Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Mistrovství světa ve fotbale

Autor:Milan Caha
Cíl hry:Při čerpání neobnovitelných zdrojů je třeba hledat takové chování, které minimalizuje toky zdrojů při zachování cílové kvality. K nalezení trvale udržitelných variant zacházení se zdroji je potřeba tvořivé myšlení, bez stereotypů a konvenčního vidění problému. Pouze systémový pohled může nabídnout řešení, která jsou trvale udržitelná a dlouhodobě výhodná pro všechny.
Čas hry:30 minut

Pravidla

Legenda/motivace:

Hra představuje fotbalový turnaj mezi týmy ze dvou států.

Cílem každého státu je mít na konci turnaje co nejvyšší počet týmů ve hře a zároveň ušetřit na konečná utkání co největší množství gólů (například na turnaj v následujícím roce). Cílem každého jednotlivce je udržet se do konce turnaje ve hře.

 1. Hráči se rozdělí na dva státy - každý stát má na počátku ve hře 10 - 15 týmů ( jednotlivec může na začátku představovat i více týmů). Jména (čísla) týmů se zapíší na dvě sady různě barevných lístků, které se používají k losování dvojic.
 2. Turnaj se hraje na 5 kol. Na začátku turnaje mají oba státy k dispozici 60 - 80 gólů. Na začátku mají státy cca 5 - 10 min. na poradu a vytvoření taktiky. Po druhém kole je pětiminutová přestávka spojená s poradou.
 3. Turnaj se hraje vyřazovacím způsobem - t.j. tým s vyšším výsledným skóre v soutěži zůstává, poražené mužstvo vypadá.
 4. Postup v jednotlivých kolech:
  1. Nominace týmů - v prvém kole nominuji oba státy všechny týmy. V dalších kolech slabší stát nominuje všechny zbylé týmy a silnější stát pak nominuje odpovídající počet svých týmů.
  2. Zápas - vedoucí hry vylosuje dvojice, které se spolu střetnou. Jednotliví hráči napíší na lístek papíru počet gólů, které soupeři vsítili. Zapsaná čísla si zároveň ukáží a zjistí výsledek utkání.
  3. Výsledky - mužstvo, které "vstřelí" méně gólů než soupeř vypadá ze soutěže. Pokud je výsledek nerozhodný, odečtou se vstřelené góly a soupeři mají cca minutu, aby se dohodli na tom, kdo v soutěži zůstane. Nedohodnou-li se, hodí si kostkou - družstvo s vyšším hodem v soutěži zůstává, nižší vypadá. Výsledek spolu se skore oznámí vedoucímu. Ten jednotlivým státům odečte "použité" góly a zaznamená výsledky do archu.
  4. Začíná další kolo
 5. Po pátém kole vedoucí sečte a vyhlásí výsledky - počet týmů, které po pátém kole zůstaly ve hře a počet gólů, které jsou k dispozici do dalšího turnaje - a vede závěrečnou diskusi.
   

Závěrečná diskuse:

 • jak jste pochopili cíl hry - jako soutěž proti druhé skupině nebo proti omezením a limitům daným systémem hry?
 • co vás k tomu vedlo?
 • docházelo ke konfliktu mezi cíli skupiny a jednotlivců? Proč? Jak je tomu ve skutečnosti?
 • jak by vypadalo splnění cíle na 100% ? Uvažovala o tom některá skupina?
 • jaké byly hlavní překážky toho, aby skupiny zvolily domluvu a hledaly řešení typu vítěz-vítěz.
 • jak je tomu ve skutečnosti?
 • které dovednosti a postoje jsou klíčové pro hledání nových řešení?
 • jak probíhala rozhodování ve skupině - účastnili se ho všichni, bylo všem nasloucháno, byly nejdříve shromážděny nápady a potom teprve vylučovány, ....
 • co by se na základě zkušenosti ze hry dalo říci o dlouhodobě udržitelném zacházení s přírodními zdroji.
Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz