Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Územní plánování - Odkazy

 • Centrum pro podporu občanů - sdružení Arnika
  Program sdružení Arnika, jehož posláním je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Od svého počátku dodnes pomohlo Centrum založit desítky nových občanských sdružení. V řadě případů se místním občanům podařilo ubránit životní prostředí před devastací, ať už se jednalo o kácení stromů, stavby skládek či spaloven odpadů, dopravní stavby či lomy. V rámci programu Arnika také organizuje semináře, vydává metodické příručky. Na stránkách najdete i některé konkrétní kauzy, informace, kde Arnika pomáhá, nabídku příruček.
  http://cepo.arnika.org
 • Ekobrána.cz
  Stránky pro občany z Jihomoravského kraje, které nmabízejí možnost hlouběji se informovat a zapojit se do rozhodování o projektech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prostředí. Mezi projekty může patřit např. výstavba hypermaketů, budování komunikací, ohrožení rostlinných či živočišných druhů apod.). Stránky provozuje sdružení Nesehnutí a mají tyto sekce: případy, ekoporadna, informace a dokumenty, [nejen] pro mládež, odkazy.
  http://www.ekobrana.cz/
 • Občan a územní plánování (leták Ministerstva pro místní rozvoj)
  Co je to územní plánování - Nejdůležitější nástroje územního plánování z pohledu občana - Co je územní řízení a územní rozhodnutí - Občan a územní plán obce (regulační plán) - Občan a pořizování územních (regulačních) plánů a urbanistických studií - Co by měl občan ještě vědět o územním plánování - Související právní předpisy
  http://www.uur.cz/default.asp?ID=987
 • Poradna EPS: Změna územního plánu obce

  http://www.eps.cz/php/index.php?cat=poradna&art=13-zmena-uzemniho-planu-obce
 • Portál územního plánování
  Portál provozovaný Ústavem územního rozvoje nabízí: tříděné věcné informace z oblasti územního plánování, kontakty na subjekty územního plánování, přehled o stavu územně plánovací činnosti v ČR.
  http://portal.uur.cz/

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit