Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Černá a bílá (Dilema vězně)

Autor:neznámý
Cíl hry:Hra se dotýká etických hodnot hráčů, které jsou konfrontovány s okamžitou výhodností "nečestného" jednání. Hráči se při ní zamyslí nad problémem dodržování a porušování dohod, zda je výhodnější spolupracovat či "podrážet".
Čas hry:cca 25 min

Pravidla

Legenda: Z jednoho zločinu jsou obviněni dva vězňové. Čeká je výslech a oba zvažují, jak se při něm zachovat. Pokud oba budou "zatloukat", bude proti nim málo důkazů a vyváznou s mírnými tresty. Pokud by ale jeden z nich "podrazil" toho druhého, získal by sám ještě lehčí trest (polehčující okolnosti), zatímco jeho kamarád by si to odnesl. Pokud by se ale přiznali oba a shodili se navzájem, odejdou oba s přísným trestem. Jak se zachovat? A jak se zachová můj kolega?
V naší hře je situace o to složitější, že vězňové jsou celkem čtyři ...


Vytvoří se čtyři skupiny a každá dostane kartičku s křížkem a kartičku s kolečkem. Křížek symbolizuje "podraz", kolečko spolupráci. Hra má deset kol. V prvním až čtvrtém, šestém, sedmém a devátém kole se skupiny mezi sebou nesmí domlouvat a každá skupina má přesně půl minuty na rozhodnutí, zda na výzvu vedoucího hry zvolí kolečko, či křížek. Po rozhodnutí rozdělí vedoucí hry body:

Kombinace čtyř křížků: všichni ztrácí jeden bod

Kombinace čtyř koleček: všichni získávají jeden bod

Dvě kolečka, dva křížky: křížek dva body získává, kolečko dva body ztrácí.

Jeden křížek, tři kolečka: křížek tři body získává, kolečko jeden bod ztrácí

Jedno kolečko, tři křížky: křížek jeden bod získává, kolečko tři body ztrácí

Před pátým kolem se mohou všechny týmy sejít na dvouminutovou poradu. Poté má opět každý tým půl minuty na rozmyšlení vlastního rozhodnutí. Výsledek v pátém kole se násobí třemi.

Před osmým kolem mají týmy opět dvě minuty na společnou poradu a poté půl minuty na poradu uvnitř týmu, výsledek se násobí pěti.

To samé před desátým kolem, ve kterém se ovšem výsledek násobí deseti.

Cílem hry je získat co nejvíc bodů.


Závěrečná diskuse: Vedoucí hry spočítá, kolik bodů získaly jednotlivé týmy a kolik bodů získaly všechny týmy celkem. Otázka pro hráče: Pochopili cíl hry tak, že je třeba získat co nejvíc bodů pro svůj tým, nebo co nejvíc bodů celkem pro všechny týmy?
Pokud by hráči spolupracovali, získal by každý tým 25 bodů. Byla pro někoho z nich "nespolupráce" výhodnější?
Jak by hra probíhala, kdyby se hrála více kol?
Jak se v přírodě a ve společnosti řeší problém "podrážejících" jedinců? Jakou strategii je třeba k nim zaujmout? Je možné být vždy slušný?


Literatura:
DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1998.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz