Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Lobbování za ženská práva v Evropské unii


20. 6. 2003 - PRAHA [Econnect]

Kateřina Machovcová

European Women´s Lobby (EWL), tedy Evropská ženská lobby, je rozsáhlý koordinační orgán, který sdružuje více jak 300 ženských neziskových organizací z celé Evropské unie a má i několik přidružených členů z kandidátských států. Smyslem EWL je umožnit přímou spolupráci mezi ženskými organizacemi a politickými představiteli na úrovni Evropské unie.

EWL prosazuje principy genderové rovnosti do všech politik nejrůznějších institucí Evropské unie. Cílem je potírat všechny formy diskriminace žen a násilí na ženách a podpořit aktivní účast žen při tvorbě a zavádění nových politik a opatření. EWL monitoruje vývoj a užívání gender mainstreamingu a snaží se vnímat odlišné potřeby a perspektivy různých zájmových skupina žen v odlišných životních stádiích.

EWL se snaží ovlivňovat procesy rozhodování v EU různými metodami. Pravidelně vydává svá stanoviska k různým iniciativám, publikuje tiskové zprávy, pořádá semináře a setkání, přímo oslovuje konkrétní činitele nebo organizuje kampaně. Jednou z výrazných aktivit EWL je účast v programu Daphne, který je zaměřen na potírání násilí vůči ženám, dětem a mladým lidem.

Plné členství v EWL může z každého státu získat buď jedna zastřešující organizace nebo koalice stávajících organizací, které se smluvně zavážou ke spolupráci. Každá organizace, která se stane partnerem EWL, musí komunikovat se všemi ženskými organizacemi ve své zemi a zastupovat je na základě ujednaného postupu. To je jistě velká výzva pro organizace v České republice, kterým se zatím nedaří vytvořit společnou platformu pro spolupráci.

Ženské organizace na cestě do EU

Ve spolupráci s Open Society Institute zastoupeným programem Network Women´s program a Europeann women lobby byl připraven program seminářů pro ženské nevládní organizace z kandidátských zemí EU.

Prvního semináře se na začátku června v Bruselu zúčastnily zástupkyně NNO z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Českou republiku zastupovaly spolupracovnice organizací Open Society Fund Praha, Gender Studies o.p.s., Aperio o.s. a nově vznikající o.p.s. NORA – genderové informační centrum.

Tým lektorek tvořily zástupkyně organizace EWL. V informační části semináře se účastnice seznámily s politikami EU v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů a s rolí NNO v procesu rozhodování v EU. Diskusní část semináře byla věnována zejména sdílení zkušeností účastnic z přístupových zemí a debatě o prioritách organizací v jednotlivých státech.

Účastnice navštívily jednání Komise pro ženská práva a rovné příležitosti v Evropském parlamentu a vyslechly prezentaci koordinátora projektu act4europe, což je iniciativa Civil Society Contact Group (Kontaktní skupiny pro občanskou společnost), která sdružuje sociální, environmentální, vzdělávací a humanitární NNO s cílem najít efektivní způsob připomínkování závěrů Konventu o budoucnosti EU.

Nižší účast žen v rozhodovacích procesech a jejich nerovnoměrné zastoupení v rozhodovacích orgánech jsou stále výzvou pro další aktivity ženských organizací nejen v EU, ale i v rámci budoucích členských států. Pro ilustraci uveďme statistiky zastoupení žen v národních parlamentech v roce 2003:

  • Průměr EU: 25,0 %
  • Průměr budoucích členských států: 14,6 %
  • Nejnižší zastoupení EU: Řecko 8,7 %
  • Nejnižší zastoupení budoucí členské státy: Turecko 4,4 %
  • Nejvyšší zastoupení EU: Švédsko 45,3 %
  • Nejvyšší zastoupení budoucí členské státy: Bulharsko 26,2 %
  • V České republice je zastoupení žen v Parlamentu 17,0 %.

Seminář měl představit evropské politiky v oblasti rovných příležitostí a podpořit ženské organizace z nově přistupujících zemí k plnohodnotné spolupráci na evropské úrovni. Do konce roku 2003 proběhnou v České republice setkání, kde účastnice semináře předají informace a zkušenosti dalším zájemkyním.

European Women Lobby
Evropská Komise pro ženská práva a rovné příležitosti
Rovné příležitosti žen a mužů na stránkách MPSV

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 21. srpna 2019 08:00 - 20:00 - Praha
Latino na Andělu [cz,  mkc]

Ve středu 21.8. 2019 hoďte všechny starosti za hlavu a povinnosti nechte až na další den – mañana. Na pěší zóně Anděl na vás čeká pravá latino fiesta se spoustou dobrého jídla a pití. Můžete se těšit na mexické burrito, španělskou paellu, kubánské mojito, brazilské feijoada či koktejl caipirinha, venezuelské arepas či empanada nebo argentinské churasco, corizo či báječné steaky.

• místo: Pěší zóna Anděl
• pořádají: Food Event
• kontakt:

.........

pondělí 26. srpna 2019 - sobota 31. srpna 2019 - Praha
11th IOM School on Migration Studies [cz,  en,  mkc]

Six days of lectures, workshops and discussions with experts will be Unixe opportunity to get familiar with different migration topics: migration and development trafficking in human beings, environmental migration, migration and gender, integration of migrants and others. IOM Prague has implemented the program annually since 2009. It was attended by more than six hundred students and professionals. The program is open for university students and young professionals (from NGOs, academia, state administration, etc.). The 11th IOM School on Migration Studies will be held from August 26th to 31st 2019 in Prague.


 

• místo:
• pořádají:
• kontakt:

.........

sobota 31. srpna 2019 12:00 - 22:00 - Praha
Barevná devítka 2019 [cz,  en]

Těšte se 31. srpna na Barevnou Devítku 2019!

• místo: Barevná devítka - multikulturní festival PODVINNÝ MLÝN, 19000 Praha
• pořádají: Barevná devítka - multikulturní festival
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu


1 | 2 | Další

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz