OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Odvolání proti správnímu rozhodnutí – vzor podání


Odvolání proti správnímu rozhodnutí podle § 54 odst. 2
zákona č. 71/1967 Sb., správního řádu


Ministerstvo životního prostředí
územní odbor pro královéhradeckou oblast:
Sušilova 1337, 511 16 Hradec Králové

cestou
Okresní úřad Semily
Husova 73, 513 01 Semily
referát životního prostředí

od
Ochránci Krkonoš
Kunčická 21, 463 21, Vrchlabí

D o p o r u č e n ě.Ve Vrchlabí dne 23. prosince 1999


Věc: Odvolání proti rozhodnutí č.j. Se/16-98/Ls/R o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, ze dne 20.12.1999

Odvoláváme se ve lhůtě podle § 54 odst. 3 správního řádu proti rozhodnutí č.j. Se/16-98/Ls/R o odnětí pozemků z plnění funkce lesa, ze dne 20.12.1999

a) Výše uvedené rozhodnutí navrhujeme ve smyslu § 59 odst. 2 správního řádu


z r u š i t
Toto odůvodňujeme následujícím:
nebo

b) Výše uvedené rozhodnutí navrhujeme ve smyslu § 59 odst. 3 správního řádu

z r u š i t

a věc vrátit správnímu orgánu k novému projednání. Toto odůvodňujeme následujícím:
Následuje podrobné vylíčení argumentů proti rozhodnutí (hmotných i procesních), navržení důkazů a podobně.

Za občanské sdružení Ochránci Krkonoš
Mgr Jan Blahoš
X   ZAVŘÍT OKNO