Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Politické strany

Systém politických stran má v našich zemích téměř stopadesátiletou tradici. Má smysl v něm něco měnit? Kritici (například sociolog Jan Keller nebo Alvin Toffler) tvrdí, že je změna nutná. Doba se změnila a není již dnes důvod, aby se všechny otázky po řízení státu řešily centralizovaně v aparátech politických stran. Současná demokracie se stává demokracií pasivní, kde se volby stávají nudnou hrou prosycenou podezřením, že ať zvolíme Losnu či Mažňáka, bude to nakonec jedno, protože se nakonec stejně spolu dohodnou, kde jedni opisují od druhých předvolební programy, až se nakonec sobě podobají jako vejce vejci, kde více než myšlenky oslovují image a štáby pro PR, kde většinu energie stran pravidelně pohltí vnitro a mezistranické půtky o udržení vlastní moci … Cestou vpřed by podle kritiků měla být decentralizace moci (z tohoto hlediska byla územně správní reforma správným krokem), pokles moci Parlamentu a větší účast veřejnosti na rozhodování. Myšlenkami přímé demokracie se zabýváme v jiné části této sekce. V této vám přibližujeme obecná stanoviska k myšlence připravování stran o jejich moc. Při jejich četbě zkuste rozlišovat: které z argumentů mají něco do sebe? A co jsou pouhé výkřiky těch, kdo se bojí, že přijdou o svou hračku? Které diktuje sobectví? A které skutečná obava a zájem o věci obecné? Často to není jednoduché rozlišit …

Klasici o politických stranách


-Keller, Jan

Brněnský sociolog a guru některých ekologických hnutí v České republice. Autor řady sociologických analýz, ve kterých často kritizuje současnou podobu demokracie založené na soutěži politických stran. Jeho navrhovaným řešením je zejména rozsáhlá decentralizace moci směrem k menším, samosprávným regionům.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit