Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

TZ - Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU


8. 6. 2007 - PRAHA [ZK/ Arnika/ ČSO/ Ateliér pro ŽP/ EPS/ Hnutí Duha]

Asociace ekologických organizací Zelený kruh dnes zveřejnila své připomínky 1) k připravované  novele zákona o ochraně přírody a krajiny 2). Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise 3).

Ta kritizuje Českou republiku za špatné začlenění směrnic EU o evropské soustavě chráněných území Natura 2000 do našeho právního řádu 4). Nevládní organizace se obávají, že ani změny, navržené Ministerstvem životního prostředí, problém nevyřeší. Zákon nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Kdy se dostane do parlamentu, zatím není jasné.

„Je politováníhodné, že ministerstvo vždy jedná až na základě podnětu z Evropské Komise,“ komentuje situaci tajemník České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Nejpodstatnější změnou v zákoně na ochranu přírody a krajiny jsou podmínky pro vyhlašování a ochranu tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na tyto chráněné oblasti. Právě nedostatečná transpozice evropských směrnic, které Naturu 2000 zavádějí, byla předmětem výhrad Evropské komise vůči České republice.

„Obávám se, že ani novela zákona Evropskou komisi neuspokojují,“ říká Lukáš Viktora. „Ministerský návrh říká, že je nutné kompenzovat újmu, která by vznikla realizací záměrů s výrazně negativním vlivem na chráněné lokality soustavy Natura 2000. Problematické je ovšem to, že zákon vůbec povolení takto škodlivých řešení předpokládá,“ dodává Viktora.

Nevládní organizace kritizují také to, že je Ministerstvo životního prostředí nepřizvalo k novelizaci zákona včas. „Znění některých ustanovení vyžadují upřesnění, některá se jeví dokonce jako nekoncepční nebo matoucí. Byli bychom rádi, kdyby nás ministerstvo napříště považovalo za partnera už ve fázi tvorby legislativy na ochranu životního prostředí,“ řekla vedoucí Legislativního centra Zeleného kruhu Alena Dodoková. „Zatím je situace spíše taková, že ministerstvo reaguje pouze na kritiku Evropské komise a její pohrůžky finančními sankcemi“, doplnila právnička.

Nevládní organizace chtějí využít novely zákona o ochraně přírody také k prosazení přísnější ochrany stromů. „Dlouhodobým problémem je kácení alejí podél cest i likvidace zeleně ve městech. Navrhujeme proto, aby bylo povinné vést správní řízení a kácení bylo možné jen ve výjimečných případech, kdy není možné stromy ošetřit nebo zachovat. Povinnou součástí řízení by měly být i nezávislé expertizy. Bude-li kácení nezbytné, pak by měly úřady povinně nařídit adekvátní výsadbu nových stromů,“ shrnul návrh místopředseda sdružení Arnika Martin Skalský. „Neudržitelná je rovněž praxe, kdy obec povoluje kácení prakticky sama sobě. Proto chceme, aby se rozhodování v takových případech přeneslo na jiný úřad,“ doplnil Skalský.

Druhá verze návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny teď prochází meziresortním připomínkovým řízením. Vedle jednotlivých ministerstev se k němu vyjadřují také kraje a další státní instituce. Kdy se zákon dostane do vlády, zatím není jasné.

Poznámky:

1) Celý text společných připomínek nevládních organizací Zelený kruh ČR, Ateliér pro životní prostředí, Česká společnost ornitologická, Ekologický právní servis, Hnutí Duha a sdružení Arnika k novele zákona o ochraně přírody a krajiny Vám v případě Vašeho zájmu zašleme e-mailem (17 stran).

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byl přijat jako jeden z prvních zákonů v oblasti životního prostředí po roce 1989. Vzhledem k jeho vysoké kvalitě zákon nebylo nutné celých patnáct let nijak významně měnit. I když byl tento předpis přijat Českou národní radou ještě v době ČSFR, dodnes tvoří základní kámen v oblasti ochrany přírody a krajiny a poskytuje podmínky pro účast ekologických organizací i široké veřejnosti v jednotlivých správních řízeních.

3) Řízení pro porušení smlouvy ES (tzv. infridgement) v souvislosti s nesprávnou nebo neúplnou transpozicí (začleněním do českého právního řádu) směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) zahájila Evropská komise ve dvou případech formálními upomínacími dopisy s č. 2006/2130 a č. 2006/2143.

4) Evropská komise zejména kritizuje, že dle české právní úpravy je možné realizovat záměry s negativním vlivem na lokality soustavy NATURA 2000 bez další kompenzace ale i neprovedení dalších článků směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.

Kontakty:

Zelený kruh – Alena Dodoková, koordinátorka Legislativního centra, tel. 608 313 778, e-mail: alena.dodokova@zelenykruh.cz
Arnika – Martin Skalský, místopředseda, tel. 775 168 026, e-mail: martin.skalsky@arnika.org
Česká společnost ornitologická – Lukáš Viktora, tajemník, tel. 777 579 542, email: viktora@birdlife.cz


Tisková zpráva

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 21. srpna 2019 08:00 - 20:00 - Praha
Latino na Andělu [cz,  mkc]

Ve středu 21.8. 2019 hoďte všechny starosti za hlavu a povinnosti nechte až na další den – mañana. Na pěší zóně Anděl na vás čeká pravá latino fiesta se spoustou dobrého jídla a pití. Můžete se těšit na mexické burrito, španělskou paellu, kubánské mojito, brazilské feijoada či koktejl caipirinha, venezuelské arepas či empanada nebo argentinské churasco, corizo či báječné steaky.

• místo: Pěší zóna Anděl
• pořádají: Food Event
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz