OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Přihlášení občanského sdružení do správního řízení podle § 70 zákona 114/1992


Městský úřad Semily
Husova 73, 513 01 Semily
odbor životního prostředí

od

Ochránci Krkonoš
Kunčická 21, 463 21, Vrchlabí

D o p o r u č e n ě.

Ve Vrchlabí dne 6. listopadu 2004

Věc: Oznámení o účastenství občanského sdružení Ochránci Krkonoš v řízení č.j Se/16-04/Ls, o vynětí pozemků z lesního půdního fondu

Ve smyslu § 70 odst. 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vám oznamujeme, že jsme účastníky řízení č.j. Se/16-98/Ls o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, které zahájil Okresní úřad Semily jako orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 1 písm. f), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, dne 21. října 2004.


S pozdravem
Za Občanské sdružení Ochránci Krkonoš
Mgr. Jan Blahoš
X   ZAVŘÍT OKNO