bylo již 16,5 % (26 kandidátek) a v letošních podzimních volbách vzrostl na 18,2 % (38 kandidátek). Zároveň klesá počet volebních obvodů, ve kterých mezi kandidujícími nenajdeme ani jednu ženu. V roce 1996 jich bylo osm, v roce 2000 devět a v nadcházejících volbách stále ještě takových obvodů existuje 6.

V senátních volbách přitom kandiduje nejvíce političek za dvě největší politické strany. Podíl nominovaných žen sice stále ještě nepřekračuje kritickou 30% hranici, nicméně 22 % kandidátek ČSSD a v případě ODS dokonce 26 % můžeme považovat za velice slušný výsledek. Obě strany navíc toto procento oproti prvním senátním volbám v roce 1996 významně navýšily (ČSSD čtyřikrát, ODS více než dvakrát). Zajímavou skutečností je, že obě strany nominovaly ženské kandidátky ve většině případů ve stejných obvodech.

Tradičně nízký je podíl kandidujících žen v KDU-ČSL, tvoří 10 %. Překvapivým zklamáním jsou výsledky genderové analýzy kandidujících za KSČM, která nominovala jen dvě ženy. Ve volbách 2000 přitom tvořily 30 % všech kandidujících. Těžkosti s hledáním potenciálních senátorek mezi členy malých stran ilustrují Strana zelených a SNK – ED. Obě strany přitom mají tématiku rovnosti žen a mužů ve své agendě, Zelení dokonce jako první a zatím jediná strana zavedli vnitrostranické kvóty. V senátních volbách ovšem za Stranu zelených kandidují pouze tři političky, za Evropské demokraty dvě. Z hlediska zastoupení žen je zajímavé zmínit politické uskupení Politika 21. Strana postavila své kandidáty a kandidátky v celkem 12 volebních obvodech a hned v sedmi z nich nominovala ženu (56 % kandidujících). Mezi kandidátky patří známé osobnosti z nejrůznějších oblastí. Podle volebního programu, kde najdeme mimochodem také zrušení senátu, se nicméně nezdá, že by strana stavěla politickou agendu na svém ženství a prosazovala rovnost obou pohlaví na politické scéně.

Hodnocení komunálních voleb do všech obecních zastupitelstev by byl velmi rozsáhlý úkol. Analýza se proto zaměřuje na zastoupení žen v zastupitelstvech statutárních měst (včetně Prahy) a v jejich městských radách; zjišťuje ovšem také, zda a jak často se ženy vyskytují na primátorských pozicích a postech jejich náměstkyň a náměstků. Průměrné zastoupení žen v zastupitelstvech českých statutárních měst je něco málo přes 16 %. Rada města je orgán, jehož členové a členky jsou voleny zastupitelstvem města, radní prochází proto dalším kolem výběru. Také zde je zastoupení žen výrazně menší než zastoupení mužů, dosahuje v průměru pouhých 13 %. Na nejvyšší pozici primátora a primátorky najdeme ve sledované skupině měst pouhé tři ženy - Ing., Mgr. Ivanu Řápkovou v Chomutově, Ing. Evu Richtrovou ve Frýdku-Místku a PaedDr. Miladu Halíkovou v Havířově. Nejvyššího zastoupení žen v zastupitelstvu (28 %), radě (30 %) a na pozicích náměstkyň a náměstků primátora (3 ze 4) je dosaženo v Liberci. Nejslabší je naopak situace ve čtyřech největších městech – Praze, Brně, Plzni a Ostravě.

Nedá se přitom říci, že by nekandidoval dostatek žen. Ve volbách v roce 2002 bylo na kandidátních listinách tehdejších 19 statutárních měst a Prahy v průměru 29,6 % nominovaných žen, v letošních volbách se toto číslo ještě mírně zvýšilo na necelých 31 %. Bohužel jsou, jak už je u nás zvykem, nominovány většinou na nevolitelných místech. Nejmenší zastoupení žen vykazují kandidátní listiny ODS, která z celkového počtu kandidujících do zastupitelstva statutárních měst a Prahy nominovala průměrně pouze necelých 21 % žen, což je ještě o 2 % méně než v předešlých komunálních volbách. Také na prvních deset volitelných míst nominovali Občanští demokraté ze všech stran nejméně žen, žena kandidátka v první desítce chybí v polovině sledovaných měst.

Ženy tvoří čtvrtinu nominovaných za ČSSD, u KSČM a KDU-ČSL toto procento překročilo 30% hranici. Nejhoršího skóre ovšem dosáhly ženy na kandidátních listinách uvedených politických stran v největších městech. Komunistům se jinak podařilo sestavit pět víceméně genderově vyrovnaných seznamů kandidujících, za Křesťanské demokraty kandiduje v Kladně v první desítce dokonce 8 žen.

Strana zelených je malou, v parlamentu nově zastoupenou stranou, která v roce 2002 kandidovala jen ve 12 ze sledovaných měst. Letos ovšem její kandidátky a kandidáty budou moci voličky a voliči podpořit ve všech 23 statutárních městech a Praze. Také podíl žen na celkovém počtu nominovaných se výrazně zvýšil a to z 32,8 na 43,2 %. Strana zelených navíc jako jediná nominovala z více než 30 % ženy také v Praze - nominované ženy tvoří více než 45 % kandidujících. Kandidátní listiny byly navíc ve 14 ze sledovaných měst sestaveny genderově vyrovnaně s využitím zipového pravidla, a to i v největších městech Praze a Brně.

Podpora žen, které se rozhodly vstoupit do politiky, je u české veřejnosti jasně patrná. Tento fakt nicméně stále silně kontrastuje s jejich skutečným zastoupením na naší politické scéně. Podpora veřejnosti se neodráží ve strategiích politických stran, které stále vesměs nenominují dostatečné počty ženských kandidátek. Bohužel se ale ukázalo, že situace není výrazně lepší ani na komunální úrovni, jak by mohlo vyplynout z argumentů mnohých politiků ale také výzkumů veřejného mínění. V orgánech statutárních měst se podíly žen blíží hodnotám jejich zastoupení např. v parlamentu. Potřeba pozitivních ženských vzorů je přitom důležitým klíčem k motivaci širších vrstev žen účastnit se politického rozhodování.

Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 18.10.2006

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

úterý 6. listopadu 2018 11:00 - čtvrtek 6. prosince 2018 - Praha
Dámský klub [cz,  mkc]

Přijďte si povídat (česky a anglicky), pít kávu nebo čaj! 
Můžete vzít děti (máme dětský koutek)! Tento klub je otevřen všem věkovým i zájmovým skupinám.
 

***


Come and talk (in Czech and English), drink coffee or tea!
You can take children (we have a children's corner)! This club is open to everyone. We are looking forward to meet with you.

• místo: Koněvova 65a, Praha 3
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

středa 14. listopadu 2018 - úterý 20. listopadu 2018 - Praha
Týden ukrajinského filmu 2018 [cz,  mkc]

2. ročník festivalu Týden ukrajinského filmu proběhne od 14. do 20. listopadu v pražských kinech Atlas, Evald a Ponrepo.

• místo: Kina Atlas, Evald a Ponrepo.
• pořádají: Týden ukrajinského filmu
• kontakt:

.........

neděle 18. listopadu 2018 08:00 - 19:00 - Praha
Hiking in Prachovské Skály & Tour of Jičín [en]

Join Rohlík s paštikou for an unforgettable day trip through Prachovské Skály, which used to be located on the GOLDEN PATH, and the beautiful town of Jičín. "The Prachov Rocks" is a rock town in the heart of Bohemian Paradise, We will walk through ravines, gullies, gorges, and along the tops of sandstone rock formations with lookout points and enchanting alcoves. Along the way we will see Vyhlídka Českého ráje (Bohemian Paradise Lookout Point), Americká sluj (American Cavern), Císařská chodba (Imperial Corridor), The Šikmá Věž (Leaned Tower), The Vyhlídka Míru, The Hlaholská Vyhlídka (460m. a.s.l.), and much more. 

• místo: Meeting point: Černý Most (Metro Line B)
• pořádají: Rohlìk s Paštikou Adventures
• kontakt:

.........

pondělí 19. listopadu 2018 18:00 - 21:30 - Praha
Hate speech na sítích a co s tím? [cz,  mkc]

Hate speech na sítích a co s tím? Přistála ti na zdi nadávka nebo urážka? Praktický workshop ukáže, jak se úspěšně bránit. Workshop je zaměřený na hate speech na sociálních sítích, koná se 19. 11. od 18:00 v Komunitním centru Husitská. 

• místo: Komunitní centrum Husitská. Husitská 114/74, 13000 Praha
• pořádají: Komunitní centrum Husitská a In IUSTITIA
• kontakt:

.........

pátek 23. listopadu 2018 16:00 - sobota 24. listopadu 2018 14:00 - Praha
Vánoční workshop pro rodiče s dětmi [cz,  mkc]

Organizace pro pomoc uprchlíkům zve všechny děti a jejich rodiče na vánoční tvořivé odpoledne. Společně si vyrobíte adventní věnec, kterým si pak můžete ozdobit vánoční stůl či dveře. Akce se koná ve dvou termínech – 23. od 16:00 a 24. listopadu od 10:00. 

• místo: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha
• pořádají: Organizace pro pomoc uprchlíkům
• kontakt:

.........

středa 28. listopadu 2018 18:00 - 20:30 - Praha
Nekecáme, makáme: pracovní podmínky v supermarketech [cz,  mkc]

Jejich práce je tvrdá, většinou špatně placená, za pokladnami, mezi regály nebo ve skladech tráví i noci a víkendy. Co trápí pracovníky v obchodě? Jaké změny pro zaměstnance a spotřebitele přinesla expanze zahraničních super a hypermarketů? Existuje solidarita mezi zahraničními a lokálními pracovníky? A jakou roli my, zákazníci, můžeme sehrát v jejich boji o důstojnější pracovní podmínky? Přijďte se dozvědět více o práci lidí, se kterými se potkáváte každý den v obchodech. Diskuze se zúčastní zástupci odborů, akademické sféry a médií.

• místo: Cafe Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha 7
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. listopadu 2018 09:00 - sobota 29. prosince 2018 18:00 - Praha
Democracy on the Brink: international workshop [cz,  en,  mkc]

„Democracy on the Brink. Historical Lessons from the Late 1930´s“ is the project of four partner cities: Prague, Warszaw, Valencia, and Banská Bystrica. Achievements and difficulties of the project activities realised in all partner cities will be presented as well as interesting facts collected by research teams. Program and other information comming soon!

• místo: Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. listopadu 2018 18:30 - 21:30 - Praha
Bosenská večeře s kapelou Sarma band [cz,  mkc]

Centrum demokratického vzdělávání pořádá  další gastro večer, tentokrát pod taktovkou paní Slavice z bosenské restaurace Mon Ami a kapely Sarma band. Akce se koná 29. 11. v Centru demokratického vzdělávání. 

• místo: Centrum demokratického vzdělávání, Kovářská 4, Praha
• pořádají: Centrum demokratického vzdělávání
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

Integration Centre Prague invites you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). The event takes place on Sunday 8 December from 9:30. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague, Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

neděle 16. prosince 2018 20:30 - 23:00 - Praha
Mini festival Turkických filmů // Mini Turkic films festival [cz,  en,  mkc]

Přijďte se seznámit s Turkickou kulturou prostřednictvím současných filmů ( s anglickými titulky). Po promítání bude následovat přátelská diskuze o filmech a Turkických národech s režisérkou Tureckého původu. Akci pořádá spolek KITAP s finanční podporou Magistrátu hl.m. Praha.

***

Come and get acquainted with Turkic culture through contemporary movies (with English subtitles). The screening will be followed by a friendly discussion about the films and the Turkic nations with the director of Turkish origin. The event is organized by KITAP NGO with the financial support of the Magistrat of the city of Prague.

• místo: https://www.facebook.com/events/2014266321945265/
• pořádají: KITAP - Turkic Association in Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz