OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Vzor Prohlášení kandidáta - Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva


Příloha ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva

.....................................................
(název obce, města, městského obvodu, městské části) x)

konané ve dnech (dne) ...............................


Prohlášení kandidáta

"Já níže podepsaný(á) ..........................................., (jméno a příjmení)

narozen(a) ......................

trvale bytem .............................

prohlašuji, že souhlasím se svou kandidaturou; nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka ....................... pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části) x); nedal(a) jsem souhlas k tomu, abych byl(a) uveden(a) na
jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.


V ........................ dne ............. ................... (podpis kandidáta)


x) Uvede se odpovídající
X   ZAVŘÍT OKNO