Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Legislativa - novinky


3. 9. 2007 - PRAHA [Econnect/ MV ČR/ MŽP ČR]

-red-

Vláda schválila návrh novely trestního řádu (zákon o trestním řízení soudním), který rozšiřuje použití institutu tzv. protikorupčního agenta. Tento návrh zpracovaný Ministerstvem vnitra rozšiřuje a zpřesňuje trestné činy, u nichž lze použít tento institut.

Ministr vnitra Ivan Langer po schválení této novely uvedl: „Ministerstvo vnitra svým promyšleným prosazováním protikorupčních opatření plně realizuje Strategii vlády v boji proti korupci.“ Tato strategie je postavena na třech základních pilířích, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. Vláda si v tomto dokumentu klade za úkol omezit korupční příležitosti, umožnit veřejnosti co největší kontrolu nad fungováním veřejných institucí a nad nakládáním s veřejnými prostředky a podporovat aktivnější přístup veřejných institucí k prověrce poznatků a podnětů získaných od občanů k podezření z korupčního jednání.

Současný trestní řád umožňuje použití agenta jako skrytého policisty za podmínek stanovených v § 158e, tj. je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný úmyslný trestný čin, pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení nebo pro jiný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva.

Schválený návrh rozšiřuje okruh trestných činů, u nichž je policie oprávněna použít agenta, a to o trestné činy související s korupcí. Ve vládou schváleném návrhu jsou výslovně uvedeny korupční trestné činy (přijímání úplatků § 160, podplácení § 161, nepřímé úplatkářství § 162 tr. zákona).

Agenta je možné použít jen na základě povolení, návrh na jeho použití podává státní zástupce vrchního státního zastupitelství, samotné povolení pak vydává soudce vrchního soudu. Agentem je příslušník policie, který jedná zpravidla se zastíráním skutečného účelu své činnosti. Agent je povinen volit takové prostředky, které nezpůsobí jiným osobám újmu na jejich právech. Jeho použití nesmí sledovat jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízení. Protikorupčního agenta nelze označovat za agenta provokatéra, jak je mnohdy nesprávně tento institut označován. (viz. § 158e).

Během září 2007 bude také zahájen provoz jednotné protikorupční linky (199). Ta by měla veřejnosti umožnit informovat o korupčním jednání pracovníků veřejné správy. a zároveň informovat občany o tom, jak vypadá korupční i protikorupční chování.


Návrhy legislativních změn v oblasti životního prostředí


Návrh vyhlášky o stanovení požadavků na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, jež bude prováděcím právním předpisem k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Vyhláška stanovuje obecné limitní hodnoty základních parametrů, které ovlivňují výsledné emise znečištujících látek do ovzduší a dále limitní hodnoty pro látky obsažené v palivech (palivech určených výrobcem zařízení), které jsou po spálení paliva vypouštěny v odpadních plynech do ovzduší, a z hlediska ochrany ovzduší jsou významné (jedná se o síru, chlór a těžké kovy) a nejsou vždy dostatečně pokryty i jinými nástroji (např. emisními limity).


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Navrhovaným nařízením vlády se doplňuje národní seznam v souladu se závěry biogeografického semináře pro panonskou oblast a v souladu s kritérii stanovenými v příloze III směrnice o stanovištích. Ministerstvo životního prostředí předloží doplněný národní seznam po jeho schválení spolu s dalšími požadovanými informacemi o každé lokalitě opět Evropské komisi. Z národního seznamu pak budou vybrány lokality do evropského seznamu, jež se stanou součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

U obou těchto návrhů probíhá vypořádání meziresortního připomínkového řízení, poté budou návrhy odeslány k projednání v Legislativní radě vlády.

Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011
Program schůze vlády 5.9.2007
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz