Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Schôdze mestského zastupiteľstva budú možno nahrávané kamerou


3. 6. 2003 - BRATISLAVA []

Juraj Smatana Juraj Smatana

Vo svojom liste oznamujú, že v blízkej dobe hodlajú začať so zaznamenávaním priebehu rokovaní Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici pomocou audiovizuálnej techniky. Tieto záznamy majú slúžiť ako podklad pre aktivity tretieho sektora, najmä v oblasti informovania verejnosti s cieľom zvýšiť jej účasť v rozhodovacích procesoch.Žiadajú preto o súčinnosť, konkrétne o vymedzenie vhodného priestoru na umiestnenie techniky v rokovacej miestnosti tak, aby poslancov nevyrušovala pri práci, ale umožňovala vyhotovenie prehľadného záznamu rokovaní. Súčasne dali podnet na zvýšenie informovanosti občanov o činnosti poslancov Mestského zastupiteľstva, využívaním elektronického hlasovacieho systému, ktorý sa podľa OZ Klub Strážov využíva v súčasnosti vo viacerých obciach a mestách. Tento systém by umožňoval prakticky okamžité zverejňovanie jednotlivých hlasovaní na webových stránkach.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit