Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Záměr vybudovat v jakékoli části chráněného území VÚ Boletice lyžařský areál je neslučitelný se zákonem


15. 4. 2008 - České Budějovice [Calla - Sdružení pro záchranu prostředí]

Vedení Jihočeského kraje usiluje v co nejkratší době prosadit v parlamentu převedení 3443 hektarů vojenského újezdu Boletice v oblasti Špičák do civilního režimu, aby zde následně mohl být vybudován lyžařský areál o 32 kilometrech sjezdových tratí.

Realizací i samotným provozem záměru a doprovodné dopravní i veřejné infrastruktury by však došlo k nevratnému narušení této jedinečné chráněné krajinné oblasti, jejíž celé území je navíc z důvodu mimořádně cenného přírodního bohatství zároveň vyhlášenou Ptačí oblastí a Evropsky významnou lokalitou NATURA 2000.

Jihočeský kraj zpracoval Syntetickou část studie pro využití tohoto území, kterou se podařilo získat také nevládním organizacím. Tato studie má být podkladem pro návrh na změnu hranic VÚ Boletice. Studie především srovnává vliv na lokality Chlum a Špičák a obhajuje opodstatněnost záměru zejména rozvojem cestovního ruchu a vytvořením nových pracovních míst v regionu. Dosud však chybí podrobná, odborná ekonomicko – sociální analýza, která by objektivně zhodnocovala například dosavadní turistickou návštěvnost regionu. Lokalitu Špičák navíc Studie zcela neopodstatněně prezentuje jako daleko méně hodnotnější z hlediska přírodních hodnot území než-li oblast Chlum, a tedy přijatelnou a vhodnou pro umístění prosazovaného záměru.

Pavla Matějková ze sdružení Calla uvádí: „Studie vůbec nezohledňuje, ani nezmiňuje, požadavky ochrany přírody vyplývající z platné legislativy. Konkrétně například vůbec neuvádí rozpor záměru s požadavkem ustanovení § 45i odst. 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které stanoví, že v případě negativního vliv na lokalitu s prioritními typy chráněných stanovišť nebo druhů, lze záměr schválit, případně řešení v rámci územně plánovací dokumentace přijmout, pouze z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Odůvodněnost jiného převažujícího veřejném zájmu, než v ustanovení uvedených, musí navíc posuzovat Evropská Komise.“

Požadavek vyjmutí tohoto území z vojenského území do civilní správy odůvodněný realizací takovéhoto záměru se tedy jeví jako zcela iracionální, vzhledem k podmínkám stanovenými českými zákony i evropskými směrnicemi. Nelze rozumně předpokládat, že se tento záměr podaří obhájit ve správních procesech, kterým ze zákona podléhá (např. posuzování vlivů na životní prostředí). „Snahu o vyjmutí lze chápat jedině jako cílenou a záměrně neprůhlednou spekulaci s pozemky.“ řekla Dagmar Kaučuková z občanského sdružení Okrašlovací spolek Zdíkovska. Nevládní organizace prosazující ochranu Boletického území před negativními vlivy záměrů tohoto typu, proto budou prostřednictvím společného otevřeného dopisu apelovat na dotčené ministry (životního prostředí, obrany, místního rozvoje), aby rozhodování o vyjmutí tohoto vojenského území bylo posunuto nikoliv před samotný začátek správního procesu, ale naopak na jeho konec. „Tedy aby ve věci vyjmutí předmětného území bylo rozhodováno až v okamžiku, kdy proběhne transparentní proces posuzování vlivů na životní prostředí.“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

Kontakty:
Pavla Matějková – Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel. 387 311 381, pavla.matejkova@calla.cz
Jaromír Bláha – Hnutí Duha, tel. 731 463 929, jaromír.blaha@hnutiduha.cz
Dagmar Kaučuková - Okrašlovací spolek Zdíkovska, tel. 388 426 213, kjucukovi@tiscali.cz

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz