Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Soutěž nabízí inspiraci, jak zklidnit dopravu ve městě či obci


26. 8. 2003 - [Doprava pro 21. století / Econnect]

-red-

Soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích letos již podruhé uvede v širší známost kvalitní projekty na zklidňování dopravy realizované v České republice a inspiruje tak k jejich následování. Města a obce letos do soutěže přihlásila celkem 15 projektů, převažují mezi nimi zklidněné obytné zóny a průtahy. Soutěž společně vyhlásily program Doprava pro 21. století, Ministerstvo dopravy, Svaz měst a obcí a časopis Moderní obec. Vítězné projekty budou vyhlášeny na Evropský den bez aut - v pondělí 22. září 2003.

Pod pojmem zklidňování dopravy se rozumí soubor opatření sloužících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor rychlosti automobilové dopravy. Zahrnuje rovněž spravedlivější přerozdělení veřejného prostoru a zlepšení estetiky veřejných prostranství. Projekty zklidnění dopravy pomáhají předcházet zejména dopravním nehodám s nejtěžšími následky, u nichž je dosud u nás trend velmi neuspokojivý.

Soutěž má dvě kategorie - "města a městské části" a "obce". Do kategorie "města a městské části" bylo přihlášeno celkem dvanáct projektů, zbylé tři projekty budou soutěžit v kategorii "obce". Stejně jako loni je tedy poměr přihlášených projektů 4:1 ve prospěch měst. Zatímco do loňského prvního ročníku soutěže byly přihlášeny především projekty z Čech, letos naopak přišlo více přihlášek z Moravy a Slezska. Nejvíce - pět přihlášek - přišlo z Moravskoslezského kraje. Pardubický, Plzeňský a Zlínský kraj jsou každý zastoupen dvěma projekty, z Hradeckého, Olomouckého, Jihomoravského a Ústeckého kraje pak přišla jedna přihláška.

Petr Šmíd z programu Doprava pro 21.století k tomu říká: "Z relativně malého počtu přihlášek podaných obcemi usuzujeme, že realizace dopravu zklidňujících opatření je pro ně výrazně obtížnější než pro města s jejich silnějším finančním i odborným zázemím. Proto by stát měl - podobně jako je tomu např. v sousedním Rakousku - tato opatření výrazněji finančně i koncepčně podporovat. Zkušenosti ze zahraničí totiž jednoznačně potvrzují jejich pozitivní vliv na snižování nehodovosti v silniční dopravě."

Členové odborné komise navštěvují během prázdninových měsíců přihlášené projekty a v září rozhodnou o vítězích. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Evropský den bez aut v pondělí 22. září 2003. Mezi oceněné projekty může komise rozdělit 300.000,-Kč z prostředků programu Doprava pro 21. století.

Příklady projektů z Moravy

Dvě moravská města - Vsetín a Nový Jičín a jedna obec - Těšetice na Hané do soutěže přihlásily zajímavá řešení silničních průtahů, upravených podle zásad zklidňování dopravy.

Těšetice na Hané leží na poměrně frekventované silnici II. třídy, spojující Olomouc s Konicí. Původně byla vozovka v obci 9 - 10 metrů široká a její technický stav byl havarijní. Ve stejně špatném stavu byly i úzké chodníky. Parkování vozidel nebylo nijak organizováno a bezbariérový pohyb handicapovaných občanů byl nemožný.

Při nutné rekonstrukci komunikace se obec nespokojila s pouhou obnovou vozovky, ale zároveň dosáhla zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a estetické úrovně celého prostoru. V rámci projektu byla vozovka zúžena na šířku 6,5 m a na uvolněném prostoru byla jednak vysazena zeleň oddělující chodníky od vozovky, jednak zde byla vytvořena parkovací místa pro potřebu obyvatel. Celkové investiční náklady na rekonstrukci a zklidnění průtahu byly zhruba stejné, jako kdyby se pouze opravovala vozovka v původních parametrech.

"Většina obyvatel se zpočátku stavěla k akci spíše odmítavě, což bylo pravděpodobně způsobeno nedůvěrou k netradičnímu řešení a narušením života v obci během stavebních prací. To se ale rychle změnilo po dokončení a zprovoznění prvního úseku. Nyní je již názor občanů jednoznačně pozitivní. Náš dopravně zklidněný průtah se dokonce stal inspirací pro další obce - podobné úpravy se nyní provádějí v Grygově", říká starostka Těšetic paní Hana Rozsypalová.

Další dva soutěžní projekty tohoto typu ze Vsetína a z Nového Jičína jsou si v lecčem podobné: v obou případech jde o poměrně rozsáhlá opatření, jejichž výsledkem má být převedení většiny automobilové dopravy mimo historické a obchodní centrum města. Obě města také objevila kouzlo malých okružních křižovatek.

Doprava pro 21. století

Program Doprava pro 21. století je společný program Nadace Partnerství a Nadace VIA, který chce přispět k tomu, aby dopravní politika v ČR zahrnovala promyšlenou a dostatečnou podporu veřejné osobní dopravy, chodců a cyklistů za současného omezování růstu dopravy automobilové. Hlavním prostředkem, který Doprava 21 využívá k naplnění svých cílů, jsou granty udělované na podporu inovativních dopravních projektů.

Soutěž Zklidňování dopravy ve městech a obcích
Tisková zpráva s přehledem přihlášených projektů

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz