OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Medicínský model porodu


Zastánci medicínského modelu spatřují v těhotenství i porodu celou řadu rizik, které ženu i dítě potenciálně ohrožují na zdraví i na životě. Lékaři proto soustřeďují své snažení na to, aby všem případným problémům dokonale předcházeli nebo je prostřednictvím vyzkoušených a účinných medicínských zásahů a opatření včas efektivně řešili. Porod je vnímán jako medicínský problém, který je zapotřebí řešit medicínskými prostředky.

Výhody:

Neoddiskutovatelnou výhodou lékařsky vedených porodů je nepřetržitá možnost poskytování odborné a účinné lékařské pomoci v případě jakékoliv (ať už očekávané nebo neočekávané) patologie při porodu. Císařský řez, použití kleští, vakuumextrakce, podávání utišujících léků či dobře aplikovaná epidurální analgezie pomáhají zmírňovat bolest a zachraňovat život, chopí-li se jich schopný lékař ve správnou dobu.

Nevýhody:

Lékařské zásahy a medikace se při medicínském pojetí porodu nezřídka objevují i tam, kde nejsou zapotřebí - u normálních fyziologických porodů. Proč? Porody odehrávající se v standardních nemocnicích podléhají rutině těchto masových zdravotnických zařízení. Rychlý a co možná nejefektivnější chod porodnických oddělení ve většině případů neumožňuje poskytování individuální a na osobní potřeby rodičky zaměřené péče. Zdravotnický personál vycvičený na zvládání obtížných patologických situací, nejmodernější medicínská technika a poněkud odosobněné nemocniční prostředí tak zdaleka ne vždy garantují ideální prostředí pro normální porod, který vyžaduje zcela specifické podmínky (viz. II.3.) Značné množství rodiček vzpomíná na lékařsky vedené porody s nelibostí. Vybavují si neosobní prostředí porodnice a bezmoc i strach, které pociťovaly v okamžicích, kdy s nimi porodnický personál netrpělivě manipuloval, znemožnil přítomnost partnera, bez vysvětlení aplikoval léky, injekce a infuze či krátce po porodu odebral novorozené děťátko... Existují studie, které ukazují, že poporodní trauma či deprese nejsou nic jiného než odpověď organismu na nevhodné zacházení se ženou během těhotenství, porodu a šestinedělí. Nelze tak popřít, že i vyspělá moderní medicína skrývá rizika, která mohou v konečném efektu převážit nad původně očekávanými klady zvolených léčebných postupů a namísto pomoci přinést poškození.

X   ZAVŘÍT OKNO