Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

V argumentaci „pro“ R52 se zapomíná na nový dvoupruhový obchvat Břeclavi


14. 10. 2008 - BRNO [Děti Země]

Z výsledků komparativní studie firmy DHV CR, s. r. o. vyplývá, že z ekologických, dopravních i finančních hledisek má být výhodnější postavit silnici R52 na Mikulov a současně i dvoupruhový obchvat kolem Břeclavi, místo vybudování pouze čtyřpruhové silnice R55 s využitím stopy tohoto obchvatu. Podle Dětí Země jsou ale tyto výsledky nicotné, neboť snahou autorů studie bylo vychválit sebenepatrnější klady R52 a nikoliv provést objektivní odborné porovnání obou variant.

„Od počátku jsme tušili, že se zbytečně vyhazují peníze za studii s jasným výsledkem, neboť jako zastánci R55 jsme se ani my a ani naši odborníci nepodíleli na definování zadávacích podmínek a dokonce nebyly využity ani naše podkladové odborné studie,“ uvádí Miroslav Patrik z Dětí Země.

Základní metodologickou chybou studie je nepoužití jak posouzení vlivů silnic R52 a R55 na chráněná území evropské soustavy NATURA 2000, které vyhodnotilo nižší vlivy na přírodu u R55, tak i dopravní studie, která předpokládá vyšší přesun dopravy na R55 než na R52. Oba materiály si u nezávislých odborníků objednal Ekologický právní servis.

„Jasná manipulace s daty je patrná při ekologickém porovnání, v němž má být R52 lepší v devíti z jedenácti kritériích, ale jaksi se zapomnělo, že jednak každé kritérium má jinou důležitost, a jednak se spolu s vlivy R52 nezapočítaly i dopady dvoupruhového obchvatu Břeclavi,“ dokládá Patrik další chyby.

Legračně také podle něho vypadá, když dálničáři mají najednou velkou starost o stromy, které by se měly vykácet při výstavbě dálnice R55 kolem Břeclavi, ale už jim nevadí, že se kvůli D8 v Českém středohoří kácí tisíce stromů, protože není v dlouhém tunelu, či když se kvůli D11 kácely stromy dokonce v Národní přírodní rezervaci Libický luh, přestože ekologové navrhovali toto chráněné území obejít.

Děti Země ale jako snad záměrný podvod vnímají započítání vlivů hluku z trasy R55 na 33 obyvatel obce Hrušky, i když se tato obec ve sledovaném úseku mezi dálnicí D2 a státní hranicí vůbec nenalézá a leží až za D2 těsně vedle trasy R55 navržené ŘSD ČR.

Podezřele také vypadají nové údaje o nákladech. Silnice R52 délky 23 km už nestojí dle údajů ŘSD ČR 10 mld. Kč, ale jen 6,9 mld. Kč, a obchvat I/55 délky 10 km cca 1,5 mld. Kč, ale jen 1,1 mld. Kč. Naopak vzrostly náklady pro R55 délky 12 km. Už nestojí dle odhadu VUT Brno cca 7,5 mld. Kč, ale 8,4 mld. Kč.

„Podle rozpočtu SFDI na rok 2009 má R52 stát stále 10 miliard korun a má se stavět v letech 2013-7, takže všichni ti, co uvádějí rok dokončení 2013 si už jistě trénují své plosky na pochod z Brna do Vídně,“ komentuje s úsměvem Patrik populistické sliby některých jihomoravských politiků.

Například poslanec Milan Šimonovský musel v říjnu nedobrovolně ujít trasu délky 80 km podél dálnice D47, neboť se zcela spletl v termínu jejího dokončení, když tvrdil, že to bude už letos.


Oponentni posudek ke komparativni studii DHV CR, s. r. o.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit