Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Monika Klimentová: Smutné zjištění – i na magistrátech převládnou kravaty


18. 10. 2006 - PRAHA [Fórum 50%, o.s.]

Podruhé se letos zamýšlí sdružení Fórum 50% nad volbami z genderového hlediska. Tentokrát jsou objektem analýzy řádné doplňovací volby do Senátu a komunální volby do zastupitelstev 23 statutárních měst ČR a Prahy.

Podíl žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu po červnových volbách poklesl. Fórum 50% proto zajímalo, jaké bude po říjnových volbách zastoupení žen v jeho Horní komoře, ale také, jak vypadá situace na úrovni komunální.

Podíl nominovaných žen v říjnových volbách do Senátu v příslušné třetině volebních obvodů (tzn. 27 obvodech) se od roku 1996 neustále zvyšuje. Jestliže v prvních volbách do Senátu činil ve sledovaných volebních obvodech 11,5 % (22 kandidátek), v roce 2000 to bylo již 16,5 % (26 kandidátek) a v letošních podzimních volbách vzrostl na 18,2 % (38 kandidátek). Zároveň klesá počet volebních obvodů, ve kterých mezi kandidujícími nenajdeme ani jednu ženu. V roce 1996 jich bylo osm, v roce 2000 devět a v nadcházejících volbách stále ještě takových obvodů existuje 6.

V senátních volbách přitom kandiduje nejvíce političek za dvě největší politické strany. Podíl nominovaných žen sice stále ještě nepřekračuje kritickou 30% hranici, nicméně 22 % kandidátek ČSSD a v případě ODS dokonce 26 % můžeme považovat za velice slušný výsledek. Obě strany navíc toto procento oproti prvním senátním volbám v roce 1996 významně navýšily (ČSSD čtyřikrát, ODS více než dvakrát). Zajímavou skutečností je, že obě strany nominovaly ženské kandidátky ve většině případů ve stejných obvodech.

Tradičně nízký je podíl kandidujících žen v KDU-ČSL, tvoří 10 %. Překvapivým zklamáním jsou výsledky genderové analýzy kandidujících za KSČM, která nominovala jen dvě ženy. Ve volbách 2000 přitom tvořily 30 % všech kandidujících. Těžkosti s hledáním potenciálních senátorek mezi členy malých stran ilustrují Strana zelených a SNK – ED. Obě strany přitom mají tématiku rovnosti žen a mužů ve své agendě, Zelení dokonce jako první a zatím jediná strana zavedli vnitrostranické kvóty. V senátních volbách ovšem za Stranu zelených kandidují pouze tři političky, za Evropské demokraty dvě. Z hlediska zastoupení žen je zajímavé zmínit politické uskupení Politika 21. Strana postavila své kandidáty a kandidátky v celkem 12 volebních obvodech a hned v sedmi z nich nominovala ženu (56 % kandidujících). Mezi kandidátky patří známé osobnosti z nejrůznějších oblastí. Podle volebního programu, kde najdeme mimochodem také zrušení senátu, se nicméně nezdá, že by strana stavěla politickou agendu na svém ženství a prosazovala rovnost obou pohlaví na politické scéně.

Hodnocení komunálních voleb do všech obecních zastupitelstev by byl velmi rozsáhlý úkol. Analýza se proto zaměřuje na zastoupení žen v zastupitelstvech statutárních měst (včetně Prahy) a v jejich městských radách; zjišťuje ovšem také, zda a jak často se ženy vyskytují na primátorských pozicích a postech jejich náměstkyň a náměstků. Průměrné zastoupení žen v zastupitelstvech českých statutárních měst je něco málo přes 16 %. Rada města je orgán, jehož členové a členky jsou voleny zastupitelstvem města, radní prochází proto dalším kolem výběru. Také zde je zastoupení žen výrazně menší než zastoupení mužů, dosahuje v průměru pouhých 13 %. Na nejvyšší pozici primátora a primátorky najdeme ve sledované skupině měst pouhé tři ženy - Ing., Mgr. Ivanu Řápkovou v Chomutově, Ing. Evu Richtrovou ve Frýdku-Místku a PaedDr. Miladu Halíkovou v Havířově. Nejvyššího zastoupení žen v zastupitelstvu (28 %), radě (30 %) a na pozicích náměstkyň a náměstků primátora (3 ze 4) je dosaženo v Liberci. Nejslabší je naopak situace ve čtyřech největších městech – Praze, Brně, Plzni a Ostravě.

Nedá se přitom říci, že by nekandidoval dostatek žen. Ve volbách v roce 2002 bylo na kandidátních listinách tehdejších 19 statutárních měst a Prahy v průměru 29,6 % nominovaných žen, v letošních volbách se toto číslo ještě mírně zvýšilo na necelých 31 %. Bohužel jsou, jak už je u nás zvykem, nominovány většinou na nevolitelných místech. Nejmenší zastoupení žen vykazují kandidátní listiny ODS, která z celkového počtu kandidujících do zastupitelstva statutárních měst a Prahy nominovala průměrně pouze necelých 21 % žen, což je ještě o 2 % méně než v předešlých komunálních volbách. Také na prvních deset volitelných míst nominovali Občanští demokraté ze všech stran nejméně žen, žena kandidátka v první desítce chybí v polovině sledovaných měst.

Ženy tvoří čtvrtinu nominovaných za ČSSD, u KSČM a KDU-ČSL toto procento překročilo 30% hranici. Nejhoršího skóre ovšem dosáhly ženy na kandidátních listinách uvedených politických stran v největších městech. Komunistům se jinak podařilo sestavit pět víceméně genderově vyrovnaných seznamů kandidujících, za Křesťanské demokraty kandiduje v Kladně v první desítce dokonce 8 žen.

Strana zelených je malou, v parlamentu nově zastoupenou stranou, která v roce 2002 kandidovala jen ve 12 ze sledovaných měst. Letos ovšem její kandidátky a kandidáty budou moci voličky a voliči podpořit ve všech 23 statutárních městech a Praze. Také podíl žen na celkovém počtu nominovaných se výrazně zvýšil a to z 32,8 na 43,2 %. Strana zelených navíc jako jediná nominovala z více než 30 % ženy také v Praze - nominované ženy tvoří více než 45 % kandidujících. Kandidátní listiny byly navíc ve 14 ze sledovaných měst sestaveny genderově vyrovnaně s využitím zipového pravidla, a to i v největších městech Praze a Brně.

Podpora žen, které se rozhodly vstoupit do politiky, je u české veřejnosti jasně patrná. Tento fakt nicméně stále silně kontrastuje s jejich skutečným zastoupením na naší politické scéně. Podpora veřejnosti se neodráží ve strategiích politických stran, které stále vesměs nenominují dostatečné počty ženských kandidátek. Bohužel se ale ukázalo, že situace není výrazně lepší ani na komunální úrovni, jak by mohlo vyplynout z argumentů mnohých politiků ale také výzkumů veřejného mínění. V orgánech statutárních měst se podíly žen blíží hodnotám jejich zastoupení např. v parlamentu. Potřeba pozitivních ženských vzorů je přitom důležitým klíčem k motivaci širších vrstev žen účastnit se politického rozhodování.

Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 18.10.2006

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz