Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Výbor Senátu PČR v Brně projednal petici k R43 a k obchvatu města


21. 6. 2006 - BRNO [Ekologický právní servis / Econnect]

-red-

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR projednal petici s 35 tisíci podpisy, která požaduje plnohodnotný obchvat města Brna a protestuje proti průtahu R43 přes město Brno. Na jednání byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy (MD), Jihomoravského kraje (JMK), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), města Brna, a dalších orgánů státní správy a samosprávy, aby se k petici vyjádřili. Zástupci některých státních orgánů se po přečtení stanoviska pokusili opustit jednací místnost a následně se vyhnuli otevřené diskuzi. Minulý týden požádala občanská sdružení dopisem Evropskou investiční banku, aby závadnou variantu R43 a dalších dálnic nefinancovala.

Brno je přetíženo dopravou, nemá obchvat a veškerá tranzitní doprava musí jet městem. Tranzitní doprava po vstupu do EU dramaticky narostla a dále poroste. V Bosonohách a Troubsku jsou dlouhodobě překračovány limity hluku a prašnosti. Brno a JMK překvapivě nežádají odklonění tranzitní dopravy z brněnské aglomerace. Naopak prosazují vybudování transevropské dálniční komunikace R43 v 65 let staré trase "Hitlerovy dálnice", a to nejen přes Troubsko a Bosonohy, ale i přes doposud nepoškozené oblasti Bystrce, Kníniček a Brněnské přehrady. Tím umožňují zavlečení další tranzitní dopravy do města.

Jednání vedl senátor prof. Zlatuška, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně. Zástupci státní správy a samosprávy byli vyzváni, aby vysvětlili, proč chybně informují občany, že R43 je závazně schválena v územním plánu; proč MD a ŘSD nerespektovaly usnesení vlády č. 741/99 a po mnoho let vydávali milionové částky na neschválenou trasu. Zastánci obchvatu vyzvali ŘSD k okamžité nápravě a zastavení financování R43 v jakékoliv trase přes město Brno.

Jednání senátního výboru provázel skandál. Zástupci některých státních orgánů se pokusili odejít ve chvíli, kdy jim bylo uděleno slovo. Následně, po opakované výzvě senátora Zlatušky, přednesli krátká, věcně neodpovídající stanoviska. Drtivá většina z nich opustila jednání před započetím diskuze.

Během jednání bylo prezentováno odborné prověření usnesení vlády č. 989/05, které předložil v červenci 2005 ministr Šimonovský. Závěrem šetření je, že "při předkládání návrhu usnesení vlády č.989/2005 došlo ze strany předkladatele zřejmě k nesprávné interpretaci stavebního zákona, tj. že je možné budovat hlavní koridory dopravy pouze na základě územních plánů obcí a tedy nebrat v úvahu platný a nadřazený územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC), kterým je v daném případě ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace".

Jana Pálková, předsedkyně občanského sdružení, které je iniciátorem petice za obchvat města Brna, k tomu uvádí: "Díky rozhodnosti desetisíců občanů, kteří podepsali petici probíhá nyní její projednávání na nejvyšší úrovni před předními zákonodárci ze Senátu parlamentu. Vzhledem k tomu, že se dosavadní postupy v souvislosti s územním plánováním a R43 ukázaly chybnými, věříme, že senátoři přispějí k uvedení přípravného procesu stavby R43 do souladu se zákony".

"Brno dosud žádný obchvat nemá a nutně jej potřebuje. Závěr vyhledávácí studie v roce 2005 doložil, že vedení R43 obchvatovou trasou mimo celé město Brno je možné. Očekáváme, že zastupitelé města, kteří vyjdou z podzimních voleb, se zamyslí nad špatnou dopravní situací v městě Brně a budou rozhodným způsobem podporovat vybudování obchvatu města," řekl Mgr. Karel Taft, zástupce občanského sdružení stavícího se proti dálničním průtahům brněnskou aglomerací".

Ing. Miroslav Michal, zástupce občanského sdružení z Troubska, dodal: "Je již na čase, aby Ředitelství silnic a dálnic přestalo plýtvat desetimiliony korun z veřejných financí na nerealizovatelnou trasu R43 přes Troubsko a Bystrc a konečně po 34 letech urychleně vybudovalo maximální možná protihluková v Troubsku a Bosonohách, kde již nastal stav ohrožení veřejného zdraví,"

"Prvním krokem k trasování jakékoli dálnice je územní plán. R43 v územním plánu není, ale úřady už na její virtuální vedení utrácejí peníze daňových poplatníků a chtějí dosáhnout na peníze dalších Evropanů. Kvůli nezákonným postupům úředníků ovšem finance z Bruselu nepřitečou. Nejen ke škodě Brna," uzavírá Mgr. Luděk Šikola, právník EPS.

Nevládní organizace také v polovině června požádaly Evropskou investiční banku aby nepodpořila výstavbu rychlostních silnic R 43 a R 52 a rozšíření dálnice D1, dokud nebudou prověřeny šetrnější varianty. Ministerstvo dopravy totiž hodlá využít k realizaci těchto projektů půjčku právě od EIB. Osmnáct českých nevládních organizací zaslalo 13. června prezidentu Evropské investiční banky (EIB) Philippu Maystadtovi dopis, kterým jej informují o problematických aspektech plánované výstavby těchto silnic. NNO žádají EIB, aby projekty nepodpořila, dokud nebudou objektivně zhodnoceny jejich vlivy zdraví lidí a životní prostředí a prověřeny možné šetrnější varianty.

Stránky občanských sdružení o R43

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz