Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Ivanovičtí i NESEHNUTÍ se postavili za zaměstnance a zaměstnankyně Bauhausu


4. 7. 2012 - BRNO [NESEHNUTÍ/ Klidné Ivanovice ]

Nevládní organizace NESEHNUTÍ podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl pracovníky a pracovnice přijaté do ivanovického Bauhausu. Těm totiž bylo zatajeno, že stavba hobby marketu nemá stavební povolení a nemůže být otevřena. Bauhaus si pouze nechal vypracovat tzv. stavební certifikát soukromým autorizovaným inspektorem: tajně a bez zákonem požadovaných souhlasů sousedů a sousedek. Účinnost podezřelého certifikátu proto následně odložil soud.

Nevládní organizace NESEHNUTÍ učinila sérií právních kroků na obranu práv zaměstnanců a zaměstnankyň firmy Bauhaus. Firma pracovníka a pracovnice – podle svých vyjádření – propouští, neboť stále neotevřela svoji prodejnu v Brně-Ivanovicích. Organizace podává trestní oznámení na neznámého pachatele, který podvedl zaměstnance a zaměstnankyně a při náboru jim zatajil, že jejich pracoviště je vybudováno v rozporu se zákony a nemůže spustit provoz. Ze stejného důvodu podává i podnět Státnímu úřadu inspekce práce a obrací se na odbory.

„Aktivity Bauhausu již několik let ohrožují životní prostředí lidí v Ivanovicích. Nyní začal postup firmy dopadat na samotné zaměstnance a zaměstnankyně,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

„Chápu rozhořčení lidí, kterým teď Bauhaus hrozí propouštěním. Je to právě tato firma, která svým pracovníkům a pracovnicím zatajovala problémy a nezákonnosti spojené s jejich stavbou v Ivanovicích a která nyní na ně přenáší následky svého počínání“, doplňuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Jako jeden z důkazů pro skutečnost, že firma zatajovala informace zájemcům o zaměstnání, uvádí nahrávku rozhovoru zájemce o zaměstnání s personální pracovnicí společnosti Bauhaus.

Stavbu provázely – kromě pokoutně vydaného certifikátu - i další nezákonnosti: od nedodržení územního plánu, přes navezení zboží do nezkolaudované budovy až po nelegální vztyčení osvětlení budovy i parkoviště.

„Na porušování předpisů – včetně pokoutně vydaného certifikátu – poukazujeme již několik let a opakovaně vyzýváme k nápravě. Bauhaus moc dobře věděl, jaká je situace, a svým zaměstnancům to měl sdělit, když je přijímal pro práci v nezkolaudované budově zatížené předběžným opatřením soudu,“ připojuje se za sdružení ivanovických občanů a občanek Klidné Ivanovice Petra Šterbáková-Täuberová.

Proti záměru výstavby se postavilo 73 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který provedla Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Více informací na webu NESEHNUTÍ

Komentáře

Nesouhlas
Jiří Koželouh, 24. 7. 2012
Vážený pane Strmisko,
Vážený pane Svobodo,

děkuji Vám a Vašim kolegům a kolegyním za dopis. V první řadě musím říci, že je mi velmi líto, do jaké situace se desítky zaměstnanců a zaměstnankyň Bauhausu dostaly. Zároveň musím připomenout, že do podobně nezáviděníhodné situace se dostala řada obyvatel a obyvatelek Ivanovic, které firma Bauhaus obešla a postavila poblíž domů obrovskou stavbu - v rozporu s územním plánem a bez řádného stavebního povolení. Chápu rozhořčení místních lidí, chápu Vaše rozhořčení, a jsem přesvědčen, že v obou případech je příčinou postup Bauhausu.

Upozorňovali jsme několik let na porušování stavebních předpisů a poškozování životního prostředí místních. Stejnou logikou jsme nyní upozornili příslušné instituce i na porušování pracovně-právních norem a práv zaměstnanců a zaměstnankyň. Samozřejmě v žádném případě se Vámi nijak nezaštiťujeme, to myslím dělá spíše Bauhaus. Nemluvíme Vašim jménem, pouze jsme předali informace, které naznačují trestný čin. To je povinnost každého, kdo by takové informace měl. O vnucování pomoci nemůže být řeč.

Prvotní příčinou propuštění samozřejmě není žádný soudní spor, ale nezákonný postup Bauhausu při vyřizování povolení ke své stavbě. Bauhaus naplánoval obchod dvojnásobný než povoluje územní plán. NESEHNUTÍ a místní to kritizovali již od roku 2005. Poté se vyhnul stavebnímu řízení a nechal si vystavit certifikát autorizovaným inspektorem. V rozporu se stavebním zákonem se nedotázal majitelů a majitelek okolních obytných domů. Mimochodem: osvětlení postavili načerno, dokonce bez certifikátu. Bauhaus i jeho developery jsme opakovaně vyzývali, aby zanechali nezákonného postupu. Dostávali petice a stovky dopisů a e-mailů od brněnské veřejnosti. Nereagovali. Je celkem zřejmé, že se majitelé a majitelky okolních domků - jenž i přes víkendy obtěžoval nadměrný hluk a osvětlení stavby - vzepřeli a hledali ochranu u soudu. A takovým lidem se snažíme vždy pomoci. Výsledkem vleklých rozhodování a přesunu ze soudu na soud, je předběžné opatření, které brání prodejnu otevřít. Také my bychom - samozřejmě - uvítali, pokud by soud už před mnoha měsíci rozhodl v samotné věci. Bylo by to fér ke všem zúčastněným.

Bauhaus se, dle mého názoru, dopustil nezodpovědného jednání když – přes četná upozornění – najal zaměstnance a zaměstnankyně do prodejny, která nemá platné stavební povolení. Že je nyní propouští, to nemůže být kladeno za vinu nikomu jinému než Bauhausu. Už vůbec se nemůže Bauhaus zprošťovat zodpovědnosti za dlouholeté pracovníky, které zjevně v řadě případů propouští.

Odmítáme, aby hrozby propouštěním byly důvodem pro toleranci k porušování práv jiných osob – v tomto případě obyvatel a obyvatelek Ivanovic. Na obranu mají sousedé a sousedky plné právo, Bauhaus má zase povinnost postarat se o zaměstnance a zaměstnankyně, které přijal a nepřenášet svoje rizika na ně.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Jiří Koželouh
NESEHNUTÍ
Reagovat< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit