Obcanská společnost
Hledej
kontakt mapa stránek o projektu zpravodaj
Právo vědět Účast na rozhodování Rovné příležitosti Občan v EU Výchova k občanství Filosofie
ZPRAVODAJ - aneb co se děje
 ZPRAVODAJSTVÍ

<zpět do souhrnu zpráv

Maminky i studenti chtějí po městě chodit bezpečně!


28. 11. 2008 - PRAHA [Oživení]

Oživení

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka na dolním Žižkově dnes předalo zástupcům města městské části dopravní studii s návrhy opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí centra. RKC Nová Trojka je tak již 18 zařízením, kam docházejí děti, které zmapovalo cesty ve svém okolí . Jedná se o další příspěvek občanů, studentů a dětí ke zvýšení bezpečnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu v Praze a ke zvýšení přitažlivosti udržitelné dopravy.

Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka na dolním Žižkově se v rámci projektu Bezpečné cesty do školy rozhodlo zmapovat cesty do svého zařízení, kam docházejí zejména maminky s malými dětmi. Ve spolupráci s pražským magistrátem, městskou částí, neziskovými organizacemi (o.s. Oživení a Pražské matky) a projektantem tak řeší nejpalčivější problémy chodců ve svém okolí. „Dle našich zkušeností rozhodně nepatří dolní Žižkov k nejklidnějším částem města, naše mapování chtělo upozornit i na bariéry komplikující chůzi rodičů s kočárky. S novou zástavbou okolo našeho centra přirozeně vzrostla i frekvence automobilové dopravy v okolí. Věříme, že navrhované změny pomohou tuto situaci řešit alespoň v bezprostředním okolí Nové Trojky," říká její ředitelka Martina Pojarová.

Aby Nová Trojka poskytla objektivnější podklady projektantovi a pádnější argumentaci městské části i magistrátu, spojila se s Hudební školou hl. m. Prahy – Gymnáziem Jana Nerudy v sousedství. Vedle maminek z Nové Trojky tak zmapovalo své cesty na dolním Žižkově na 200 studentů gymnázia. Na základě map s nejrizikovějšími místy zpracoval mladý architekt Jan Regal dopravní studii, která hledá řešení a navrhuje úpravu komunikací. „Mapování v obou zařízeních ukázalo na řadu nedostatků, které chodcům ztěžují pohyb a vystavují je zbytečným rizikům, a přitom jsou řešitelné. Mezi ně patří například nedostatečné osvětlení přechodů, bariéry pro kočárky, nevyznačené přechody. S odbory dopravy městské části, magistrátu i Policií ČR jsme dospěli ke shodě, že pro 3 z nejrizikovějších míst (křižovatka Rokycanova x Sabinova, přechody u Hudební školy na Blahoslavově a Českobratrské ulici a křižovatka Jeseniova x Budovcova) navrhne architekt Regal v dopravní studii stavební úpravy, jejichž realizaci se budeme snažit společně prosadit v rámci městského rozpočtu BESIP,“ vysvětluje Jarmila Johnová z o.s. Pražské matky. „Řadu dopravních řešení, která vyšla z mapování v rámci projektů Bezpečných cest, se již podařilo uskutečnit (viz databáze projektů na www.prazskematky.cz v rubrice bezpečné cesty). Od rodičů se nám dostalo pozitivní odezvy, po úpravách nebezpečných přechodů se už tolik neobávají posílat děti do školy samy a více chodí pěšky,“ dodává Petra Lukešová z o.s. Oživení.

"Naším cílem je dosáhnout toho, aby se do projektu mohlo zapojit co nejvíce škol a dětských zařízení, která se rozhodnou řešit otázku bezpečnosti svých žáků a podporovat chůzi nebo jízdu na kole na cestě do školy jako ekologicky šetrný způsob dopravování. Spolupracujeme s pražským magistrátem na přípravě programu, který bude financovat školy a podporovat je v těchto aktivitách,“ vysvětluje dále Lukešová.

Další informace:
Mgr. Petra Lukešová, o.s. Oživení, mobil: 776 76 93 31, e-mail: petra.lukesova@oziveni.cz
Ing. Jarmila Johnová, o.s. Pražské matky, mobil: 721 761 474, e-mail: jarmila.johnova@oziveni.cz
Mgr. Martina Pojarová, RKC Nová Trojka, mobil: 777 650 759, e-mail: martinapojarova@volny.cz

Komentáře


< zpět do souhrnu zpráv

 KALENDÁŘ AKCÍ


-
EU-Town twinning Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

©2003 - 2006 Econnect webhosting, webdesign a redakční systém Toolkit