Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Firma chce provozovat skládku v chráněné krajinné oblasti


8. 8. 2003 - Česká Lípa [Hnutí DUHA Česká Lípa/ Econnect]

Firma EKO Volfartice, a.s. zahájila na konči července stavební práce na uvažované skládce odpadů v katastrálním území Volfartice. Stavbu, která by v případě realizace měla velmi negativní vliv na životní prostředí, krajinný ráz a výskyt chráněných živočichů v CHKO České středohoří, zahájila bez kladného vyřízení žádosti o integrované povolení provozu skládky od Krajského úřadu Libereckého kraje. Podle zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC) nemohou být bez tohoto povolení žádné stavební práce zahájeny.

Jelikož firma EKO nemá dosud ani odpovídající komunikaci na přepravu techniky a materiálu, používá neoprávněně soukromý pozemek vlastníka, který to výslovně zakázal. Dále tato firma ve dnech 29.7. až 4.8. neoprávněně rozebírala a poškozovala dopravní stavbu (svodidla, která jsou majetkem obce Nový Oldřichov, a byla vybudována po dvou vážných dopravních nehodách). Tato záležitost, která je nahlášena jako krádež svodidel, je od soboty 2.8. v šetření Policie ČR.

Navzdory tomu firma EKO Volfartice 4. 8. opět poškodila a částečně demontovala další úsek svodidel. Tím však výčet nekončí: 29. 7. 2003 projel návěs s nadměrným nákladem (Catepillar) přes značku zákaz vjezdu všech vozidel a přes obecní cestu, a projížděl dále po lesních cestách až do místa uvažované skládky odpadů. Nejenže se tato těžká technika odchýlila od předem určené trasy, porušila dopravní předpisy a nerespektovala vlastníka komunikace, ale pohybovala se dokonce v prostoru CHKO bez povolení. K dalšímu utajovanému transportu těžké techniky (zhutňovací válce) došlo za podezřelých okolností dne 4. 8. 2003, opět po lesních cestách.

Zdeněk Vlček ze sdruženíí Ekokrajina Natura Volfartice říká: „Je neuvěřitelné, s jakou arogancí tato firma nerespektuje zákony ČR a jak lehce jí všechno u našich úřadů prochází“. Miloslav Lomič z Hnutí DUHA Česká Lípa k tomu dodává: „Jsme přesvědčeni, že do této lokality chráněné krajinné oblasti skládka, která navíc počítá i se skládkováním nebezpečných odpadů, rozhodně nepatří. Obzvláště zarážející je proto souhlasný postoj CHKO České středohoří“.

Společnost EKO Volfartice, a.s. si podala žádost o vydání integrovaného povolení pro zařízení Stavba a provoz skládky odpadu v březnu 2003. Krajský úřad Libereckého kraje však povolení nevydal a řízení ve svém rozhodnutí ze dne 22.4.2003 přerušil. V žádosti shledal značné nedostatky, na které však již upozorňovala občanská sdružení.

Zdeněk Vlček, Miloslav Lomič


Zveřejňujeme i vyjádření zástupce firmy EKO Volfartice, a.s. ing. Václava Martinovského

Stavba skládky má právoplatné stavební povolení. Proti stavbě skládky a provozu protestuje OS EKOKRAJINA Natura. To je základ problému.

Článek obsahuje i nepravdivé a zkreslené informace.

Vlastní záměr prošel procesem EIA, řadou správních řízení, včetně odvolacích. Ve všech byly vyvráceny námitky odvolatelů.

Záměr skládky odpovídá BAT a BREF. Skládka není a ani nebyla určena pro skládkování nebezpečných odpadů. Umístění v III. zóně CHKO bylo odsouhlaseno SCHKO ČS. Není narušen krajinný ráz. Naopak umístění skládky, její zabezpečení a minimalizace negativních vlivů předurčují lokalitu k realizaci jak skládky, tak plánovaného třídění a recyklace odpadů. Právě tato skutečnost je pro konkurenci zásadní.

Jediným problémem je příjezd na skládku po cestě, která je v majetku investora. Tato cesta vede části obydleného území obce Nový Oldřichov. Je to původní příjezdová cesta do bývalého lomu a pro stavu je určena jako hlavní příjezdová. EKO Volfartice připravila výstavbu nové cesty, mimo obydlenou oblast, tak aby negativní vlivy z dopravy tuto část ( cca 9 domů ) při hlavní a účelové komunikaci, neovlivňovaly. Na novou cestu je stavební povolení, avšak OS se odvolalo proti tomuto povolení a rozhodnutí není v právní moci. Na příjezdové komunikaci je malá část pozemku pod komunikací v majetku soukromé osoby. OS požaduje zamezení průjezdu po tomto kousku cesty a osadilo tam želenou tyč. Je sice umožněn průjezd nákladního automobilu avšak těžká technika by projela s problémy. Proto přistoupilo EKO Volfartice k odstraňování cca 10 m svodidel ne své cestě. Tato svodidla nejsou ani obce ani státu. Naopak jsou součástí komunikakace a v majetku jejího majitele. Chrání však poškození plotu přilehlé soukromé nemovitosti, který je však také na pozemku EKO Volfartice. Svodidla musí být odstraněna, aby mohla projet těžká technika. Zájem EKO Volfartice však není v průjezdu po této původní komunikaci, ale ve vybudování nové cesty mimo obydlenou oblast. V případě vybudování nové cesty, nebudou žádná opatření na této komunikaci realizována.

Žádost o integrované povolení byla podána v souladu s ust. § 43, písm. b zák. č. 76/02 Sb., tedy pro zařízení, které nebylo uvedeno do provozu a pro které však bylo vydáno stavební povolení. K žádosti nebyly podány některé podklady, které byly novelizovány právě v souladu s požadavky OS.

EKO Volfartice - informace o firmě
Žádost o integrované povolení firmy EKO Volfartice
Hnutí Duha

Komentáře

   10. 9. 2010 roman
faleš
 

< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

pátek 27. září 2019 10:00 - sobota 28. září 2019 15:00 - Praha
RefuFest [cz,  mkc]

Jedinečný festival měnící klima ve společnosti se blíží, odehraje se už 27. do 28. 9. Vstup jako každoročně zdarma.
 

• místo: Invalidovna, Sokolovská 24/136, 18 600 Praha
• pořádají: RefuFest
• kontakt:

.........

sobota 28. září 2019 10:00 - 17:00 - Praha
Celodenní seminář + workshop: Digiděti [cz,  mkc]

Zveme všechny cizince na seminář a následný workshop pod vedením odbornic z projektu Replug me na téma digitální technologie a děti. Akce se koná 28. září od 10:00. 
 

• místo: Kovářská 4, 190 00 Praha, Česká Republika
• pořádají: OPU, Komunitní centrum OPU, Replug me
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz