OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzor plné moci


Ochránci
občanské sdružení se sídlem ……………………………………………

PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňujeme paní ……………………………………………, bytem ……………………………………………………………………………, aby zastupovala občanské sdružení ”Ochránci” ve (všech) správních řízeních (týkajících se stavby/území/zásahů do zeleně — zcela záleží na vaší vůli, co si vyberete).
V případě, že chcete, aby osoba zmocněná touto plnou mocí, tj. zmocněnec, mohla udělit plnou moc ještě další osobě, musíte to výslovně uvést v této plné moci: Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za nás jednala. — to však obecně nedoporučujeme, lehce totiž můžete ztratit přehled o tom, kdo všechno za vaše sdružení jedná.

Toto zplnomocnění zahrnuje konání všech úkonů spojených s účastenstvím v řízení/(následujících úkonů + konkrétní výčet úkonů, ke kterým dáváte plnou moc — to v případě, že chcete plnou moc omezit jen na některé úkony, plná moc může být udělena například i k provedení jednoho konkrétního úkonu) v těchto věcech (v této věci); zejména nahlížení do spisu, podávání připomínek a návrhů k předmětu řízení a způsobu vedení řízení, činění procesních úkonů, doručování a přijímání písemností atd.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2002 /není časově omezena.

V Praze dne 17. 12. 2001

………………………
předseda sdružení

anebo — záleží na tom, jak máte ve stanovách upraveno jednání jménem sdružení, tj. podepsat se musí statutární orgán (skládající se z jednoho či více lidí)

……………………… ……………………… ………………………
člen výboru sdružení člen výboru sdružení člen výboru sdružení

X   ZAVŘÍT OKNO