Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ - Zapojte se, stojí to za to!
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy

Zákony

Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Zákon číslo:
Oficiální název:

Vyhláška přestala platit po nabytí účinnosti nového Stavebního zákona od 1.1.2007.

Její znění nicméne můžete stále najít na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit