Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Zákon o právu shromažďovacím

Zákon číslo: 84/1990 Sb.
Oficiální název: Zákon ze dne 27. března 1990 o právu shromažďovacím.

Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb.

Aktuální znění zákona najdete na Portálu veřejné správy

Rejstřík pojmů

Přestupek – zaviněné protiprávní jednání, které představuje „minimální“ nebezpečnost pro společnost a je výslovně označeno v zákoně jako přestupek. Druhy přestupků jsou uvedeny v několika zákonech, zejména pak v zákoně o přestupcích.

Trestný čin – zaviněné protiprávní jednání, které má vyšší společenskou nebezpečnost než přestupek. Za trestné činy je možno považovat pouze činy výslovně uvedené v trestním zákoně, kde jsou stanoveny i znaky trestného činu.

Policista – veřejný činitel, jehož práva a povinnosti upravuje zejména zákon o Policii ČR a zákon o služebním poměru příslušníků Policie ČR.Jeho práva a povinnosti jsou rozsáhlejší než práva a povinnosti strážníků.

Strážník – jde o zaměstnance obce. Práva a povinnosti tohoto veřejného činitele upravuje zákon o obecní policii. Ve srovnání s policií jsou jeho práva omezenější.

Podání vysvětlení (§ 12 zákona o Policii ČR) – policista vás může vyzvat, abyste se ve stanovenou dobu dostavili na jím určené místo a podali potřebné vysvětlení v případě, že byste mohli přispět k odhalení přestupku a jeho pachatele, či hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí. Odepřít vysvětlení můžete v případě, že byste tím sourozenci, příbuznému v pokolení přímém či jiným osobám v rodinném či obdobném poměru způsobili nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek. Podání vysvětlení při odhalování přestupku či jiného správního deliktu může požadovat také strážník.

Zajištění – zvláštní termín policejního zákona (§ 14) – zajistit vás může pouze policista, a to pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek; pokusíte-li se o útěk při předvedení; jste přistiženi při páchání přestupku a je důvodná obava, že budete v protiprávním jednání pokračovat nebo mařit objasnění přestupku

Předvedení – na policejní stanici můžete být předvedeni pouze, pokud nejste ochotni či schopni prokázat svoji totožnost, pokud svým jednáním bezprostředně ohrožujete svůj život anebo život či zdraví jiných osob nebo majetek, při nevyhovění výzvy k podání "potřebných" vysvětlení a pokud jste přistiženi při páchání přestupku či trestného činu.

Zadržení – nebylo-li vám do 24 hodin po vašem „odchycení“ policistou sděleno, že jste „zadrženi“, musíte být propuštěni. Zadrženi můžete být jedině pokud vám bylo sděleno obvinění z trestného činu a existuje důvod pro vzetí do vazby.

Veřejný pořádek – tento pojem není definován v žádném právním předpisu. V rámci policejní činnosti jej můžeme charakterizovat jako dodržování pravidel chování podle právních norem a společenských zvyklostí. Města a obce upravují náležitosti veřejného pořádku vyhláškami, mnohdy značně rozdílně. těmito vyhláškami ovšem není možné omezovat práva vyplývající ze zákonů a Ústavy.


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz