Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Paritní zastoupení žen na volebních kandidátkách


21. 10. 2009 - PRAHA [Ministr pro lidská práva]

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jednoznačně podpořila úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice a považuje za prioritu dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů na svém zasedání 20.10.2009 jednoznačně podpořila snahy ministra pro lidská práva a předsedy Rady Michaela Kocába prosadit vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice. Členové a členky Rady a jejich pracovních orgánů budou tento princip i nadále aktivně podporovat.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů diskutovala o návrhu ministra pro lidská práva Michaela Kocába změnou zákonů zajistit pro volby do Poslanecké sněmovny, krajských zastupitelstev a hl. m. Prahy minimálně 30 % podíl tak žen, tak mužů na kandidátních listinách a vyjádřila jednoznačnou podporu i těmto legislativním krokům. Již v červenci tohoto roku schválila tento návrh vláda Jana Fischera. Ministerstvo vnitra dostalo za úkol navrhnout konkrétní změny zákonů, které by zvýšily podíl žen na kandidátních listinách politických stran alespoň na 30 procent. Rada rovněž podpořila pravidlo pro zastoupení žen a mužů na kandidátkách tak, aby v každé trojce kandidátů byla jedna osoba opačného pohlaví.

Podle červnového průzkumu STEM 88 % obyvatel České republiky považuje vyšší zastoupení žen v politice za užitečné, 76 % si myslí že je třeba aktivně podporovat vstup žen do politiky a 58 % podporuje kvóty na kandidátní listiny. Kritický postoj české veřejnosti vůči nízkému zastoupení žen v politice by měly politické strany reflektovat při sestavování kandidátních listin.

Komentáře

záměna
obosta, 21. 2. 2011
Evidentní záměna mezi rovností příležitostí a rovností výsledků. Příležitost je možnost usilovat o místo na kandidátce, výsledek je na ní být. Nehledě na to, že určení jakýchkoli kvót likviduje svobodu voleb. A v neposlední řade trochu logiky: "30 % podíl tak žen, tak mužů na kandidátních listinách" - 30 + 30 = 60. Kdo budou zbylých 40 %?
Reagovat< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit