Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - hry a diskuse pro šikovné učitele
- Jak na to
- Techniky
- Příklady ze škol
- Odkazy

Spravedlivé rozdělení?

Autor:Milan Caha (s využitím údaje z článku D. Meadowsové "Kdyby byl svět vesnicí kde by žilo 1000 obyvatel")
Cíl hry:Hra pomocí jednoduché simulace názorně ukazuje nerovnoměrné rozdělení příjmů na naší planetě.
Čas hry:

Pravidla

Výchozí informace:

Ve světě 20% lidí získává 75% příjmů. Druhých 20% dostává jenom 2% veškerých příjmů.

Postup:

 1. Proveďte s třídou následující výpočty:
  1. Kolik studentů je ve vaší třídě?
  2. Jaký počet studentů ve vaší třídě odpovídá procentu bohatých lidí ve světě (20%)
  3. Jaký počet studentů ve vaší třídě odpovídá procentu chudých lidí ve světě? (20%)
 2. rozdělte třídu proporcionálně na "bohaté", "chudé" a ostatní.
 3. spočtěte kolik máte zákusků či kolik sušenek je v krabičce
 4. rozdělte sušenky na tři proporcionální hromádky 75:23:2
 5. rozdělte sušenky jednotlivým skupinám dle proporcí a vypočtěte, kolik sušenek v každé skupině připadá na jednotlivce
 6. Poraďte se ve svých skupinách jestli jste s takovýmto rozdělením spokojeni a pokud ne, navrhněte co by se mělo se sušenkami udělat.

Otázky pro závěrečnou diskusi:

 • Jak by se dala situace s nerovnoměrným rozdělením vyřešit u nás ve třídě?
 • Souhlasí s navrženými řešeními všechny skupiny?
 • Bylo by možné taková řešení najít i ve skutečném životě?
 • Kdo za skutečné rozdělení bohatství může ?
 • Je takový stav trvale udržitelný?
 • Pomůže chudým 20% občasná pomoc nebo může situaci ještě zhoršit?
Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz