Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Silnice R35 z Hradce Králové do Úlibic má zelenou


30. 7. 2008 - BRNO [Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu]

Úsek rychlostní silnice R35 z Hradce Králové do Úlibic délky 35 km získal po téměř čtyřech letech diskusí dne 23. července 2008 od Ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko z hlediska jejího vlivu na životní prostředí, takže práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí mohou začít.

Děti Země jsou s podmínkami tohoto stanoviska MŽP spokojené, neboť obsahuje splnění téměř všech jejich třiceti připomínek. Nedořešenou otázkou ale zůstává trasování na Turnov, neboť v cestě stojí CHKO Český ráj.

„Celý proces hodnocení vlivů tohoto úseku silnice R35 na životního prostředí považujeme za kvalitní, což je myslím ojedinělý zjev, neboť MŽP u řady takových velkých dopravních staveb selhává ve své úloze prosadit objektivní posouzení různých variant, zvláště když je navrhuje veřejnost,“ tvrdí Miroslav Patrik z Dětí Země a upozorňuje na velké spory s MŽP při posuzování silnic R52 na Vídeň a R55 na Slovácku přes ptačí oblast.

V tomto případě se hlavním problémem silnice R35 se stal nadlimitní hluk v obcích Všestary a Milovice, což kritizovalo vedení obou obcí i mnozí občané podepsaní pod peticemi. Ve Všestarech se proto plánují protihlukové stěny výšky 4-4,5 metrů, pro ochranu Milovic byly dodatečně navrženy dvě varianty vedení této silnice mimo obec. Podle detailních měření se pak postaví jedna z nich s protihlukové stěny výšky 3-5,5 metrů.

Pro vydání územního rozhodnutí, které lze očekávat za dva až tři roky, bude nutné ještě získat řadu podkladových rozhodnutí, z nichž nejdůležitější bude výjimka k zásahu do biotopů téměř čtyřiceti zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Děti Země se chtějí tohoto řízení i územního účastnit a dohlédnout na plnění ekologických požadavků a na dodržování zákonů.

„Stále ale není jasné, zda R35 bude pokračovat severní variantou na Turnov mezi oběma územími CHKO Český ráj nebo jižní směrem na Mnichovo Hradiště,“ upozorňuje dále Patrik, který preferuje jižní trasu R35.

Hlavní události čtyřletého procesu hodnocení vlivů na životní prostředí:
30. 08. 2004 = oznámení o zahájení procesu
17. 12. 2004 = MŽP vydává závěry zjišťovacího řízení s dalším postupem hodnocení
27. 09. 2005 = zpracování dokumentace
21. 07. 2006 = předložení přepracované dokumentace
19. 03. 2007 = zpracování posudku na dokumentaci
31. 05. 2007 = veřejné projednání posudku
23. 07. 2008 = MŽP vydává stanovisko, které obsahuje dvě oddálené varianty R35 u obce Milovice

Ekologický posuzovací proces rychlostní silnice R35 Hradec Králové – Úlibice

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit