Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
    OBČAN V EU
- Příklady z praxe
- Jak na to
- Zákony
- Odkazy
- Slovníček

Občan v EU

Občanská společnost v Evropské unii

Vstupem České republiky do EU získali občané a občanská společnost některá nová práva, možnosti, příležitosti. Portál Občanská společnost - návod k použití chce proto nabídnout praktické informace všem občanům a nevládním organizacím pro orientaci ve svých právech a možnostech jak komunikovat s EU a ovlivnit věci veřejné v EU.

Nová práva přináší občanům evropské občanství. Z něj vyplývá například možnost obracet se na evropské instituce, volit do Evropského parlamentu a využívat další možnosti jak komunikovat a zapojit se do rozhodování v EU. Občané mají také právo získat informace od evropských úřadů.
Organizacím občanské společnosti se otvírají nové příležitosti, jak získávat prostředky pro své projekty. V případě porušení svých práv či porušení evropského práva členským státem si mohou jednotlivci i organizace u některých evropských institucí stěžovat. Evropská unie také prosazuje rovné příležitosti a vytvořila proto některé nástroje, které ovlivňují i členské státy.
Dobrým příkladem pro tyto oblasti pro nás mohou být také jiné členské země EU. U jednotlivých témat tedy najdete i příklady, jak to jinde funguje.

Na portálu Občanská společnost - návod k použití najdete tyto informace týkající se Evropské unie:


Spolupráce:     Asociace občanských poraden - stránky Evropská unie     Ekologický právní servis: Evropské právo     Evropská brána     www.cpkp.cz/regiony    

Související zprávy

8.4.2009 - V Praze diskutovali evropští právníci o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí
V úterý 7. dubna se v Praze konal odborný seminář právníků EU pro životní prostředí (NEEL). Odborníci z členských států Evropské unie jednali o
praktických nástrojích a opatřeních, které mohou vést k lepší vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

7.6.2007 - Veřejnost má možnost sdělit svá stanoviska k nové podobě směrnice IPPC
Na webových stránkách Evropské komise byl zveřejněn dotazník spolu s odbornými studiemu k reviznímu procesu směrnice EU č. 96/61/ES.
kategorie: Právo na informace-Účast na rozhodování-Občan v EU

18.10.2006 - Nová příručka pomůže při podávaní stížností na porušení evropského práva
Organizace CEE Bankwatch Network v těchto dnech představila veřejnosti příručku pro občany EU při podávání stížností. Dokument vychází ze zkušeností nevládních organizací a podrobně vysvětluje, jak postupovat při stížnostech na porušení evropského práva. Vedle Evropského parlamentu se stížnostmi občanů zabývá Evropský ombudsman, Evropská komise, Evropský soudní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF.
kategorie: Občan v EU

16.10.2006 - Návrhy operačních programů 2007-2013 k připomínkám
Minulý týden byly Ministerstvem pro místní rozvoj předloženy do rozšířeného meziresortního připomínkovacího řízení (vč. krajů) návrhy operačních programů na léta 2007-2013. Výsledné dokumenty by měly být projednány vládou na přelomu října a listopadu. K návrhům operačních programů můžete zasílat připomínky do pátku 20. října na adresu miroslav.parvo­nic(at)cpkp­.cz. Přestože neziskové organizace nejsou oficiálním připomínkovacím místem, předáme došlé připomínky řídícím orgánům s žádostí o vypořádání.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU

4.8.2006 - Jak bude vypadat evropská energetika?
Občané České republiky se mohou až do 24. září vyjádřit k návrhu budoucí evropské energetické koncepce. Evropská komise jej předložila k veřejné diskusi pod názvem „Zelená kniha - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“.
kategorie: Účast na rozhodování-Občan v EU


Komentáře k textu

-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit