Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ekologická pro a proti vstupu do Evropské unie


2. 6. 2003 - PRAHA [Hnutí Duha / Econnect]

Alena Mejstříková

Hnutí Duha v pátek zveřejnila ekologické přínosy, šance, zápory a rizika členství v Evropské unii. Obsahuje je nový informační listu - Evropská unie: ekologická pro a proti. Duha se tak připojuje k vrcholící diskusi o kladech i záporech našeho vstupu do Evropské unie, o kterém budeme za 14 dní rozhodovat v referendu. Další soubor názorů i informací o vstupu do EU z hlediska životního prostředí můžete najít také na stránkách Ekolistu. Příspěvkem do diskuse bude také zítřejší seminář STUŽ s názvem Evropa a my - vstup do EU a životní prostředí.

Martin Ander, ředitel Hnutí DUHA, řekl: "Nelze jednoznačně říci, že unie bude znamenat čistější, nebo špinavější prostředí. Členství v EU přinese řadu různých ekologických změn. Některé zvýší znečištění, jiné jej sníží, některé zvětší množství odpadu na skládkách, jiné jej zmenší, některé zajistí lepší ochranu české krajiny, jiné způsobí větší devastaci. Pro a proti nelze jednoduše sčítat nebo odčítat, protože jsou často dost odlišné povahy: vedle sebe leží rychlá zlepšení a dlouhodobé trendy k horšímu i naopak. Namísto jednoznačného doporučení jsme udělali inventuru ekologických přínosů i záporů. Občané se musí rozhodnout sami."

Duha zároveň vyzývá k účasti na hlasování: "Referendum je důležitým demokratickým prostředkem. Pokud by tento historicky první a zároveň neobyčejně důležitý plebiscit skončil fiaskem pro nezájem občanů, těžko politiky příště přimějeme, aby vypisovali hlasování o dalších otázkách."

V 11 kapitolách Duha vysvětluje hlavní okamžité i dlouhodobé přínosy a zápory členství v Evropské unii. Z kapitol v infolistu vybíráme:

Vyšší ekologické standardy
EU má v mnoha oblastech vyšší ekologické standardy než dosavadní česká legislativa. Proto se v posledních letech stala součástí našich zákonů řada pravidel, která zlepší zdraví a kvalitu života. Na druhou stranu například v případě toxických odpadů jde částečně o krok zpět. EU totiž požaduje zvláštní zacházení u podstatně menšího počtu nebezpečných odpadů než původní česká legislativa.

Peníze na zelené projekty
Po vstupu do Evropské unie se zvětší objem fondů, ze kterých budou české úřady, kraje, města či obce čerpat. Mohou tak získat důležitý zdroj prostředků na investice do moderních zelených technologií.

Inspirace čistými zeměmi
Je možná ještě důležitější než zavádění evropské legislativy. Většina ekologické legislativy zůstane totiž v domácí kompetenci. EU řeší pouze některé oblasti. Neexistují třeba evropské zákony o podpoře vratných lahví, evropské zásady hospodaření v lesích nebo evropské regule pro jaderné elektrárny, nemluvě o evropském řešení dopravy ve městech nebo o evropském přístupu k těžbě nerostných surovin. Podobně neplatí ani žádné evropské dopravní předpisy.

Evropská politická kultura
Důležitý je vliv politické a občanské kultury i standardů státní správy. Právo občanů vyjadřovat se k plánované chemičce v sousedství či k velkolomu za humny obce, opatření proti konfliktu zájmů či korupci úředníků, otevřené posuzování projektů a další demokratická pravidla jsou v řadě států EU samozřejmostí.

Konec globálních eurovýmluv
Pokud vstoupíme do EU, musí česká diplomacie tím spíše respektovat evropské stanovisko. Názor unie ovšem vznikne v diskusi mezi členskými státy a v ní se domácí politici budou muset vyjádřit.V této debatě už žádná úniková cesta nebude. Čeští zástupci v Bruselu nemohou prostě při každé příležitosti říkat, že podepisujeme stanovisko - řekněme - Německa, Finska či Španělska, tečka.

Více peněz rovná se více pesticidů
Spotřeba pesticidů a umělých hnojiv u nás začátkem devadesátých let poklesla tak prudce, že ačkoli od roku 1994 opět postupně roste, stále zůstává na poměrně nízké úrovni. Pouze dva státy EU (Švédsko a Finsko) spotřebují v přepočtu na hektar méně toxických postřiků než Česká republika. Evropský systém agrárních dotací - Společná zemědělská politika (CAP) preferuje intenzivní hospodaření. Nové subvence umožní našim zemědělcům podstatně vyšší nákupy pesticidů i umělých hnojiv.

Peníze na devastující projekty
Záleží především na české vládě a krajských úřadech, kde skončí peníze z evropských fondů. Mohou je investovat do čistých technologií. Ale také hrozí, že umožní výstavbu devastujících megaprojektů, jako je kanál Dunaj - Odra -Labe, nebo zbytečných, toxických a drahých spaloven odpadu, jež ničí kvalitní suroviny.

Více kamionů na silnicích
Otevření hranic může způsobit další dramatický nárůst tranzitní kamionové dopravy, která hlukem i znečištěním poškozuje zdraví obyvatel českých měst a obcí.

Otevírání ekonomiky globalizaci
Vstup do EU nesporně není rozhodujícím faktorem, který globalizační trendy u nás ovlivňuje. Určitě však svým dílem přispěje k zapojení českého hospodářství do rostoucí světové přepravy zboží, která zvyšuje exhalace, či k rozšiřujícímu se vlivu nekontrolovaných nadnárodních korporací.

Ceny pozemků a domů v pohraničí
Ačkoli smlouva s unií na sedm let blokuje nákup půdy cizinci, ceny domů se vyhoupnou už nyní - a zejména po uplynutí této lhůty. V pohraničí to může vést k částečné migraci do měst, protože starousedlíci s nižšími příjmy nebudou schopni konkurence.

Rozhodování se vzdaluje lidem
Lepší demokratická kultura bude vykoupena tím, že se úředníci i politici kompetentní v řadě věcí geograficky vzdálí.

Informační list - Evropská unie: ekologická pro a proti
Fórum názorů o EU na Ekolistu
EU a životní prostředí - soubor informací o EU na stránkách Ekolistu

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit