Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Peníze na stole

Autor:Christopher, Elizabeth
Cíl hry:Cílem hry je rozpoutat diskusi o vztahu k penězům. Hra ale také vede k rozvoji argumentačních schopností, schopnosti empatie a diskuse.
Velikost skupiny:více než pět
Materiálové a prostorové požadavky:Každý hráč dá do hry jednu drobnou minci, nejlépe všichni stejné hodnoty.
Prostor, kde se mohou hráči sesednout do kruhu.
Čas hry:5 až 60 minut

Pravidla

Ilustrační foto z podobné hry Projekt Peníze. Škola ekologického myšlení, léto 2003. Foto: Martin Mach.Tato hra může zabrat jakoukoliv dobu od méně než pěti minut až po téměř hodinu, záleží na počtu hráčů (může hrát jakýkoliv počet vyšší než pět) a na tom, jak rychle dosáhnou konsensu. Lze ji hrát kdekoliv, pokud mohou hráči sedět v kruhu s penězi uprostřed. Nejedná se o hazardní hru, takže se hráči nemusí bát, požádáte-li je, aby každý dal do banku korunu - i když ji nemusí dostat zpátky. Nebude-li někdo mít korunovou minci, dejte mu ji (zdůrazněte, že se nejedná o půjčku).
Je velmi důležité, aby všichni hráči seděli v kruhu. Peníze položte doprostřed kruhu tak, aby na ně každý viděl a měl je v dosahu. Oznamte, že pouze jedna osoba může získat všechny peníze a utratit je podle svého uvážení, jen je nesmí vrátit ostatním hráčům. Nic dalšího neříkejte. Chvíli bude pravděpodobně ticho a pak se někdo zeptá, kdo bude ten štastlivec. Odpovězte, že to záleží na rozhodnutí skupiny, ale že musí dospět ke konsensu. A zase neříkejte nic víc.
Různé skupiny řeší tento problém různým způsobem. Někdy se objeví krizový vůdce nebo vůdci a navrhnou nějakou hru, peníze pak dostane vítěz. To je nejrychlejší, nejjednodušší a nejspravedlivější řešení a je při něm nejvíce legrace. Je překvapující, že skupina na toto řešení nepřijde častěji. Jakmile však začne diskutovat o tom, kdo si peníze nejvíce zaslouží, zabředne nevyhnutelně do rozvláčné debaty. Někdy jednoduše jeden účastník sebere peníze a provokativně vyzve ostatní, aby je zkusili dostat zpátky.
Pamatujeme si skupinu manažerů na střední úrovni řízení, kteří se pustili dokonce do rvačky, protože jeden sebral peníze do své kapsy - příklad demonstrace síly příliš otevřené než aby se mohla uplatnit v této konkrétní skupině. Tento muž byl špatný psycholog. Jeho bluf mohl vyjít ve skupině lidí, kteří by nebyli na jeho úrovni, nebo nebyli tak asertivní. Pokud taková přesilovka někomu vyjde, netrapte se s tím. Prostě ohlašte konec prvního kola a začněte znovu. Zjistíte, že v druhém kole bude úroveň napětí znatelně vyšší, protože hráči budou hledat cesty, jak se pomstít.

Závěrečná diskuze:

Když je přijato konečné rozhodnutí, zeptejte se účastníků kdo nebo co bylo skutečným vůdčím prvkem a kdo nebo co určoval rozhodnutí. Co se stalo? Pomozte hráčům vystopovat jaké argumenty padly a jaké pocity se objevily. Jaké priority byly stanoveny? Určil je jeden člověk nebo skupinka lidí, autoritativně nebo jako výsledek dohody? Jsou další otázky, které je užitečné položit a které se týkají individuálních způsobů jak řešit problémy, např. otázka kdo se snažil vést diskuzi ke konci a k řešení a kdo debatu rozváděl do šířky. Kdo nejvíce mluvil? Kdo nejvíce naslouchal? A jaké byly pocity lidí v průběhu hry? Ponechte dost času na to, aby si účastníci mohli nechat otázky projít hlavou a zareagovat na ně. Pamatujte, že každému trvá různou dobu než se "rozjede".

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz