Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Výbor Senátu PČR v Brně projednal petici k R43 a k obchvatu města


21. 6. 2006 - BRNO [Ekologický právní servis / Econnect]

-red-

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR projednal petici s 35 tisíci podpisy, která požaduje plnohodnotný obchvat města Brna a protestuje proti průtahu R43 přes město Brno. Na jednání byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy (MD), Jihomoravského kraje (JMK), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), města Brna, a dalších orgánů státní správy a samosprávy, aby se k petici vyjádřili. Zástupci některých státních orgánů se po přečtení stanoviska pokusili opustit jednací místnost a následně se vyhnuli otevřené diskuzi. Minulý týden požádala občanská sdružení dopisem Evropskou investiční banku, aby závadnou variantu R43 a dalších dálnic nefinancovala.

Brno je přetíženo dopravou, nemá obchvat a veškerá tranzitní doprava musí jet městem. Tranzitní doprava po vstupu do EU dramaticky narostla a dále poroste. V Bosonohách a Troubsku jsou dlouhodobě překračovány limity hluku a prašnosti. Brno a JMK překvapivě nežádají odklonění tranzitní dopravy z brněnské aglomerace. Naopak prosazují vybudování transevropské dálniční komunikace R43 v 65 let staré trase "Hitlerovy dálnice", a to nejen přes Troubsko a Bosonohy, ale i přes doposud nepoškozené oblasti Bystrce, Kníniček a Brněnské přehrady. Tím umožňují zavlečení další tranzitní dopravy do města.

Jednání vedl senátor prof. Zlatuška, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně. Zástupci státní správy a samosprávy byli vyzváni, aby vysvětlili, proč chybně informují občany, že R43 je závazně schválena v územním plánu; proč MD a ŘSD nerespektovaly usnesení vlády č. 741/99 a po mnoho let vydávali milionové částky na neschválenou trasu. Zastánci obchvatu vyzvali ŘSD k okamžité nápravě a zastavení financování R43 v jakékoliv trase přes město Brno.

Jednání senátního výboru provázel skandál. Zástupci některých státních orgánů se pokusili odejít ve chvíli, kdy jim bylo uděleno slovo. Následně, po opakované výzvě senátora Zlatušky, přednesli krátká, věcně neodpovídající stanoviska. Drtivá většina z nich opustila jednání před započetím diskuze.

Během jednání bylo prezentováno odborné prověření usnesení vlády č. 989/05, které předložil v červenci 2005 ministr Šimonovský. Závěrem šetření je, že "při předkládání návrhu usnesení vlády č.989/2005 došlo ze strany předkladatele zřejmě k nesprávné interpretaci stavebního zákona, tj. že je možné budovat hlavní koridory dopravy pouze na základě územních plánů obcí a tedy nebrat v úvahu platný a nadřazený územní plán velkého územního celku (ÚP VÚC), kterým je v daném případě ÚP VÚC Brněnské sídelní regionální aglomerace".

Jana Pálková, předsedkyně občanského sdružení, které je iniciátorem petice za obchvat města Brna, k tomu uvádí: "Díky rozhodnosti desetisíců občanů, kteří podepsali petici probíhá nyní její projednávání na nejvyšší úrovni před předními zákonodárci ze Senátu parlamentu. Vzhledem k tomu, že se dosavadní postupy v souvislosti s územním plánováním a R43 ukázaly chybnými, věříme, že senátoři přispějí k uvedení přípravného procesu stavby R43 do souladu se zákony".

"Brno dosud žádný obchvat nemá a nutně jej potřebuje. Závěr vyhledávácí studie v roce 2005 doložil, že vedení R43 obchvatovou trasou mimo celé město Brno je možné. Očekáváme, že zastupitelé města, kteří vyjdou z podzimních voleb, se zamyslí nad špatnou dopravní situací v městě Brně a budou rozhodným způsobem podporovat vybudování obchvatu města," řekl Mgr. Karel Taft, zástupce občanského sdružení stavícího se proti dálničním průtahům brněnskou aglomerací".

Ing. Miroslav Michal, zástupce občanského sdružení z Troubska, dodal: "Je již na čase, aby Ředitelství silnic a dálnic přestalo plýtvat desetimiliony korun z veřejných financí na nerealizovatelnou trasu R43 přes Troubsko a Bystrc a konečně po 34 letech urychleně vybudovalo maximální možná protihluková v Troubsku a Bosonohách, kde již nastal stav ohrožení veřejného zdraví,"

"Prvním krokem k trasování jakékoli dálnice je územní plán. R43 v územním plánu není, ale úřady už na její virtuální vedení utrácejí peníze daňových poplatníků a chtějí dosáhnout na peníze dalších Evropanů. Kvůli nezákonným postupům úředníků ovšem finance z Bruselu nepřitečou. Nejen ke škodě Brna," uzavírá Mgr. Luděk Šikola, právník EPS.

Nevládní organizace také v polovině června požádaly Evropskou investiční banku aby nepodpořila výstavbu rychlostních silnic R 43 a R 52 a rozšíření dálnice D1, dokud nebudou prověřeny šetrnější varianty. Ministerstvo dopravy totiž hodlá využít k realizaci těchto projektů půjčku právě od EIB. Osmnáct českých nevládních organizací zaslalo 13. června prezidentu Evropské investiční banky (EIB) Philippu Maystadtovi dopis, kterým jej informují o problematických aspektech plánované výstavby těchto silnic. NNO žádají EIB, aby projekty nepodpořila, dokud nebudou objektivně zhodnoceny jejich vlivy zdraví lidí a životní prostředí a prověřeny možné šetrnější varianty.

Stránky občanských sdružení o R43

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

úterý 6. listopadu 2018 11:00 - čtvrtek 6. prosince 2018 - Praha
Dámský klub [cz,  mkc]

Přijďte si povídat (česky a anglicky), pít kávu nebo čaj! 
Můžete vzít děti (máme dětský koutek)! Tento klub je otevřen všem věkovým i zájmovým skupinám.
 

***


Come and talk (in Czech and English), drink coffee or tea!
You can take children (we have a children's corner)! This club is open to everyone. We are looking forward to meet with you.

• místo: Koněvova 65a, Praha 3
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

středa 14. listopadu 2018 - úterý 20. listopadu 2018 - Praha
Týden ukrajinského filmu 2018 [cz,  mkc]

2. ročník festivalu Týden ukrajinského filmu proběhne od 14. do 20. listopadu v pražských kinech Atlas, Evald a Ponrepo.

• místo: Kina Atlas, Evald a Ponrepo.
• pořádají: Týden ukrajinského filmu
• kontakt:

.........

neděle 18. listopadu 2018 08:00 - 19:00 - Praha
Hiking in Prachovské Skály & Tour of Jičín [en]

Join Rohlík s paštikou for an unforgettable day trip through Prachovské Skály, which used to be located on the GOLDEN PATH, and the beautiful town of Jičín. "The Prachov Rocks" is a rock town in the heart of Bohemian Paradise, We will walk through ravines, gullies, gorges, and along the tops of sandstone rock formations with lookout points and enchanting alcoves. Along the way we will see Vyhlídka Českého ráje (Bohemian Paradise Lookout Point), Americká sluj (American Cavern), Císařská chodba (Imperial Corridor), The Šikmá Věž (Leaned Tower), The Vyhlídka Míru, The Hlaholská Vyhlídka (460m. a.s.l.), and much more. 

• místo: Meeting point: Černý Most (Metro Line B)
• pořádají: Rohlìk s Paštikou Adventures
• kontakt:

.........

pondělí 19. listopadu 2018 18:00 - 21:30 - Praha
Hate speech na sítích a co s tím? [cz,  mkc]

Hate speech na sítích a co s tím? Přistála ti na zdi nadávka nebo urážka? Praktický workshop ukáže, jak se úspěšně bránit. Workshop je zaměřený na hate speech na sociálních sítích, koná se 19. 11. od 18:00 v Komunitním centru Husitská. 

• místo: Komunitní centrum Husitská. Husitská 114/74, 13000 Praha
• pořádají: Komunitní centrum Husitská a In IUSTITIA
• kontakt:

.........

pátek 23. listopadu 2018 16:00 - sobota 24. listopadu 2018 14:00 - Praha
Vánoční workshop pro rodiče s dětmi [cz,  mkc]

Organizace pro pomoc uprchlíkům zve všechny děti a jejich rodiče na vánoční tvořivé odpoledne. Společně si vyrobíte adventní věnec, kterým si pak můžete ozdobit vánoční stůl či dveře. Akce se koná ve dvou termínech – 23. od 16:00 a 24. listopadu od 10:00. 

• místo: Organizace pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha
• pořádají: Organizace pro pomoc uprchlíkům
• kontakt:

.........

středa 28. listopadu 2018 18:00 - 20:30 - Praha
Nekecáme, makáme: pracovní podmínky v supermarketech [cz,  mkc]

Jejich práce je tvrdá, většinou špatně placená, za pokladnami, mezi regály nebo ve skladech tráví i noci a víkendy. Co trápí pracovníky v obchodě? Jaké změny pro zaměstnance a spotřebitele přinesla expanze zahraničních super a hypermarketů? Existuje solidarita mezi zahraničními a lokálními pracovníky? A jakou roli my, zákazníci, můžeme sehrát v jejich boji o důstojnější pracovní podmínky? Přijďte se dozvědět více o práci lidí, se kterými se potkáváte každý den v obchodech. Diskuze se zúčastní zástupci odborů, akademické sféry a médií.

• místo: Cafe Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha 7
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. listopadu 2018 09:00 - sobota 29. prosince 2018 18:00 - Praha
Democracy on the Brink: international workshop [cz,  en,  mkc]

„Democracy on the Brink. Historical Lessons from the Late 1930´s“ is the project of four partner cities: Prague, Warszaw, Valencia, and Banská Bystrica. Achievements and difficulties of the project activities realised in all partner cities will be presented as well as interesting facts collected by research teams. Program and other information comming soon!

• místo: Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

čtvrtek 29. listopadu 2018 18:30 - 21:30 - Praha
Bosenská večeře s kapelou Sarma band [cz,  mkc]

Centrum demokratického vzdělávání pořádá  další gastro večer, tentokrát pod taktovkou paní Slavice z bosenské restaurace Mon Ami a kapely Sarma band. Akce se koná 29. 11. v Centru demokratického vzdělávání. 

• místo: Centrum demokratického vzdělávání, Kovářská 4, Praha
• pořádají: Centrum demokratického vzdělávání
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

Integration Centre Prague invites you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). The event takes place on Sunday 8 December from 9:30. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague, Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

neděle 16. prosince 2018 20:30 - 23:00 - Praha
Mini festival Turkických filmů // Mini Turkic films festival [cz,  en,  mkc]

Přijďte se seznámit s Turkickou kulturou prostřednictvím současných filmů ( s anglickými titulky). Po promítání bude následovat přátelská diskuze o filmech a Turkických národech s režisérkou Tureckého původu. Akci pořádá spolek KITAP s finanční podporou Magistrátu hl.m. Praha.

***

Come and get acquainted with Turkic culture through contemporary movies (with English subtitles). The screening will be followed by a friendly discussion about the films and the Turkic nations with the director of Turkish origin. The event is organized by KITAP NGO with the financial support of the Magistrat of the city of Prague.

• místo: https://www.facebook.com/events/2014266321945265/
• pořádají: KITAP - Turkic Association in Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz