OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Mateřská a rodičovská dovolená ve státech EU


Zveřejněno se svolením Gender studies o.p.s

BELGIE

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Prenatální dovolená – 7 týdnů (9 v případě mnohačetného porodu) před předpokládaným datem porodu. Týden před porodem je povinný, ostatní týdny nepovinné. Poporodní dovolená – povinně 8 týdnů po porodu.

Část nepovinné prenatální dovolené, která nebyla využita před poroden, může být vybrána po poporodní dovolené nebo když se dítě vrátí domů po dlouhé hospitalizaci. v případě úmrtí matky, část poporodní dovolené může být změněna za jistých podmínek na otcovskou dovolenou.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné pokračování vyplácení platu.

Peněžité dávky

Mateřský příspěvek – 82% platu (bez stropu) prvních 30 dní, 75% nebo 60% platu (dle stropu), pro dobu od 31. dne a maximálně na 15 týdnů. Zvláštní ustanovení pro nezaměstnané a invalidní. Porodní příspěvek – 945 euro pro první porod, 711 pro druhý a každý další.

DÁNSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Zaměstnaná žena / podnikatelka: Týdenní platby 4 týdny před očekávaným porodem a 24 týdnů po porodu (posledních 10 týdnů z 24 může jít ve prospěch otce); Zaměstnaný muž / podnikatel: týdenní platby po 2 týdny během 14 týdnů následujících po porodu a 2 týdny po ukončení 24 týdenního období. V případě adopce: týdenní platby po 24 týdnů od data kdy rodiče skutečně převezmou dítě do péče, z čehož 2 týdny jsou pro oba adaptující rodiče a 2 týdny jako prodloužení 24 týdnů pro adaptujícího otce.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Kolektivní smlouva zajišťuje nepřetržité vyplácení mzdy a platu určitým zaměstnaneckým skupinám. V tomto případě jsou zaměstnanci oprávněni k vyplácení mateřských dávek od zaměstnavatele.

Peněžité dávky

Zaměstnanci – mateřské dávky se vypočítávají na základě hodinové mzdy pracujícího, maximálně 349 euro týdně nebo 11 euro na hodinu (37 hodin týdně), a na základě počtu odpracovaných hodin Samostatně pracující – mateřské dávky vypočítány na základě výdělku z profesní aktivity samostatně pracující osoby, maximum jako u zaměstnanců.

NĚMECKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

6 týdnů před a 8 týdnů po porodu (12 týdnů v případě předčasného nebo mnohačetného porodu).

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Příplatek od zaměstnavatele – rozdíl mezi mateřskou dávkou vyplácenou z nemocenského fondu a čistým příjmem pojištěné ženy je hrazen zaměstnavatelem podle Zákona o ochraně mateřství.

Peněžité dávky

Mateřské dávky – průměrná čistá mzda pojištěné osoby, snížená o legální příspěvky, maximálně 13 euro na den. Rozdíl je hrazen příplatkem zaměstnavatel ( v případě obstrukcí to hradí stát). nepojištěné zaměstnankyně obdrží maximálně 205 euro.

ŘECKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřské dávky splatné pojištěné ženě 56 dní pře a 56 dní po porodu.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné pokračování vyplácení platu.

Peněžité dávky

Maximum 36 euro na den (žádní závislí), maximum (4 závislí) 50 euro na den.

FRANCIE

Mateřská dovolená (před a po porodu)

  Mateřské dávky jen pro zaměstnankyně přerušující jejich práci: -
 • 16 týdnů (6 pře porodem a 10 po)
 • -
 • 2 další týdny před porodem v případě patologického porodu
 • -
 • 26 týdnů (8 před porodem) v případě 3. dítěte
 • -
 • 34 týdnů (12 před porodem) při dvojčatech
 • -
 • 46 týdnů (24 před porodem) pro mnohačetný porodu (kromě dvojčat)

V případě adopce – mateřská dovolená. Tato dovolená může být rozdělena mezi otce a matku, za předpokladu, že oba na to mají nárok. Zemře-li matka při porodu, je otec oprávněn k otcovské dovolené.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Mzda je zachována – záleží na kolektivní smlouvě nebo na dohodě o měsíčních platbách. Zaměstnavatel pouze musí i nadále vyplácet částku přesahující mateřskou dávku.

Peněžité dávky

Čistá mzda se stropem: maximum – 61 euro na den; Minimum - 7,53 euro na den.

IRSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

14 týdnů – min. 4 musí být vybrány pře a 4 týdny po porodu.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Zaměstnavatelé nemají povinnost pokračovat ve vyplácení mzdy během mateřské.

Peněžité dávky

70 % průměrného týdenního výdělku v relevantním fiskálním roce. Minimum 115 euro, maximum 219 euro na týden nebo částka dávky v neschopnosti zahrnující přírůstky pro dospělé a závislé děti, ke kterým by daná osoba byla oprávněna při nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci - částka která je vyšší.

ITÁLIE

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřská dávka, jen když je přerušena výplata mzdy: 1 nebo 2 měsíce před předpokládaným datem porodu a 3 nebo 4 měsíce (v případě 1 měsíce absence před porodem) po porodu (nepovinně 6 dalších měsíců) Nepovinná dodatečná rodičovská dovolená může být žádána otcem, když o ni nežádá matka, nebo když je otec jediným živitelem.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Zaměstnavatel vyplácí kompenzaci jménem Národního institutu sociálního ochrany. Tato částka je odpočítávána z příspěvků.

Peněžité dávky

80% výdělku pro povinné období, 30% pro dodatečnou.

ŠPANĚLSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřské dávky po dobu max. 16 týdnů (2 týdny navíc v případě mnohačetného porodu pro každé dítě). Je-li zaměstnankyně / příjemkyně dávky v lékařské péči i po této 16-ti týdenní době, bude považována za dočasně neschopnou práce. V případě mnohačetného porodu, je vyplácen zvláštní přídavek po 6 týdnů. Pracují-li oba rodiče, 10 týdnů (dovolené a příspěvku) může být ve prospěch otce. Zemře-li matka při porodu, otec má nárok na poporodní mateřskou dovolenou.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné pokračování výplaty mzdy od zaměstnavatele.

Peněžité dávky

100% příspěvku. 75% příspěvku pro rizikové těhotenství ode dne zahájení rizikové těhotenství (příspěvek – denní mzda posledního měsíce před ukončením práce).

RAKOUSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřské dávky (není-li nadále proplácena mzda) – 8 týdnů před a po porodu (12 týdnů v případě předčasného, mnohačetného porodu, nebo císařského řezu); Mutter-Kind-Pass-Bonus

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné vyplácení mzdy zaměstnavatelem, kromě zaměstnanců, kteří vydělávávají méně než 296 euro za měsíc.

Peněžité dávky

Mateřská týdenní dávky – do částky průměrného čistého příjmu za posledních 13 týdnů nebo 3 měsíce Pro dobrovolně pojištěné osoby s příjmy pod hranicí povinného pojištění a osoby se smlouvu (free service contract) částka činí 6,83 euro na den; Mutter-Kind-Pass-Bonus

PORTUGALSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřské dávky – během mateřské dovolené po 120 dní (90 před porodem, matka si musí nutně vybrat 6 týdnů), 14-30 dní po potratu nebo narození mrtvého dítěte. V případě mnohačetného porodu je dovolená prodloužena o 30 dní na dítě. Otcovská dávka – 5 dní, vcelku i jednotlivě, během prvního měsíce po narození a :

  -
 • v případě fyzické nebo mentální nezpůsobilosti matky
 • -
 • v případě úmrtí matky,
 • -
 • založené na společném rozhodnutí rodičů
 • -
 • období dávek je poskytováno v posledních případech, je ve vztahu k době kdy by matka měla nárok na dávky. V případě úmrtí matky, je minimální období 14 dní

Dávky - rodičovská dovolená – otec nebo matka si mohou vybrat 3 měsíce rodičovské dovolené, aby mohli pečovat o dítě mladší 6-ti let. Tato doba se započítává do důchodu. Otec může dostat příspěvek na 15 dní, následují-li mateřskou nebo otcovskou dovolenou. Dávky pro zvláštní dovolenou pro prarodičce – 30 dní po narození vnoučete. Určeno pro pracujícího dědečka nebo babičku, je-li dítě v jejich péči a rodičům je 16 nebo méně. Přídavky při riziku v těhotenství – pracuje-li žena během těhotenství v nebezpečných podmínkách – bezpečnostních / zdravotních nebo v případě nočních směn. Rodičovské dávky v případě nemocného nebo postiženého dítěte – otec nebo matka nemocného dítěte mladšího 10 let nebo postiženého dítěte (bez věkového omezeni) maximálně 30 dní pro každé dítě a kalendářní rok. Rodičovská dovolená pro péči o těžce postižené nebo chronicky nemocné dítě – pro otce nebo matku na období max. 6 měsíců.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné další platby od zaměstnavatele. Peněžité dávky

Mateřský příspěvek, otcovsky příspěvek, grant k adopci rodičovský příspěvek, příspěvek pro prarodiče - denní dávka 100% průměrné denní mzdy (zahrnuje platby o Vánocích a svátcích). Minimální částka – 50% minimální mzdy.

LUCEMBURSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřské dávky – jen je-li přerušena výplata mzdy. 8 týdnů před očekávaným datem porodu a 8 týdnů po porodu, 4 týdny příspěvek pro kojící matky a v případě předčasného porodu nebo mnohačetného porodu. Další osvobození od práce není-li možná změna úlohy ze zdravotních důvodů. Mateřský příspěvek – 16 týdnů. Nekumulativní s podobnými mateřskými dávkami nebo výdělky.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné další platby od zaměstnavatele.

Peněžité dávky

Mateřské dávky – 100% mzdy ; Mateřský příspěvek – 171 euro na týden, po dobu 16 týdnů.

FINSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Mateřský příspěvek– buďto mateřský balíček zahrnující potřeby pro dítě nebo celková částka 140 euro. Zvláštní mateřský příspěvek placený během těhotenství, je-li matka v zaměstnání vystavena chemickým substancím, radiaci nebo infekční nemoci . Mateřský příspěvek se platí matce 105 po sobě jdoucích dnů kromě nedělí, z toho 30-50 před předpokládaným datem porodu. Rodičovský příspěvek – může být vyplácen otci max. 18 dní. Rodičovský příspěvek – vyplácí se okamžitě po mateřském příspěvku bud matce nebo otci po dobu 158 dnů (mimo neděle). V případě mnohačetného porodu je přidáno 60 dní k této době pro každé další dítě. V případě adopce dítěte mladšího 7 let je rodičovský příspěvek vyplácen minimálně 180 dní.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Podle kolektivní smlouvy.

Peněžité dávky

Minimální peněžitá dávka je 10 euro na den.

NIZOZEMÍ

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Všeobecně je mateřská dovolená 16 týdnů. Před porodem je dovolená mezi 6 a 4 týdny povinná, 10-12 týdnů zbývá pro dovolenou po porodu. V případě předčasného porodu stále platí nárok na dovolenou 16 týdnů. V případě pozdního porodu, se počet dní před porodem „navíc“ připočítává k celkové době dovolené. V tomto případě je delší než 16 týdnů.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Žádné další platby od zaměstnavatele. Peněžité dávky

100% denní mzdy. Maximální denní mzda – 153 euro. Podnikatelky – 100%minimální mzdy

ŠVÉDSKO

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Těhotenský peněžní příspěvek se vyplácí maximální po dobu 50 dnů během posledních 60 dní před očekávaným datem porodu. Rodičovský peněžitý příspěvek se vyplácí celkem po dobu 450 dnů na dítě. 360 se vyplácí podle pravidel jako nemocenská, minimum je 6,75 euro na den (zaručená částka). Ostatních 90 dnů se vyplácí zaručená částka. Dny mohou být vybrány nejdříve 60 dní před očekávaným porodem – ženou , a každým z rodičů do věku 8 let dítěte. Rodiče sdílející opatrovnictví jsou oprávněni k polovině celkového počtu dnů každý. Toto právo může být převedeno na druhého rodiče s výjimkou 30 dnů, které jsou rezervovány jednotlivě pro matku a otce. Dočasný rodičovský příspěvek může být vybrán maximálně na 60 dní za rok do 12 let dítěte. Otec je oprávněn k 10 dnům v souvislosti porodem.

VELKÁ BRITÁNIE

Mateřská dovolená (před a po porodu)

Všichni zaměstnanci jsou oprávněny k 18 týdnům zákonné mateřské dovolené. Navíc, zaměstnanci, kteří pracovali pro jednoho zaměstnance min. 1 rok, mají nárok k dodatečné mateřské dovolené trvající od konce jejich mateřské dovolené do konce 28. dne poté co se dítě narodí.

Mateřská dovolená – plat od zaměstnavatele

Zákonná mateřská mzda je minimální částka, který zaměstnavatel ze zákona vyplácí během mateřské dovolené. Zaměstnavatel může platit vyšší částky když si přeje, nebo může platit déle než 18 týdnů.

Peněžité dávky

Zákonná mateřská mzda – 90% výdělku po dobu prvních 6 týdnů, 95 euro po zbývající týdny (až 12). Mateřský příspěvek – 95 euro na týden po dobu 18 týdnů, je-li průměrný výdělek přinejmenším srovnatelný s nejnižším limitem výdělku - 106 euro na týden. Jinak může žádat 90% jejího průměrného výdělku, je-li její průměrný výdělek minimálně 48 euro na týden.

X   ZAVŘÍT OKNO