Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (96/34/ES) o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (96/34/ES) ze dne 3. června 1996 o Rámcové dohodě o rodičovské dovolené, uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC

Garantuje období volna v minimálním rozsahu tří měsíců, pro matku nebo otce dítěte, v případě porodu i adopce.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit