OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Návrh na opatření proti nečinnosti - vzor podání


Návrh na opatření proti nečinnosti podle § 50 zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu


D o p o r u č e n ě
(název a adresa orgánu, jemuž je návrh)
Okresní úřad Břeclav, odbor stavebně-správní
T.G.Masaryka 6
690 15, Břeclav

od

Občanského sdružení Dinosauři, Nová 2, Mikulov (název, sídlo)
nebo, pokud by odvolání podávala fyzická osoba
od
Františka Smutného, bytem Krátká 13 / 2, Mikulov (jméno a příjmení, bydliště )


Věc: Návrh na opatření proti nečinnosti ve smyslu § 50 z. č. 71/1967 Sb., Správního řádu

Dne 3.4.1998 jsme zaslali Stavebnímu úřadu v Mikulově podnět k zahájení řízení o odstranění stavby, postavené bez stavebního povolení, ve smyslu § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., Stavebního zákona. Jedná se o stavbu dvou garáží v prostoru vnitrobloku bloku domů na ulici Dukelské, v místech, které sousedí s dětským hřištěm. Stavební úřad v Mikulově se naším podnětem vůbec nezabýval, přestože je podle § 88 odst. 1 písm. b) povinen zahájit v tomto případě řízení o odstranění stavby.
Vzhledem k tomu, že nelze jiným způsobem dosáhnout nápravy, žádáme vás, jako orgán, který by byl jinak oprávněn rozhodnout o odvolání, aby jste ve smyslu § 50 zákona č. 71/1967 Sb., Správního řádu ve věci rozhodli.


V Mikulově dne 18.4.1998

Za občanské sdružení Dinosauři František Smutný

....................................................................


Příloha: podnět k zahájení řízení o odstranění stavby ze dne 3.4.1998

Na vědomí: Územní odbor ministerstva pro místní rozvoj v Brně
X   ZAVŘÍT OKNO