Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

V Praze diskutovali evropští právníci o vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí


8. 4. 2009 - PRAHA [Econnect/ MŽP]

V úterý 7. dubna se v Praze konal odborný seminář právníků EU pro životní prostředí (NEEL). Odborníci z členských států Evropské unie jednali o praktických nástrojích a opatřeních, které mohou vést k lepší vymahatelnosti práva na ochranu životního prostředí.

Jedním z témat semináře je otázka přístupu k právní (soudní) ochraně podle evropské legislativy. Evropská komise již v roce 2003 představila návrh směrnice k této problematice, projednávání však bylo krátce poté v orgánech EU pozastaveno. Některé členské státy měly tehdy k návrhu výhrady, neboť směrnice by podle nich příliš zasahovala do jejich národních soudních systémů.

Česká republika v rámci svého předsednictví znovu debatu o návrhu směrnice otevřela, neboť přístup veřejnosti k soudům vnímá jako jeden z klíčových nástrojů pro lepší aplikaci environmentálního práva. Návrh směrnice obsahově souvisí i se závazky podle tzv. Aarhuské úmluvy, jejíž smluvní stranou jsou všechny členské země EU i samotná Evropská společenství.

Na pražském jednání jsme diskutovali případné úpravy návrhu směrnice, které by mohly vést ke sblížení doposud rozdílných postojů jednotlivých členských států,? řekl Libor Dvořák, ředitel legislativního odboru Ministerstva životního prostředí ČR, který jednání předsedal.

NEEL (Network of EU Environmental Lawyers) je skupina, do které patří specialisté na právo životního prostředí z členských zemí EU (z ministerstev, příslušných agentur a dalších institucí) a také zástupce Evropské komise. Jde o sdružení založené v roce 2005, jehož cílem je především výměna odborných zkušeností a poznatků spojených s přípravou a aplikací evropského práva v oblasti ochrany životního prostředí.

Odborné semináře NEEL se konají pravidelně dvakrát ročně, pořadatelem je vždy předsedající země Rady EU.

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit