OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Občanská společnost na evropské úrovni, registr CONECCS


Občanská společnost na evropské úrovni, registr CONECCS

Občanská společnost je v EU vnímána především jako soubor organizací, které působí na evropské úrovni, komunikují s orgány EU a nechaly se zapsat do registru CONECCS.

Evropská komise nemá vlastí definici občanské společnosti. Při své činnosti proto vychází z definice navržené a užívané Evropským ekonomickým a sociálním výborem. V rámci tohoto pojetí jsou do občanské společnosti zahrnuti:

  • „sociální partneři“ - subjekty pohybující se na trhu práce (odbory, zaměstnavatelské svazy)
  • organizace zastupující sociální a ekonomické hráče (profesní sdružení, svazy průmyslu a podnikatelů, asociace měst, obcí či krajů atd.)
  • nevládní organizace (NGOs, NNO) - které sdružují lidi se společným zájmem - např. ekologické organizace, lidskoprávní, spotřebitelské, vzdělávací, dobročinné atd.
  • CBOs (community-based organisations) - organizace založené na lokální - místní úrovni, které především sledují a prosazují zájmy svých členů - např. organizace mládeže, rodin, organizace jejichž prostřednictvím se občané účastní místního života
  • náboženské komunity

CONECCS je zkratka pro The database for Consultation, the European Commission and Civil Society.
Na adrese http://europa.eu.int/comm/civil_society/coneccs/index_en.htm najdete adresář organizací občanské společnosti z celé Evropy, které představují širokou škálu zájmů, a dále také přehled konzultačních orgánů EU, ve kterých jsou zastoupeny organizace občanské společnosti.

Organizace zde lze hledat dle abecedy, dle oblasti zájmu, dle typu a dle různých kombinací těchto údajů (tzv. defined search).

Databáze tak nabízí zároveň obrázek o tom, které organizace se do občanské společnosti EU počítají.

Databáze funguje na dobrovolné bázi a pouze k informačním účelům. Komise však vřele doporučuje všem organizacím, které splní základní podmínky, se do databáze zaregistrovat.

Do databáze se může zaregistrovat
nezisková reprezentativní organizace občanské společnosti, fungující na evropské úrovni (tj. mající členy alespoň ve třech členských či kandidátských zemích EU), která:
- je aktivní
- má odbornost v oblastech evropské politiky a je schopná přispět při jejich tvorbě
- je formálně zaregistrovaná
- má autoritu vzhledem ke svým členům
- její fungování je otevřené a transparentní
- je schopná a ochotná Komisi poskytnout o sobě další informace.

Zaregistrování do registru je významné například v případě, že organizace podává připomínky v rámci veřejných konzultací Komise. Aby byly připomínky považovány za názor organizace, musí být zřejmé: čí či jaký zájem organizace zastupuje a jak silné a reprezentativní toto zastoupení je. Právě tyto informace jsou také součástí registru.

Více o evropských nevládních neziskových organizacích a jejich sítích.

X   ZAVŘÍT OKNO