Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Zpráva o rovnosti


11. 6. 2003 - PRAHA [Občanské noviny]

Petr Pavlík

Máme tu jaro a s ním i pravidelný rituál předkládání a schvalování Zprávy o plnění Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen. Slovo rituál užívám záměrně, neboť jde vskutku o "opakovatelný soubor úkonů symbolické povahy", jeho prázdnotu jsem zdokumentoval v analýze předchozích čtyř zpráv, kterou jsem vypracoval na sklonku loňského roku a kterou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí zcela v duchu totalitních praktik promptně označili za "protivládní dokument". Ve zmíněné analýze jsem poukázal na zásadní nedostatky klíčových dokumentů v oblasti prosazování genderové rovnosti, na systematické snahy zakrýt nečinnost vlády a na nedostatek politické vůle k prosazení nutných změn.

Stručně řečeno, základním problémem zpráv byla jejich nekoncepčnost, která se projevovala například tím, e ze zpráv nebylo jasné, které části byly věnovány popisu současné situace, které analýze daného stavu a jeho příčin a které diskusi plnění jednotlivých opatření. Analýza či popis stávající situace navíc běžně nahrazovaly diskusi o plnění jednotlivých opatření, čím byla fakticky zakrývána skutečnost, e dané nebylo plněno. Tato snaha zakamuflovat nečinnost vlády byla umocněna hojným používáním prázdných frází a byrokratického "newspeaku", je efektivně bránily analýze reálného stavu. Výsledkem tohoto chaotického, nekoncepčního přístupu bylo, e jednotlivé zprávy do značné míry nedávaly smysl, mátly čtenáře a výrazně zkreslovaly to, co mělo být jejich skutečným a nejdůležitějším obsahem – zhodnocení, jak vláda plní vlastní priority a postupy.

Co se vlastního plnění priorit týče, zmíněná analýza zpráv odhalila, e vláda plnila během uplynulých čtyř let v průměru sotva třicet procent z nich, a to ještě většinou jen velmi částečně. Navíc zcela rezignovala na plnění opatření řešících klíčové problémy z hlediska rovnosti mužů a žen (např. nerovné zastoupení žen ve vedoucích funkcích, segregace žen na pracovním trhu a s ní související platové rozdíly mezi muži a ženami aj.).

U příležitosti schvalování nové zprávy můžeme posoudit případný pokrok na poli prosazování genderové rovnosti a srovnat ji s úrovní zpráv předchozích. V této souvislosti s uspokojením kvituji, e má analýza a konstruktivní návrhy evidentně padly na úrodnou půdu, nebo letošní zpráva je koncipována nepoměrně lépe. Mimo jiné striktněji odděluje popis situace od řešení a analýzy, je v ní konkretizováno plnění priorit jednotlivými ministerstvy, jsou uváděny jednotlivé příklady nerovností a celkový tón zprávy je výrazně kritičtější a realističtější. Nicméně předkladatel se opět neubránil tendenci vinit oběti ani řadě planých frází. Nepřijatelné je dále opakování prázdných argumentů, e za ve mohou společenské stereotypy, socializace a nedostatek uvědomění, je problém lokalizují na úrovni jednotlivců a odvádějí pozornost od strukturální povahy genderových nerovností, a tedy od nutnosti měnit nastavení společenských struktur a institucí. U některých priorit pak předkladatel zcela opomněl komentovat stávající stav.

Obecně je vak ze zprávy za rok 2002 zřejmé, e vláda jako celek pokračuje v pasivním přístupu k politice rovnosti a ani se nenamáhá předstírat, e hodlá plnit výše uvedené zásadní úkoly. Přitom oficiální statistiky jednoznačně ukazují, e se postavení žen v porovnání s postavením mužů během posledních dvanácti let progresivně zhoršuje. Za zvláštní zmínku pak stojí aktivní odpor ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prosazování genderové rovnosti, který je evidentní z přístupu k většině opatření, za ně je resort zodpovědný.

Petr Pavlík
Autor je vedoucím Centra genderových studií na FF UK v Praze.

Článek jsme vystavili s laskavým svolením redakce Občanských novin.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 21. srpna 2019 08:00 - 20:00 - Praha
Latino na Andělu [cz,  mkc]

Ve středu 21.8. 2019 hoďte všechny starosti za hlavu a povinnosti nechte až na další den – mañana. Na pěší zóně Anděl na vás čeká pravá latino fiesta se spoustou dobrého jídla a pití. Můžete se těšit na mexické burrito, španělskou paellu, kubánské mojito, brazilské feijoada či koktejl caipirinha, venezuelské arepas či empanada nebo argentinské churasco, corizo či báječné steaky.

• místo: Pěší zóna Anděl
• pořádají: Food Event
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz