Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Novela zákona o EIA ve zkráceném meziresortním připomínkovém řízení


15. 8. 2007 - PRAHA [Econnect/ MŽP]

-red-

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb. prochází zkráceným meziresortním připomínkovým řízením. Připomínky je možné zasílat do 17.8.2007 na e-mailovou adresu: Martina_Synkova@env.cz.

Koncem června 2007 upozornila Evropská komise Českou republiku na nekompatibilitu české právní úpravy s ustanovením čl. 10a směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice), v platném znění. České republice je vyčítán předeším fakt, že přístup k přímému přezkumu stanoviska EIA má jen úzký okruh subjektů.

V případě, že česká právní úprava bude i nadále prokazovat rozpor s evropskou směrnicí, hrozí, že Evropská komise napadne Českou republiku u Evropského soudního dvoru. Návrh novely tohoto zákona má tedy za cíl zkompatibilnit českou právní úpravu s úpravou evropskou.

Návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, proto nově definuje dotčenou veřejnost. Mezi dotčenou veřejnost budou automaticky spadat také občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nadační fondy, jejchž hlavním posláním je ochrana životního prostředí. Dalším nástrojem, který napomůže posílení účasti těchto subjektů v rozhodovacích procesech, je možnost podání návrhu na přezkum stanoviska EIA správním soudem (v případě, že se subjekt účastnil procesu EIA).

Více informací

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit