Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Informační společnost

Současnou formu demokracie je třeba nějak oživit. Ale jak? Alvin Toffler, cyberlibertariáni, Al Gore a další vidí šanci v internetu. Gore sní o nové éře athénské demokracie, kuté na kovadlinách informační infrastruktury, jiní vyzdvihují možnosti, jaké internet nabízí v zabezpečení jejich práva vědět a 'dát o sobě vědět' - prostřednictvím petic, referend či kyberaktivismu posilovat svůj hlas tak, aby vystoupal až do nejvyšších pater moci …
Skutečně se zdá, že internet je svojí podstatou demokratické médium - o tom svědčí paranoia, s jakou se jej marně snaží osedlat či zkrotit autoritativní režimy v Číně či některých jiných zemích jihovýchodní Asie. Internet ale může nadělat stoupencům občanské společnosti i mnohé vrásky. Předpokladem práva vědět není pouze volný přístup k informacím (v době internetu naplňovaný měrou vrchovatou), ale také schopnost rozlišit důvěryhodné od nedůvěryhodného, rozumné od zcestného. Obraz světa, který si vytváříme z dostupných poznatků, se ve dnešní době informační záplavy nezpřesňuje, ale rozmazává. Čemu věřit a čemu ne? Jaký dokument vznikl veden snahou o co nejlepší vyjádření porozuměnému a jaký vznikl z legrace, mocenských či ekonomických záměrů? Hoaxes - smyšlené historky kolující internetem jsou pouze nejkřiklavější případ. Můžeme ale věřit třeba novinám? Zpravodajství? Pokud ano, tak jakému?
Konečně, ještě jeden aspekt. K občanské společnosti nepochybně patří i občanská angažovanost. Nelze si ji dost dobře myslet v prostředí uctívačů vlastního pupku, jejichž obzor zahrnuje pouze vlastní blaho. Internet je ale veliké šidítko. Nabízí skvělý způsob jak strávit svůj volný čas klábosením o ničem na chatech či pobíjením virtuálních skřetů v počítačových hrách. V blízké době se i do našich končin rozšíří MUDs - virtuální graficky orientované světy, ve kterých si každý může zvolit svoji identitu a saturovat sociální neúspěchy v reálném světě. Nestanou se pro mnohé z nás virtuální světy lákavější, než nedokonalá realita? Trochu se obávám, že už tomu tak je. Mezi informační a občanskou společností může být rovnítko, ale také nemusí. Nakonec, posuďte sami.

Klasici o informační společnosti a virtualitě


-Albert Gore

Bývalý americký viceprezident a neúspěšný kandidát v prezidentských volbách. Autor bestselleru Země na misce vah, popisující současné globální problémy lidstva a úlohu Spojených států v jejich řešení. Propagátor myšlenek udržitelného rozvoje a informační společnosti, které jsou podle něj v souladu, jedna podporuje druhou: "Telekomunikace a vytváření globální informační infrastruktury je vstupním předpokladem pro udržitelný rozvoj, ekonomický růst bez poškozování životního prostředí a pro podporu demokracie ve světě."

"Globální informační infrastruktura ... obkrouží planetu informačními superdálnicemi, na kterých budou cestovat všichni lidé. Tyto dálnice ... nám dovolí sdílet informace, spojovat se a domlouvat jako globálnímu společenství. Z těchto kontaktů získáme masivní a udržitelný ekonomický růst, silnou demokracii, lepší řešení globálních i lokálních environmentálních výzev, zlepšení zdravotní péče a - konečně - větší smysl pro sdílené správcovství naší malé planety. (...) Globální informační infrastruktura rozšíří participační demokracii. V jistém slova smyslu může být globální informační infrastruktura metaforou pro demokracii jako takovou. (...) Vidím vznikat nový věk athénské demokracie, vykovaný na fóru globální informační infrastruktury."-Gilles Deleuze

Deleuze byl jedním z postmoderních filosofů, kteří se zabývali teorií pravdy. Podle něj je pro nás pravda jednou pro vždy nedosažitelná: nepřipomíná kmen stromu, který je možno uchopit, ale spíše rhizom - rozvětvenou kořenovou soustavu, proměňující se v neustálé interakci s okolím.-Jean Baudrillard

Baudrillard je současný francouzský postmoderní filosof, analyzující zejména problémy virtuality a hyperreality. Podle jeho esejí není ve dnešní době rozlišitelná simulace od skutečného - znaky přestávají odkazovat na objekty reálného světa, ale odkazují už jen samy na sebe, realita je ztracená, rozmazaná do směsi reality a simulace: simulacra. Baudrillard používá vzletný jazyk plný asociací, jeho práce jsou nicméně poměrně obtížné.-Václav Bělohradský

Český filosof Václav Bělohradský se dlouhodobě zabývá problémy globalizace a postmoderní filosofie. Uvedená esej o postmoderně mj. analyzuje problém konfliktu pravd, moci médií a problémů vyplývajících z 'informační hojnosti'.

Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit