OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzor návrhu na registraci občanského sdružení


Ministerstvo vnitra
odbor všeobecné správy
oddělení volební a sdružování, úsek sdružování
Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4

V Praze 22. 6. 2006

Věc: Návrh na registraci občanského sdružení ”Ochránci”

Podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů navrhujeme, abyste zaregistrovali sdružení ”Ochránci”. V příloze vám zasíláme stanovy ve dvojím vyhotovení.

Jednat jménem přípravného výboru je oprávněn Pavol Zelenka, korespondenci zasílejte prosím na adresu: ………………………………………

Přípravný výbor:

(jméno, rodné číslo, bydliště, podpis)

Jitka Nových, r.č.: xxxxxx/yyyy, Dlouhá 11, Praha 1, podpis
Martina Vostrá, r.č.: xxxxxx/yyyy, Široká 13, Brno, podpis
Pavol Zelenka, r.č.: xxxxxx/yyyy, Bystrozrakých 8, Bratislava, Slovensko, podpis

X   ZAVŘÍT OKNO