Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI - Dobře vychovaná žena změní dějiny málokdy!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Směrnice Rady (93/104/ES) týkající se aspektů úpravy pracovní doby

Zákon číslo:
Oficiální název: Směrnice Rady (93/104/ES) ze dne 23. listopadu 1993, která se týká určitých aspektů úpravy pracovní doby

Tato směrnice upravuje minimální doby denního odpočinku, odpočinku v týdnu a dovolené za kalendářní rok, na přestávky v práci a nejvyšší týdenní pracovní dobu a dále určité aspekty noční práce, práce na směny a rozvržení práce a pracovní doby.

Kompletní verze direktiv je možné získat na portálu EurLex nebo na stránkách ISAP – Informační systém pro aproximaci práva při Úřadu vlády.

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz