OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Petice – vzor podání


Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ne jaderné elektrárně na Blaníku!

Ministr životního prostředí
RNDr. Miloš Kužvart
Ministerstvo životního prostředí,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Vážený pane ministře.

V nejbližších dnech má Vaše Ministerstvo jednat o výjimce z ochranných podmínek CHKO Blaník, podle zákona č. 114/1992 Sb., za účelem výstavby jaderné elektrárny JE Blaník na jejím vrcholu.
My, níže podepsaní, protestujeme proti jejímu zřízení a nesouhlasíme ani s tím, aby byla Ministerstvem vydána výjimka ze zákona, který má zajišťovat ochranu zvláště chráněných území. Hora Blaník je součástí našeho národního kulturního a přírodního dědictví. Umístěním zařízení podobného typu se území nejen nenapravitelně esteticky a přírodně poškodí, ale zabrání se i případnému výjezdu rytířů z hory v situaci, že bude národu nejhůře. Výstavba elektrárny tedy může znamenat nejen lokální ekologickou katastrofu, ale přímo pohromu národního charakteru za předpokladu, že legenda nelže. Žádáme Vás proto, aby jste zhodnotil také faktor snížené obranyschopnosti země v případě, že výjimka bude ministerstvem vydána a stavba JE Blaník bude zahájena.
Vážený pane ministře, vyzýváme Vás, aby jste se zasadil o to, aby MŽP nevyhovělo kladně žádosti o výjimku z ochranných podmínek CHKO Blaník, což potvrzujeme svým podpisem.

Petiční výbor ve složení:
Jan Krátký, Louňovice pod Blaníkem 15, 257 06, Louňovice p. B.
František Furst, Louňovice pod Blaníkem 720, 257 06, Louňovice p. B.
Olga Hromádková, Vlašim, Zahradní 3a, 258 01, Vlašim

Adresa pro doručování: Jan Krátký, Louňovice pod Blaníkem 15, 257 06, Louňovice p. B.

Jméno a příjmení
bydliště
podpis
X   ZAVŘÍT OKNO