Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

V České republice se nedostatečně vyhodnocuje vliv staveb na životní prostředí


31. 1. 2008 - BRNO [Ekologický právní servis]

Ekologický právní servis (EPS) podal k Evropské komisi stížnost na porušování směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí českými úřady. Stížnosti poukazuje mimo jiné na opomíjení některých závažných vlivů posuzovaných staveb a na neposuzování jejich variant, zejména v případech nových dálnic a silnic. Všechna pochybení jsou ve stížnosti doložena konkrétními příklady z posledních několika let.

"Posuzování vlivů na životní prostředí není vedeno tak, aby mohlo být jednoznačně rozhodnuto, jestli stavba bude nebo nebude poškozovat životní prostředí nad přípustnou míru. Spory se tak přesouvají do všech následných správních řízení. To je jedním z hlavních důvodů, proč u nás trvá povolování staveb tak dlouho", uvádí právník EPS Pavel Černý.

Vlivy některých projektů nejsou posuzovány vůbec, i když jde o významné zásahy do životního prostředí. Příkladem je záměr výstavby nové průmyslové zóny v Holešově, jejíž posouzení neproběhlo přes její plánovanou obrovskou rozlohu (360 ha zemědělské půdy) a závažné riziko ohrožení podzemních vod. Podle evropské směrnice však musí být posouzeny vlivy každého záměru, významného z hlediska jeho velikosti, umístění či jiných dopadů.

U dopravních staveb jsou zase většinou posuzovány a následně povolovány jen investorem vybrané dílčí úseky, a to vesměs tak, aby ekologicky nejspornější části byly "předurčeny" úseky na ně navazujícími a již schválenými. Například nejkontroverznější část dálnice D8 přes České středohoří byla posuzována až poté, co byly povoleny a zahájeny stavby navazujících úseků na obou stranách. Vést dálnici přes CHKO se tak stalo "jediným řešením". Obdobně probíhá v současné době posuzování vlivů u rychlostní silnice R43 přes Brno-Bystrc. Směrnice přitom vyžaduje posuzování celých projektů.

Často jsou rovněž v rozporu se směrnicí opomíjeny nepřímé vlivy a vzájemné působení různých záměrů. Při hodnocení důsledků rychlostní silnice R52 nebyl zohledněn její vliv, spolu s dalšími dopravními stavbami, na území jihovýchodně od Brna, kde jsou překročeny nejvyšší přípustné limity hluku a znečištění ovzduší. Nebyla také posouzena alternativní varianta spojení Brna s Vídní využívající existující dálnici D2 a plánovanou výstavbu obchvatu Břeclavi.

Obdobně u rychlostní silnice R55 bylo vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k trase poškozující ptačí oblast Bzenecká Doubrava--Strážnické Pomoraví, přestože nebyly posouzeny varianty, které by touto ptačí oblastí vůbec neprocházely. "Kdyby byly v praxi správně uplatňovány předpisy EU, nemohlo by k takovýmto situacím docházet", říká Černý.

O podání stížnosti byl písemně informován i ministr životního prostředí Martin Bursík. Jestliže Evropská komise vyhodnotí stížnost jako opodstatněnou, vyzve české úřady k nápravě nedostatků. Pokud by to nestačilo, mohla by Komise zažalovat ČR u Evropského soudního dvora, který může za porušení závazků vyplývajících z evropského práva uložit vysoké pokuty.

Kontakt pro další informace:
Ekologický právní servis, Mgr. Pavel Černý, telefon 776 119 903, email pavel.cerny@eps.cz

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ

sobota 8. prosince 2018 08:00 - neděle 8. prosince 2019 11:00 - Praha
Zkouška k občansví nanečisto [cz,  mkc]

Chcete zažádat o české občanství? Připravujete se na zkoušku z češtiny na úrovni B1 a na zkoušku z českých reálií? Přijďte si je k nám vyzkoušet! Praktickým seminářem Vás provede zkušená lektorka, která u zkoušek působí jako hodnotitelka. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre, Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

sobota 8. prosince 2018 09:30 - neděle 8. prosince 2019 17:30 - Praha
Public integration course Welcome to the CR in Prague [en]

We invite you to participate in the FREE immigration course „Welcome to the Czech Republic“ in Integration Centre Prague (Žitná 51, 11000 Praha 1). Please kindly note that this course is NOT intended for the EU nationals. 

• místo: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague Žitná 1574 / 51, 110 00 Praha
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

středa 12. prosince 2018 19:40 - čtvrtek 12. prosince 2019 21:30 - Praha
Bla Bla Land: pojďme si spolu promluvit [cz,  mkc]

Současný svět je multikulturní společností se svými podobnostmi a rozdíly. Nás to zajímá a fascinuje. Rádi potkáváme nové lidi a bavíme se s nimi o všem v češtině. Poznali jste sebe? V takovém případě přijďte do našeho mimořádného Talk Shopu! 

• místo: Kurzy češtiny pro cizince/Czech for foreigners, Karlínské náměstí 7, 18600 Praha
• pořádají: Centrum pro integraci cizinců/Centre for integration of foreigners
• kontakt:

.........

čtvrtek 13. prosince 2018 18:00 - pátek 13. prosince 2019 19:00 - Praha
Interkulturní setkání: procházka vánoční Prahou [cz,  mkc]

Srdečně Vás zveme na poslední interkulturní setkání v tomto roce, které proběhne ve čtvrtek 13. prosince formou procházky po vánoční staré Praze. Poznáte ty nejkrásnější místa Prahy obohacené o kouzelnou atmosféru Vánoc. Dozvíte se mnoho zajímavostí ohledně vánočních svátků v Česku i v jiných zemích. Společně tak budeme mít možnost poznat nové lidi a sdílet své zkušenosti. Setkáme se v 18:00 hodin před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).

• místo: Sraz před Divadlem Hybernia (náměstí Republiky 3/4, 110 00 Nové Město).
• pořádají: SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)
• kontakt:

.........

pondělí 17. prosince 2018 18:30 - středa 18. prosince 2019 20:00 - Praha
Language Café: Christmas Edition [en]

Do you know how Czech people celebrate Christmas? What are our traditional Christmas words? Let's know a little bit more about Vánoce (Christmas izn Czech). We have prepared for you Language café, where lectors from Charles University will teach you Czech words, they will tell you more about our habits and you will have a chance to taste typical Czech Christmas candy!

• místo: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2/1, 110 00 Praha
• pořádají: ESN CU Prague
• kontakt:

.........

úterý 18. prosince 2018 17:00 - středa 18. prosince 2019 23:30 - Praha
Oslava Dne migrantů - máme co slavit! [cz,  en,  mkc]

Již potřetí pojďte s námi oslavit Mezinárodní den migrantů a pestrou tvář naši země! V letošním roce navíc slavíme 15 let působení Migračního Konsorcia a chceme 18. prosince připít na práci všech kolegyň a kolegů z našich členských organizací. 

---------
Come to our third annual International Migrants Day celebration! This year we are also celebrating the 15 years that the Czech Migration Consortium has been helping migration-focused NGO cooperate and work to improve Czech society. 

• místo: VILA Štvanice, Štvanice 858, Praha
• pořádají: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
• kontakt:

.........

středa 6. března 2019 17:00 - středa 18. prosince 2019 19:00 - Praha
Konverzační klub na Praze 13 [cz,  mkc]

Přijďte si procvičit své znalosti češtiny! Integrační centrum Praha navazuje na úspěšný kurz interkulturních setkání na Praze 13. Kurz je určen primárně pro mírně pokročilé (úroveň A2/B1) obyvatele MČ Praha 13. V rámci něj se zaměříte na praktickou komunikaci v každodenních situacích a naučíte se lépe rozumět českému prostředí a zvykům. Akce probíhá každou středu od 17: do 19:00 v Městské knihovně v OC Lužiny.

• místo: Obchodní centrum Lužiny, Archeologická, 15500 Stodulky, Hlavní Město Praha, Czech Republic
• pořádají: Integrační centrum Praha / Integration centre Prague
• kontakt:

.........

Širší přehled akcí v občanské společnosti najdete v Kalendáři akcí Econnectu-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit 

NAVRCHOLU.cz