Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Arnika zahájila petici za záchranu dolního Labe


3. 5. 2007 - [Arnika - Centrum pro podporu občanů/ Econnect]

Sdružení Arnika dnes zveřejnilo petici za záchranu dolního toku Labe. Tento „klenot české krajiny“, jak mu přezdívají odborníci, ohrožují plány na výstavbu jezů. Petice požaduje definitivní zastavení projektu na betonování nového zdymadla a zařazení dolního Labe do evropské soustavy Natura 2000. Lidé se mohou k petici připojit také na internetu.

Lokalita se kvůli plánované výstabě jezů nedostala do vládního seznamu chráněných oblastí evropského významu Natura 2000. Ačkoliv UNESCO zvažuje zapsání unikátního labského kaňonu na Seznam světového dědictví, český stát podle ekologů oblast vůbec nechrání, naopak zde plánuje spíše devastační aktivity.

„Ředitelství vodních cest předkládá plány na výstavbu jezů na dolním Labi už od roku 1992. Za tu dobu se projekt několikrát změnil, ale všechna jeho negativa zůstávají. Jakýkoliv stavební zásah do dolního toku Labe by nenávratně zničil jeden z posledních říčních veletoků Evropy, nespoutaný v této části betonem a příčnými hrázemi,“ vysvětluje důvody sestavení petice Martin Skalský ze sdružení Arnika. „Vedle jasného a definitivního odmítnutí kanalizace labského kaňonu v severních Čechách petice požaduje, aby byla tato oblast zařazena do evropské soustavy chráněných částí přírody Natura 2000,“ doplnil Skalský.

Podle člena petičního výboru Tomáše Kavy z Českého rybářského svazu Ústí nad Labem by měla výstavba plavebních stupňů na dolním Labi fatální následky pro říční ekosystém. „V  úseku mezi Střekovem a Hřenskem, kde Labe volně proudí, žije 37 druhů ryb. Ve zbylých úsecích řeky nemá taková pestrost obdoby – v Labi nad Střekovským jezem žije pouhých 10 druhů ryb. Výstavba nového jezu u Děčína by omezila jejich migraci. Zanesení dna sedimenty by postihlo také jikry a potravní základnu ryb. Populace citlivých druhů by začaly vymírat,“ řekl Kava. „Výstavba jezu by poškodila také rozsáhlý a úspěšný projekt Českého rybářského svazu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na repatriaci lososa atlantského. Náklady na tento projekt dosahují desítek milionů korun,“ dodal Kava.

Pedagog Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Jaroslav Zahálka poukazuje na fakt, že projekt jezů neohrožuje jen ryby. „Niva Labe je porostlá tzv. měkkými luhy, na březích vznikají štěrkopískové lavice. Jde o jednu z nejpozoruhodnějších lokalit u nás, skutečný přírodní klenot. Vyskytují se zde na čtyři desítky chráněných druhů zvířat a rostlin, mezi něž patří vydry a bobři. Na březích řeky roste jako na jediné lokalitě v České republice vzácná bylina drobnokvět pobřežní. Tyto vzácné druhy jsou vázány na přirozené sezónní kolísání vodní hladiny a přirozený charakter řeky. Omezením pohybu řeky bychom některé doslova utopili, jiné vyhubili, neboť zvířata ani rostliny se nedokáží přizpůsobit změnám. Nemají se ani kam přemístit, protože podobné prostředí již nikde jinde nemáme,“ vysvětlil Jaroslav Zahálka.

„Představy o rozvoji regionu posílením lodní dopravy nemohou obstát,“ tvrdí vedoucí pobočky Arniky v Děčíně Kamil Repeš. „Prosperita Děčínska stojí již dnes do značné míry na turistickém ruchu. V roce 2001 navštívilo Ústecký kraj na půl milionu turistů, což umožnilo přímé zaměstnání čtyř tisíc lidí a přineslo tři miliardy korun. Počet návštěvníků přijíždějících obdivovat zejména Českosaské Švýcarsko a kaňon Labe se každoročně zvyšuje. Turistický ruch přináší také rozvoj podnikání a služeb. Pokud vláda Labský kaňon vyhlásí za součást evropské soustavy Natura 2000, region získá dobrou „značku“, která jej pomůže propagovat v zahraničí a usnadní získávání prostředků z fondů EU. Betonování řeky žádné pozitivní efekty nepřinese, protože lodní doprava je v celé Evropě v dlouhodobé krizi,“ řekl Repeš.

Arnika se rozhodla novou petici sestavit i přesto, že ministr životního prostředí Martin Bursík nedávno prohlásil, že současná vláda o financování jezů na dolním Labi neuvažuje. Projekt „Plavební stupeň Děčín“ má totiž přijít na 5 miliard, které chce Ředitelství vodních cest získat ze státního rozpočtu. V záloze je také plán dalšího jezu v Malém Březně. „Přestože současná vláda nepovažuje výstavbu jezů na Labi za prioritu, nedomníváme se, že by bylo vyhráno. Plavební stupeň Děčín již dospěl do procesu posuzování vlivů na životní prostředí a Ředitelství vodních cest se jej nechce vzdát,“ vysvětlil Martin Skalský z Arniky. „Chceme, aby se lidé mohli prostřednictvím petice k celé akci vyjádřit. Vedle plýtvání veřejnými rozpočty zde hrozí zničení jednoho z nejvzácnějších koutů naší přírody.“

Petici lze podepsat zde
Více informací o dolním Labi

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

středa 1. března 2017 18:00 - 20:00 - Praha
Být či nebýt uprchlíkem?

Jaká je realita uprchlických táborů v Jordánsku a Iráku? Jaké jsou příběhy jejich obyvatel? Jakým výzvám čelí a jak je překonávají? Jakou mají před sebou budoucnost? A jak pomáhají v těchto oblastech čeští lékaři v programu Medevac.

• místo: NTK - Národní technická knihovna Technická 6, 160 00 Praha
• pořádají: Organizace pro pomoc uprchlíkům
• kontakt:

.........

čtvrtek 2. března 2017 17:00 - sobota 25. března 2017 -
Jessica Litwak: Sociálně angažované divadlo a zkušenosti z České republiky

Jessica Litwak - newyorská režisérka, dramatička a herečka. Jak je koncept sociálně angažovaného divadla, jako prostředku k řešení konfliktů, odbourání strachu z odlišnosti a odstranění bariér mezi lidmi přijímán v České republice?

• místo: Americké centrum,Tržiště 13,Praha 1
• pořádají:
• kontakt:

.........

středa 8. března 2017 13:00 - 18:00 -
Chcete uspořádat besedu na téma migrace, uprchlictví nebo interkulturní soužití a dozvědět se jak na to?

Připravili jsme pro vás, v rámci platformy Jsme to my, další zajímavý seminář pro organizátory dne 8. března 2017 od 13h do 18h na Praze 3. Dozvíte se zde informace k současné uprchlické situaci u nás a ve světě a tipy na aktuální zdroje informací. Vysvětlíme vám základy mediální komunikace a spolupráce s novináři. Zaměříme se i na problematiku islamofobie v ČR a na to, proč je kritická debata o islámu potřebná. Poradíme vám také jak facilitovat nestejnorodou skupinu lidí a jak při něm podporovat otevřenou, vstřícnou a nenásilnou komunikaci.

• místo: Diakonie ČCE – poradna Lifetool, Prokopova 4, Praha 3 – Žižkov (vchod z průjezdu)
• pořádají: Jsme to my
• kontakt:

.........

čtvrtek 9. března 2017 18:00 - 20:00 -
Ženy od vedle - projekce dokumentárního filmu

Osudy čtyř žen, které válka v Jugoslávii donutila hledat nový domov. Po projekci proběhne de o ženách v migraci. Pořádá Sdružení pro integraci a migraci. 
V českém jazyce, film s anglickými titulky.

• místo: NTK - Národní technická knihovna Technická 6, 160 00 Praha
• pořádají: Strach z neznámého / Fear of the unknown a SIMI
• kontakt:

.........

sobota 11. března 2017 15:00 - Praha
Sufražistky a bojovnice. Procházka o volebním právu žen.

Volební právo, které ženy získaly nedlouho po vzniku první Československé republiky, bylo výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. „Hlasovací právo nebude všeobecné, dokud nebudou zahrnuty ženy,“ ozývalo se z řečnických tribun na ženských schůzích na počátku 20. století. Spolu s politoložkou Jitkou Gelnarovou se přeneseme na místa demonstrací a petičních akcí za volební právo žen probíhajících v Praze (a nejen v ní) před více než sto lety.

• místo: Sraz před Café Tramvaj na Václavském náměstí.
• pořádají: MKC Praha
• kontakt:

.........

úterý 21. března 2017 18:00 - 20:00 - Praha
Nacionalismus ve střední Evropě

Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung Praha Vás v rámci cyklu Lidové školy migrace 2016 srdečně zvou na debatu na téma: Nacionalismus ve střední Evropě
 

• místo: Městská knihovna v Praze (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1)
• pořádají: MKC Praha, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Praha
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz