Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Hyundai spouští výrobu, kraj ani vláda sliby nedodrželi


4. 11. 2008 - [Hnutí Duha Olomouc/ Econnect]

V pondělí dne 3. listopadu spustila výrobu nošovická automobilka Hyundai. Rychlou výstavbu na Moravě největšího automobilového závodu umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby –mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi.

Beskydčan a další občanská sdružení se tehdy zavázali, že se nebudou odvolávat proti rozhodnutím, které umožňovaly výstavbu kontroverzní automobilky ani proti záměru podávat žaloby. Investor, vláda a kraj měli na oplátku zajistit zmírnění negativních dopadů automobilky na životní prostředí a okolní chráněnou přírodu.

Ukázalo se však, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu nejsou seriózní partneři. Odstupující hejtman Tošenovský a stávající ministr Říman nedodrželi několik závazků, daných deklarací. Je například zřejmé, že do konce roku 2008 nebude zprůchodněn Jablunkovský průsmyk pro velké savce: Jedná se přitom o oblast mimořádně významnou z hlediska jejich migrace. Právě zvýšený automobilový provoz po zahájení výroby bude mít v horském průsmyku negativní dopad na migraci velkých savců. Ohroženy jsou chráněné druhy velkých šelem – vlci, rysi a medvědi i běžné druhy živočichů: srnci, divoká prasata, zajíci nebo lišky. Provoz na zdejším úseku rychlostní komunikace navíc zůstane nebezpečený, protože kolize velkých savců s vozidly může být příčinou autonehod.

Nenaplní se ani usnesení vlády z května 2006, kterým vláda o výstavbě automobilky rozhodla. Také zde byl zanesen požadavek na vybudování funkčních migračních koridorů. Ve stejném usnesení přitom vláda schválila hmotnou podporu společnosti Hyundai ve výši 2,4 miliard korun [4]. Kompenzační opatření v krajině v podobě nového zeleného mostu pro zvěř by přitom představovala méně než desetinu dotace určené korejské automobilce.

Do dnešního dne nebylo zahájeno žádné zjišťovací řízení, které by budování tzv. zeleného mostu poblíž slovenské státní hranice posuzovalo. Na skutečnost, že termín dokončení výstavby v roce 2008 není reálné splnit, ekologické organizace upozorňují dlouhodobě.

Moravskoslezský kraj neplní ani další závazky deklarace. Ačkoliv se hejtman zavázal preferovat nové průmyslové zóny na brownfields, ve hře jsou nadále zóny na zelené louce v Tošanovicích nebo v Jablunkově. Tam se plánovaná průmyslová zóna dokonce střetává s dalším migračním koridorem. Další z krajským závazků – monitoring návštěvnosti vybraných turisticky exponovaných míst v CHKO Beskydy – stále nebyl realizován.

„Jablunkovská brázda je pro migraci velkých savců mimořádně významnou a jedinečnou oblastí. Je smutné, že kraj ani vláda se k občanům nechovají jako k seriózním partnerům. Lehkomyslně zapomínají na unikátní beskydskou přírodou, kterou se zavázali chránit před negativními vlivy kontroverzní korejské automobilky. Ekologická sdružení se nyní právem cítí podvedena", řekl Miroslav Kuta z Hnutí DUHA.

Leo Košťál ze sdružení Beskydčan dodal: „Se současným bouřlivým rozvojem regionu nesmíme zapomínat na udržení dochovaných přírodních hodnot. Jedinečný výskyt všech tří druhů vzácných šelem k těmto hodnotám bezesporu patří. Jsme překvapeni lehkomyslností krajských i vládních představitelů a očekáváme vysvětlení, proč se příprava migračního koridoru zdržela.

Kontakty:
Miroslav Kutal: tel 728 832 889, e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Leo Košťál – o. s. Beskydčan: tel. 721 801 063, 558 682 439, e-mail: ncentrum@seznam.cz

Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 550
Tisková zpráva Hnutí DUHA a sdružení Beskydčan ze dne 10. 3. 2008

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit