Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

UNESCO požaduje snížení mrakodrapů na Pankráci


13. 8. 2008 - PRAHA [Arnika - Centrum pro podporu občanů]

Mrakodrapy, jejichž stavba se předpokládá na Pankrácké pláni v Praze 4, se musejí snížit. Tak zní dlouho očekávaný verdikt Výboru světového dědictví UNESCO.

Současné projekty jsou podle Výboru nepřijatelné, protože by poškodily jedno z nejlépe zachovalých panoramat historického města v celé Evropě. Rozhodnutí světové organizace přivítala občanská sdružení. „UNESCO stanovilo výškový limit pro nové budovy na 60 až 70 metrů. To odpovídá názoru, který prosazujeme. Dnešní projekty je nutné odmítnout a o dostavbě Pankráce uvažovat od začátku znovu,“ komentoval stanovisko Martin Skalský ze sdružení Arnika.

„Rozhodnutí, vydaná Výborem UNESCO, jsou pro Českou republiku právně závazná a musí se jimi řídit. V opačném případě může Výbor UNESCO na svém příštím zasedání zařadit Prahu na seznam památek v ohrožení,“ dodal Skalský. To by podle něj mělo katastrofální dopad na turistický ruch v Praze, neboť velká část bohatší vrstvy turistů si vybírá své destinace právě podle katalogu památek světového významu.

Rozhodnutí o umístnění dvou nových mrakodrapů na Pankráci nedávno vydal navzdory odporu veřejnosti Úřad městské části Praha 4. Po odvolání občanských sdružení nyní rozhodnutí přezkoumává magistrát. „Obě povolení by měla být zrušena. Výbor UNESCO jednoznačně vzkázal, že navržené stavby se musí snížit. Česká republika nemůže ignorovat hlas světové organizace, k níž je vázána mezinárodní smlouvou, a hazardovat se svou prestiží,“ říká právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. Také podle něj by měl po zrušení územních rozhodnutí přijít investor s úplně novými projekty.

Výbor UNESCO vyjádřil už loni „vážné znepokojení“ stavbami, plánovanými v těsné blízkosti Pražské památkové rezervace. Pražský magistrát i Ministerstvo kultury ale varovné signály bagatelizovali. Vrchní ředitel zahraniční sekce Ministerstva kultury Zdeněk Novák dokonce vydal v červnu tiskové prohlášení, v němž stojí, že UNESCO Prahu na svém zasedání pochválilo za příkladnou památkovou péči. Poselství světové organizace ale zní zcela jinak: Praha má problém a musí jej začít řešit.

Výbor UNESCO ve svém rozhodnutí stanovil osm bodů, jejichž splnění za rok zkontroluje. Jedním z nich je požadavek na snížení plánovaných mrakodrapů na Pankrácké pláni na maximální výšku 60 až 70 metrů. UNESCO dále žádá posílení role Národního památkového ústavu při schvalování staveb, přijetí komplexního plánu péče o historické jádro Prahy a zpracování podrobné zprávy o situaci v hlavním městě. Navrhuje také rozšíření ochranného pásma Pražské památkové rezervace. Světová organizace chce být informována o všech dalších projektech, které by mohly narušit historické panorama metropole.

Občanská sdružení chtějí znovu oslovit Ministerstvo kultury, magistrát i radnici Prahy 4 a vyzvat je k přehodnocení projektů. „Potvrzují se naše obavy. Další mrakodrapy na Pankráci by měly negativní dopad na historické jádro města. Očekáváme, že politikové najdou cestu, jak nebezpečí odvrátit,“ řekla Marie Janoušková z Občanské iniciativy Pankráce. Podle ní je smutné, že povolování projektů probíhalo od počátku za zády Výboru UNESCO a dostalo se do velmi pokročilé fáze. K odvrácení hrozby je však podle Janouškové stále ještě čas.

Stavby dvou mrakodrapů Epoque společnosti ECM na Pankrácké pláni povolilo v září loňského roku Ministerstvo kultury. Jeho rozhodnutí nyní přezkoumává na základě žaloby občanských sdružení soud.

Rozhodnutí Výboru UNESCO nabude platnosti poté, co jej diplomatickou poštou obdrží Ministerstvo kultury ČR. K tomu by mělo dojít začátkem září.

Závěrečná zpráva z 32. zasedání Světového výboru UNESCO
Zpráva velvyslance ve Stálé misi České republiky při UNESCO Petra Janyšky

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit