Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
FILOSOFIE - otázky a přemítání nad občanskou společností

Rovnost

Má-li být společnost skutečně občanská, měli by v ní mít prostor k vyjádření všichni občané. Podle Listiny základních práv a svobod tomu tak je. Je ale taková i realita? Četní kritici poukazují na to, že z účasti na rozhodování jsou vyloučeny rozsáhlé skupiny obyvatel: národnostní menšiny, které handicapuje jejich kulturní odlišnost, nebo ženy, které jsou z důvodu přetrvávání určitých vzorců genderových rolí mnohem více vázány na domácnost a na politické angažování jim už nezbývá čas. Mnoho autorek a autorů tvrdí, že naše společnost obsahuje příliš mnoho patriarchálních prvků, které ženy nepřímo diskriminují: ať již jde o jazykové struktury, platové nepoměry či nedokonalé zákony. Jejich oponenti ale namítají, že práva mají všichni stejná a že je věcí rozhodnutí žen, co se svým životem udělají.
Na této stránce vás odkážeme na několik dokumentů, které se touto problematikou obecně zabývají.

-Milan Machovec

Významný český filosof a feminista. Zabýval se významem křesťanství v moderní době, mýty, problémy moderní společnosti i postavením ženy ve společnosti.


Za správnost textu odpovídá Jan Činčera. Poslední aktualizace: 11/20/2008

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit